Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 | 10:31

Νεολαία-ΠαιδείαPointer

Οι εκπαιδευτικές μπίζνες της ΓΣΕΕ

 
Είναι γνωστό ότι η συνδικαλιστική γραφειοκρατία της ΓΣΕΕ παίζει σε πολλά ταμπλό, εμφανιζόμενη ως αδιαμφισβήτητος θεσμός και εταίρος του κράτους. Μια απ’ αυτές τις ενασχολήσεις, που γίνεται όχι χωρίς ανταλλάγματα, είναι και η ενασχόληση με την Παιδεία.
 
Προϊόν αυτής της ενασχόλησης, πλην των διαφόρων μελετών-εκθέσεων για την εκπαίδευση που συντάσσει το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ), ήταν και η Ακαδημία Εργασίας.
 
Σε πρώτη φάση, το «μαγαζί» θα λειτουργούσε σαν ένα σχολείο εκπαίδευσης συνδικαλιστών στο σύγχρονο εργατοπατερισμό. Γι’ αυτό και έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από τον κόσμο του κεφαλαίου. Ενα φυτώριο παραγωγής πουλημένων γραφειοκρατών. Ενας μηχανισμός μέσω του οποίου η συνδικαλιστική γραφειοκρατία ήθελε να αναβαθμίσει τη θέση και το ρόλο της στο αστικό σύστημα εξουσίας (τα κονδύλια που θα μασούσε είναι τα παράπλευρα οφέλη). Θα δημιουργείτο έτσι ένας καλύτερος μηχανισμός παραγωγής τέτοιων στελεχών, με τη χορήγηση αργομισθιών και «πέτσινων» πτυχίων, που θα έδενε καλύτερα τους γραφειοκράτες συνδικαλιστές με τις επιχειρήσεις και το κράτος.
 
Το σημαντικότερο, βεβαίως, δεν ήταν η εκπαίδευση των εργατοπατέρων από διάφορους ξεσκολισμένους «καθηγητάδες», ώστε να μπορούν να χειρίζονται καλύτερα τα θέματα του «κοινωνικού εταιρισμού». Το σημαντικότερο ήταν ότι η ΓΣΕΕ φιλοδοξούσε να εξελίξει την «Ακαδημία Εργασίας» σε μη κρατικό πανεπιστήμιο, σέρνοντας έτσι το χορό για την ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης και παρακάμπτοντας πλαγίως τη σχετική συνταγματική απαγόρευση.
 
Δεν έχουμε πληροφόρηση για το πώς «περπάτησε» το εν λόγω εγχείρημα και ποια η σχέση του με το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. Σημασία έχει ότι η συνδικαλιστική γραφειοκρατία βαδίζει στον ίδιο δρόμο. Σε αυτήν την κατεύθυνση το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ /Ακαδημία της Εργασίας προχώρησε στην από κοινού υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου «με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών και συνεργειών σε επίπεδο εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων προγραμμάτων».
 
Η συνεργασία προβλέπει:
 
♦ «Την άμεση λειτουργία κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος με αντικείμενο τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση»,
 
♦ «Μια ευρύτερη στρατηγική για τη συνδιοργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε τομείς της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής, τα οποία θα υλοποιούνται με την επιστημονική ευθύνη και εποπτεία του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής καθώς και την επιστημονική αρωγή του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ και της Ακαδημίας της Εργασίας. Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ θα ενισχύει τη λειτουργία των προγραμμάτων αυτών με χορήγηση ακαδημαϊκών υποτροφιών»,
 
♦ «Την από κοινού διοργάνωση προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης με επίκεντρο το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και Επιμόρφωσης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δίνοντας έμφαση στα ζητήματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων κ.α.»,
 
♦ «Την υποβολή, διεκδίκηση και υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό», κ.λπ.
 
Οι εξελίξεις δεν ευνόησαν τους σχεδιασμούς της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας. Το άρθρο 16 του Συντάγματος δεν αναθεωρήθηκε και η Ακαδημία Εργασίας δεν μετασχηματίστηκε σε «ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό» πανεπιστήμιο. Ετσι, η συνδικαλιστική γραφειοκρατία έβαλε πλώρη για τα μεταπτυχιακά και για τη βιομηχανία της διά βίου εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το δημόσιο Πανεπιστήμιο. Το νομοθετικό πλαίσιο (και αυτό του νόμου Γαβρόγλου) , δομημένο πάνω στην αντίληψη για το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, της παρέχει αυτήν την ευχέρεια.
 
Τα μεταπτυχιακά αυτά θα παρακολουθούν με ακαδημαϊκές υποτροφίες χορηγούμενες από τη ΓΣΕΕ επίλεκτα συνδικαλιστικά στελέχη της εργατοπατερίας (τα κριτήρια επιλογής θα είναι προφανώς από τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία).
 
Εμπλοκή θα έχει η ΓΣΕΕ και όσον αφορά τα προγράμματα «επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει διά βίου μάθησης», που αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με το αζημίωτο, δηλαδή με τη συμμετοχή «της τσέπης» των επιμορφούμενων. Και βεβαίως οφέλη θα υπάρξουν και από την «υποβολή και διεκδίκηση προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας».
 
Παρασκευή 08 Μαρτίου 2019