Σάββατο 24 Αυγούστου 2019 | 23:26

ΥγείαPointer

Διαρκές σκάνδαλο ο περιβόητος κτηνίατρος εκτροφής

Κυβερνητικός στόχος, η απογύμνωση των δημόσιων κτηνιατρικών υπηρεσιών

Small_img_31236
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Β. Αποστόλου βάλθηκε να ολοκληρώσει το έργο των προκατόχων του όλων των αποχρώσεων. Το έργο    της πλήρους παράδοσης όλων των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) σε ιδιώτες κτηνίατρους και ιδιαίτερα σε εταιρίες που έχουν φτιάξει κτηνίατροι. Γιατί πρώτιστο μέλημα των αστικών κυβερνήσεων όλων των αποχρώσεων δεν είναι η υπεράσπιση της δημόσιας υγείας, αλλά η αποκόμιση ανώτατου καπιταλιστικού κέρδους από τις επιχειρήσεις της διατροφικής και ζωοτροφικής αλυσίδας.

Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε από παλιά. Αρχικά, με τους περιβόητους νόμους της αποκέντρωσης των δημόσιων υπηρεσιών, όλες οι περιφερειακές δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες έφυγαν από το τότε υπουργείο Γεωργίας (νυν υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και πέρασαν στο υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο χτύπημα του ελεγκτικού μηχανισμού στον κτηνιατρικό τομέα. Ακολούθησαν και άλλα χτυπήματα. Μεθοδεύτηκε συστηματικά η συρρίκνωση του μόνιμου προσωπικού κτηνιάτρων στις κεντρικές και περιφερειακές δημόσιες υπηρεσίες.

Το 2007, οι κτηνίατροι μόνιμοι υπάλληλοι στην κεντρική υπηρεσία, στα κτηνιατρικά εργαστήρια, στα ΣΥΚΕ, στις Σχολές επαγγελμάτων κρέατος και στις περιφερειακές κτηνιατρικές υπηρεσίες ήταν 1.200, ενώ υπήρχαν πολλά οργανικά κενά (αυτή τη στιγμή δε γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό αυτών των κενών). Τα οργανικά κενά αυξάνονταν με την πάροδο του χρόνου, γιατί οι συνταξιοδοτήσεις δεν καλύπτονταν με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Απλά, κατά καιρούς προσλαμβάνονταν εποχικό προσωπικό, προκειμένου να καλύψει ανάγκες που προέκυπταν μετά την αποκάλυψη διατροφικών σκανδάλων. Με μνημονιακό νόμο, το 2012 καταργήθηκαν όλα τα οργανικά κενά σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Ετσι, καταργήθηκαν όλα τα οργανικά κενά και των κτηνιάτρων δημοσίων υπαλλήλων.

Ετσι, το 2016 έχουμε σημαντική μείωση των μόνιμων κτηνιάτρων σε όλες τις δημόσιες  κτηνιατρικές υπηρεσίες. Τον Πίνακα που δημοσιεύουμε τον πήραμε από δημόσιο έγγραφο που έχουμε στα χέρια μας. Τι διαπιστώνουμε απ’ αυτόν;

♦ Τον Ιούνη του 2013, οι κτηνίατροι ήταν 722, τον ίδιο μήνα του 2014 649 και το Νοέμβρη του 2016 600. [Στον Πίνακα αναφέρεται ότι οι κτηνίατροι που δούλευαν στα κτηνιατρικά εργαστήρια τα τρία αυτά χρόνια ήταν 113, 105 και 100, αντίστοιχα. Οι αριθμοί αυτοί, όμως, αφορούν το συνολικό αριθμό των εργαζόμενων στα εργαστήρια και όχι μόνο τους κτηνίατρους].

♦ Μέσα σε έξι χρόνια οι κτηνίατροι δημόσιοι υπάλληλοι μειώθηκαν κατά 478 και το Νοέμβρη του 2016 κατά 600. Στοιχεία για τον αριθμό των κτηνιάτρων στις περιφερειακές κτηνιατρικές υπηρεσίες το 2007 δεν έχουμε ακόμα, όμως επειδή οι κτηνίατροι σ’ αυτές τις υπηρεσίες αποτελούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία, διαπιστώνουμε ότι ήταν πολύ μεγάλη η μείωσή τους το 2013. Ηταν μόνο 543, ενώ το Νοέμβρη του 2014 μειώθηκαν στους 486 και το Νοέμβρη του 2016 στους 442.

