Σάββατο 25 Μαΐου 2019 | 03:53
Medium_img_30890
Λίγο πριν λήξει η σχολική χρονιά, το υπουργείο Παιδείας έφερε στη Βουλή το νομοσχέδιο υπό τον παραπλανητικό τίτλο «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου ικανοποιούν ένα από τα προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης («η ελληνική κυβέρνηση πρέπει (i) να εγκρίνει νομοθετικά μέτρα σχετικά με.
Πλήρες άρθρο...
Εχουμε ασχοληθεί επανειλημμένα με τα ποικίλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητάς τους. Προβλήματα που ξεκινούν ήδη από την είσοδό τους στη χώρα μας και την πρόσβασή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες ασύλου προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά τους για διεθνή προστασία.
Πλήρες άρθρο...