Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 | 04:47

ΠολιτικήPointer

Παρά τις τρεις πειθαρχικές ποινές και δύο πειθαρχικές παραπομπές για τον Ντίτορα

Πάντα εκλεκτός του Π. Σκουρλέτη

Στο δεύτερο ρεπορτάζ μας (24.2.2018) για τον βίο και την πολιτεία του εκλεκτού του υπουργού Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη, συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Ν. Ντίτορα, καταλήγαμε: «Πριν από την τοποθέτησή του ως Συντονιστή, με απόφασή του Σκουρλέτη στις 15 Μάη του 2017, ο Ν. Ντίτορας ήταν δασάρχης Βόλου. Σε βάρος του είχαν  επιβληθεί πειθαρχικές ποινές και πειθαρχικές παραπομπές στο Δευτεροβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Αυτές μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδικαστεί, μολονότι όλοι οι φάκελοι γι’ αυτές έχουν παραδοθεί και στον υπουργό Εσωτερικών Σκουρλέτη, που φυσικά κωφεύει και πάλι. Γι’ αυτά, όμως, την επόμενη εβδομάδα». Ανταποκρινόμαστε στη δέσμευσή μας με καθυστέρηση μιας εβδομάδας (λόγω πληθώρας ύλης).
 
Από τα έγγραφα που έχουμε στη διάθεσή μας προκύπτει ότι στον Ν. Ντίτορα έχουν επιβληθεί τρεις πειθαρχικές ποινές και δύο πειθαρχικές παραπομπές στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του υπουργείου Εσωτερικών.
 
♦ Η πρώτη πειθαρχική ποινή (επίπληξη) του επιβλήθηκε στις 24 Οκτώβρη του 2011 από τον τότε προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Δ. Γκουσιούδη.
 
♦ Στις 21 Δεκέμβρη του 2011, η τότε γενική γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας Καλ. Γερακούδη παρέπεμψε  τον Ν. Ντίτορα, που ήταν τότε προϊστάμενος στο Δασαρχείο Βόλου, στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του υπουργείου Εσωτερικών για το πειθαρχικό παράπτωμα «άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής που γίνεται δημοσίως, γραπτώς ή προφορικώς, με σκόπιμη χρήση εν γνώσει εκδήλως ανακριβών στοιχείων και με χαρακτηριστικά απρεπείς εκφράσεις», σύμφωνα  με το άρθρο 107 παράγραφος 1 του Ν. 3528/2007, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 106, παρ. 1, 2. Η υπόθεση αυτή εκκρεμεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, μολονότι τον Φλεβάρη του 2015, που ανέλαβε η κυβέρνηση των Τσιπροκαμμένων, είχαν περάσει πάνω από τέσσερα χρόνια και τώρα έχουν περάσει έξι χρόνια και δύο μήνες.
 
Εχει το Δευτεροβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο το νομικό έρεισμα να μη συνεδριάζει και οι πειθαρχικές παραπομπές να παραγράφονται, λόγω της σκόπιμης αναβολής της εκδίκασης της υπόθεσης; Δε γνωρίζουμε τι ακριβώς προβλέπεται από τη νομοθεσία, αλλά δε νομίζουμε ότι το Δευτεροβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο έχει αυτό το δικαίωμα.
 
Οταν του ασκήθηκε αυτή η πειθαρχική δίωξη, ο Ν. Ντίτορας είχε ισχυριστεί ότι είναι πολιτική. Ο ισχυρισμός είναι ανυπόστατος, γιατί τότε όλοι οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες ανήκαν στο ΠΑΣΟΚ, όπως και ο Ντίτορας.
 
♦ Στις 11 Απρίλη του 2014, πάλι η γενική γραμματέας της Α.Δ. Θ-ΣΕ παρέπεμψε για δεύτερη φορά τον Ν. Ντίτορα στο Δευτεροβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του υπουργείου Εσωτερικών. Παραθέτουμε απόσπασμα απ’ αυτή την παραπομπή, που δεν αφορούσε αυτή την φορά τον «ανεπίτρεπτο σχολιασμό» των δικών της ενεργειών:
 
«Παραπέμπουμε τον κ. Ντίτορα Νικόλαο υπάλληλο του κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών ειδικότητας Δασολόγου, Προϊστάμενο του Δασαρχείου Βόλου, ο οποίος υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωμα της ατελούς εκπλήρωσης του υπηρεσιακού του καθήκοντος και σας αναφέρουμε τα εξής:
 
1) Για τον παραπάνω υπάλληλο διεξήχθη Ενορκη Διοικητική Εξέταση σχετικά με την νομιμότητα έκδοσης εγγράφων καθώς και για την διαπίστωση διοικητικής δυσλειτουργίας.
 