♦ Ο αριθμός των κτηνιάτρων συρρικνώνεται και την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από τους Τσιπροκαμμένους. Τα κενά από τις συνταξιοδοτήσεις εξακολουθούν να μην αναπληρώνονται με νέες προσλήψεις. Το κυριότερο είναι ότι και οι Τσιπροκαμμένοι υποστηρίζουν το σχέδιο αφαίρεσης των αρμοδιοτήτων ελέγχου από όλες τις δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, προς όφελος των ιδιωτών κτηνιάτρων και ιδιαίτερα των κτηνιατρικών εταιριών που πρόσκεινται πολιτικά σ’ αυτούς.

Στις 23 Απρίλη του 2009, περίοδο που στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμα πολλά οργανικά κενά κτηνιάτρων δημοσίων υπαλλήλων και εξακολουθεί να συρρικνώνεται ο αριθμός των υπηρετούντων κτηνιάτρων, το Δικαστήριο της ΕΕ (δεύτερο τμήμα) καταδίκασε την Ελλάδα για ανεπάρκεια προσωπικού στις υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με τη διεξαγωγή των κτηνιατρικών ελέγχων! Η καταδίκη ήρθε μετά από προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επειδή η Ελλάδα δε διέθετε «σε επαρκή αριθμό κατάλληλα ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό για να είναι δυνατή η διενέργεια των επίσημων ελέγχων και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων ελέγχου κατά τρόπο αποτελεσματικό και ουσιαστικό και, αφετέρου, με την υποχρέωση, που προβλέπεται από τους ισχύουσες διατάξεις της κοινοτικής κτηνιατρικής νομοθεσίας, προσλήψεως του απαραίτητου προσωπικού προς πραγματοποίηση των εν λόγω ελέγχων, παρέβη τις υποχρεώσεις  που υπέχει από τις εν λόγω διατάξεις».

Για την προσφυγή αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίχτηκε στις εκθέσεις του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ), που από το 1998 κάνει ελέγχους για να διαπιστώσει εάν είναι αποτελεσματικοί οι έλεγχοι που γίνονται στην Ελλάδα από τις δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες. Βέβαια, ενώ διαπιστώνει ότι οι διεξαγόμενοι έλεγχοι είναι λυσιτελείς, σφυρίζει κλέφτικα. Περιορίζεται σε διαπιστώσεις, χωρίς να προχωρεί σε εισήγηση για τη λήψη ουσιαστικών μέτρων κατά της Ελλάδας. Βλέπετε, τον Φλεβάρη του 2014, η κυβέρνηση των Σαμαροβινεζέλων ψήφισε το νόμο 4235, με τον οποίο εισήγαγε το θεσμό του λεγόμενου κτηνιάτρου εκτροφής, με τον οποίο επιχειρείται η βαθμιαία αποψίλωση των αρμοδιοτήτων του δημοσίου ελέγχου που είχαν οι δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Από τότε έγιναν αρκετές αλλαγές, ακόμα και με παράνομες εγκυκλίους, για να φτάσουμε τώρα σε νέα νομοθετική ρύθμιση, που θα εισαχθεί ως άρθρο 3 σε νομοσχέδιο για τον αγροτικό συνδικαλισμό, με την οποία επιχειρείται η πλήρης αποψίλωση των δημόσιων κτηνιατρικών υπηρεσιών από τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Επειδή με την εισαγωγή του θεσμού του κτηνιάτρου εκτροφής συντελείται ένα διαρκές σκάνδαλο, με σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας για τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές, την υγεία γενικά και για την τύχη του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε την αρθρογραφία μας ενάντια σ’ αυτόν τον κατάπτυστο θεσμό.

