Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 | 18:08

Νεολαία-ΠαιδείαPointer

Μεταπτυχιακοί τίτλοι από το ΜΑΙΧ

Κουρέλιασαν το άρθρο 16 του Συντάγματος

Αλλη μια πρωτιά για την κυβέρνηση των Τσιπροκαμμένων συνιστά η ωμή παραβίαση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Με εκπρόθεσμη τροπολογία, που κατατέθηκε την 1η Αυγούστου ως άρθρο 46 στο νόμο 4559/2018, το ΜΑΙΧ (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων) θα μπορεί να εκδίδει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ισότιμους με τους μεταπτυχιακούς τίτλους που εκδίδουν τα Πανεπιστήμια!
 
Στην προκλητική αυτή τροπολογία, που συζητήθηκε και ψηφίστηκε την 1η Αυγούστου, όπως όλα τα άρθρα και οι τροπολογίες, δεν έγινε η παραμικρή αναφορά ούτε από τους εισηγητές των δύο κυβερνητικών κομμάτων ούτε από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Ο εισηγητής του Σύριζα είχε λόγο να μην κάνει την παραμικρή αναφορά σ’ αυτή τη διάταξη. Ηθελε να περάσει στα μουλωχτά. Οι εισηγητές της αντιπολίτευσης, όμως;
 
Ιδιαίτερα ο Ι. Δελής του Περισσού, γιατί σιώπησε και ψήφισε «παρών» στην ψηφοφορία; Δεν το πήρε χαμπάρι ή το κόμμα του έκρινε ότι το ΜΑΙΧ μπορεί να δίνει ισότιμους με τα ΑΕΙ μεταπτυχιακούς τίτλους; Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι μεγάλο πολιτικό φάλτσο και οφείλει να δώσει εξηγήσεις στη φοιτητική νεολαία που το 2006 είχε ματώσει για να μην περάσει η τροποποίηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.
 
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 3528/2005, ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης ελέγχει τους μεταπτυχιακούς τίτλους που εκδίδουν τα ΑΕΙ. Για την αναγνώριση, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν στον οργανισμό φάκελο προκειμένου να ελεγχθεί ο τίτλος και στη συνέχεια να εγκριθεί. Αυτή τη διαδικασία, όμως, οι «μεταπτυχιακοί» του ΜΑΙΧ την αποφεύγουν, σύμφωνα με τη διάταξη που ψηφίστηκε και έχει ως εξής:
 
«Αρθρο 46
 
Μεταπτυχιακά διπλώματα διεθνών οργανισμών
 
Τα μεταπτυχιακά διπλώματα που χορηγεί το Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών, είναι ισότιμα προς τα μεταπτυχιακά διπλώματα των ελληνικών δημοσίων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 11 του ν. 3328/2005 (Α’ 80)»
 
Είχε επιχειρηθεί και άλλη φορά να εισαχθεί διάταξη για να μπορεί το ΜΑΙΧ να χορηγεί ισότιμους με τα ΑΕΙ μεταπτυχιακούς τίτλους. Συνέβη τον Απρίλη του 2001 επί κυβέρνησης Σημίτη με υπουργό Γεωργίας τον Γ. Ανωμερίτη, σε νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Γεωργίας με τίτλο «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις», που είχε κατατεθεί στην ΟΚΕ (Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή) στις 9 Απρίλη του 2001, προκειμένου αυτή να εκφράσει τις απόψεις της πριν το νομοσχέδιο πάει στη Βουλή. Με τρία δημοσιεύματά μας τότε (16 και 30 Ιούνη και 28 Ιούλη του 2001, φύλλα 206, 208 και 212 της «Κόντρας») είχαμε αποκαλύψει την απόπειρα του τότε υπουργού Γεωργίας Γ. Ανωμερίτη να μετατρέψει το ΜΑΙΧ σε πανεπιστημιακό ίδρυμα.
 
Σύμφωνα με το άρθρο 37 εκείνου του νομοσχεδίου, το ΜΑΙΧ αναγνωριζόταν ως εκπαιδευτικό ίδρυμα μεταπτυχιακού επιπέδου ομοταγές προς τα ελληνικά ΑΕΙ, αλλά μόνο σε ό,τι αφορά τη χορήγηση μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης! Μετά από δική μας παρότρυνση και πίεση οι πρυτάνεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και του ΕΜΠ, με επιστολές τους στον υπουργό Παιδείας στις 26 Ιούνη και στις 23 Ιούλη του 2001 αντίστοιχα, είχαν αντιδράσει σ’ αυτή τη διάταξη και απαιτούσαν την απόσυρσή της. Τελικά, ο Ανωμερίτης, αφού και οι αγροτικοί συντάκτες όλων σχεδόν των εφημερίδων κατέδειξαν και κατήγγειλαν την παρανομία του, αναγκάστηκε να αποσύρει τη διάταξη και έτσι αποφεύχθηκε ένα έγκλημα κατά του δημόσιου πανεπιστημίου.
 
Επικοινωνήσαμε με τη γραμματέα του πρύτανη του ΕΜΠ, την ενημερώσαμε και ζητήσαμε να έχουμε μια επικοινωνία με τον πρύτανη, για να του ζητήσουμε να κινητοποιηθεί και το ΕΜΠ και έτσι να αναγκαστεί η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να πάρει πίσω αυτή τη διάταξη. Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και με τον πρύτανη του ΕΜΠ και με πρυτάνεις άλλων πανεπιστημίων προκειμένου να καταργηθεί αυτή η διάταξη.
 
 
Σάββατο 08 Σεπτεμβρίου 2018