Η ΠΕΚΔΥ (Πανελλήνια Ενωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων) έκανε προσφυγή κατά του θεσμού του κτηνιάτρου εκτροφής στο ΣτΕ. Το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ, με την απόφασή του 451/27.2.2018, νομιμοποίησε αυτόν το θεσμό με έωλα επιχειρήματα. Η απόφαση δεν μας εξέπληξε. Είναι γνωστό ότι το ΣτΕ υπερασπίζεται το «δίκαιο του μονάρχη», ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι υπέρ της αφαίρεσης των αρμοδιοτήτων του ελέγχου από τις δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες. Σε επόμενο φύλλο μας θα σχολιάσουμε αυτή την απόφαση του ΣτΕ.

Προς το παρόν θα κλείσουμε με ένα σύντομο σχολιασμό της τελευταίας τροποποίησης του θεσμού του κτηνιάτρου εκτροφής, παρουσιάζοντας δύο βασικά στοιχεία απ’ αυτήν, που δείχνουν ότι ο Β. Αποστόλου επιχειρεί να αποψιλώσει πλήρως τις δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες από τους ελέγχους για την υγεία και την προστασία των ζώων και για την κτηνιατρική δημόσια υγεία, προς όφελος συγκεκριμένων κτηνιατρικών καπιταλιστικών εταιριών.

Παραθέτουμε δύο μεγάλα αποσπάσματα:

«Αρθρο 1α για τον κτηνίατρο εκτροφής: Οι Αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας είναι δυνατόν να αναθέτουν σε ιδιώτες κτηνίατρους, οι οποίοι ορίζονται ως κτηνίατροι εκτροφής φυσικά ή νομικά πρόσωπα εξ’ ολοκλήρου ή επικουρικά κτηνιατρικές πράξεις που αφορούν την εφαρμογή Εθνικών και Ενωσιακών Προγραμμάτων Υγείας των Ζώων Προστασίας των Ζώων και Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας».

Ο συντάκτης της διάταξης βάζει διαζευκτικά την παραχώρηση των ελέγχων (με τη φράση «εξ ολοκλήρου ή επικουρικά») εκ του πονηρού, για να μη φανεί ότι στην ουσία οι δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες μετατρέπονται σε διακοσμητικά στοιχεία. Το λέμε αυτό γιατί επικουρικά είχε δοθεί η δυνατότητα ελέγχου στον κτηνίατρο εκτροφής με το νόμο 4235/2014 και με τις υπουργικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί. Στην πραγματικότητα, αν τελικά περάσει αυτή η τροποποίηση, θα δοθεί εξ ολοκλήρου η αρμοδιότητα των ελέγχων στους ιδιώτες κτηνιάτρους εκτροφής.

«Αρθρο 1β: Ως κτηνίατρος εκτροφής ορίζεται ο ιδιώτης κτηνίατρος που ασκεί ελεύθερο επάγγελμα ή που εργάζεται σε εταιρία παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών… Ο ιδιώτης κτηνίατρος δύναται να δραστηριοποιείται σε όλη την επικράτεια».

Εμμέσως πλην σαφώς ο συντάκτης της διάταξης παραδέχεται ότι τη δουλειά θα τη δώσουν σε καπιταλιστικές επιχειρήσεις παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών. Και επειδή τέτοιες επιχειρήσεις έχουν στην περιφέρεια και σύντροφοί τους συριζαίοι, είναι φανερό ότι θα επιχειρηθεί να προτιμηθούν.

Το ΔΣ της ΠΕΚΔΥ κατήγγειλε το σχέδιο των Τσιπροκαμμένων ως σχέδιο μέσω του οποίου επιδιώκουν να παραχωρήσουν κτηνιατρικές πράξεις που αφορούν τον πυρήνα της Δημόσιας Κτηνιατρικής προς όφελος λίγων εταιριών. Πρέπει να ενταθούν οι αγώνες για να μην περάσει αυτή η τροποποίηση, για να καταργηθεί όλη η νομοθεσία με την οποία εισήχθη ο κακόφημος θεσμός του κτηνίατρου εκτροφής και για να γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων σε όλες τις δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.
Σάββατο 28 Ιουλίου 2018