2)Η Ενορκη  Διοικητική Εξέταση διενεργήθηκε από τον κ. Στεργίου Γεώργιο υπάλληλο του κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών Δασολόγων, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών Λάρισας, ο οποίος με το αριθ… έγγραφο… προτείνει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά του κ. Ντίτορα Νικολάου και άλλων τεσσάρων υπαλλήλων του Δασαρχείου Βόλου για το πειθαρχικό παράπτωμα της ατελούς  εκπλήρωσης του υπηρεσιακού καθήκοντος.
 
3) Με το αριθμ… έγγραφό μας καλέσαμε σε απολογία τον κ. Ντίτορα Νικόλαο για το πειθαρχικό παράπτωμα της ατελούς εκπλήρωσης του υπηρεσιακού καθήκοντος.
 
4) Ο ανωτέρω υπάλληλος υπέβαλε σε μας την από 18-3-2014 έγγραφη απολογία του εντός της προθεσμίας που του ορίσαμε.
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι: ο κος Νικόλαος Ντίτορας με την ιδιότητα του προϊσταμένου του Δασαρχείου  Βόλου δεν εφάρμοσε την Δασική Νομοθεσία και άσκησε πλημμελώς τα καθήκοντά του κατά παράβαση…
 
Από την εξέταση των προαναφερθέντων εγγράφων και στοιχείων θεωρούμε, ότι τα παραπτώματα στα οποία υπέπεσε ο εν λόγω υπάλληλος επισύρουν ποινή ανώτερη της αρμοδιότητάς μας και παραπέμπουμε την υπόθεση ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου σας, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 118 του Αρθρου δεύτερου του Ν.4057/2012.
 
Μετά τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την πειθαρχική δίωξη των υπαλλήλων του Δημοσίου, παρακαλούμε  για τις δικές σας ενέργειες και την επιβολή της προσήκουσας ποινής στον κ. Ντίτορα Νικόλαο…».
 
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν συνεδρίασε μέχρι τώρα για να αποφασίσει. Ο Π. Σκουρλέτης, ενώ γνωρίζει, όχι μόνο αυτή την παραπομπή, αλλά όλες τις παραπομπές στο Δευτεροβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, τις αγνόησε και στις 15 Μάη του 2017 διόρισε τον Ντίτορα Συντονιστή της Α.Δ. Θ-ΣΕ. Προφανώς τον έκρινε ως τον καταλληλότερο για να εφαρμόζει και δικές του αποφάσεις, αδιαφορώντας αν αυτές είναι παράνομες. Λέμε ότι ο Σκουρλέτης γνώριζε για τις επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές και για τις πειθαρχικές παραπομπές του Ντίτορα, γιατί από τα έγγραφα που έχουμε συλλέξει γνωρίζουμε ότι όλοι οι πειθαρχικοί φάκελοι έχουν σταλεί και στον υπουργό.
 
♦ Οι άλλες δύο πειθαρχικές ποινές επιβλήθηκαν στον Ν. Ντίτορα από τον πρώην προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ. Θ-ΣΕ, η πρώτη στις 20 Γενάρη και η δεύτερη στις 26 Μάρτη του 2015. Και στις δύο περιπτώσεις του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο. Την πρώτη φορά ίσο με το 1/3 των μηνιαίων αποδοχών του και τη δεύτερη ίσο με το 1/5 των μηνιαίων αποδοχών.
 
Οι πειθαρχικές ποινές του επιβλήθηκαν γιατί και στις δύο περιπτώσεις άσκησε πλημμελώς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, με αποτέλεσμα να οργιάσει η παράνομη υλοτομία. Αυτό είχε ως συνέπεια να υποβαθμιστεί το δασικό οικοσύστημα στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Βόλου, του οποίου ο Ντίτορας ήταν προϊστάμενος μέχρι τις 15 Μάη του 2017. Και στις δύο περιπτώσεις, ο προϊστάμενος του Δασαρχείου Σπερχειάδας διεξήγαγε Ενορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) και εξέδωσε τα πορίσματά του στις 11 Νοέμβρη του 2014 και στις 7 Γενάρη του 2015.
 
Οι δύο αυτοί υπηρεσιακοί παράγοντες, ο Γ. Στεργίου, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Λάρισας, και ο Δ. Γώγουλος, προϊστάμενος του Δασαρχείου Σπερχειάδας,  στοχοποιήθηκαν από τον Ν. Ντίτορα. Οταν αυτός χρίστηκε από τον προστάτη του Π. Σκλουρλέτη συντονιστής της  Α.Δ. Θ-ΣΕ, φρόντισε να τους εκδικηθεί με αποφάσεις του. Τους υποβάθμισε και τους δύο σε τμηματάρχες. Παράνομα, γιατί σύμφωνα με το νόμο 4369/2016, άρθρα 29 και 30, προβλέπεται άλλη διαδικασία και όχι αυτή που εφάρμοσε ο Ντίτορας. Υπήρξε ιδιαίτερα προκλητικός στην παράνομη απόφασή του για τον Δ. Γώγουλο, ο οποίος τον Αύγουστο του 2017 δεν ήταν στη ζωή!
 
Οπως έχουμε γράψει, δεν υποβαθμίστηκαν μόνο οι δύο αυτοί υπηρεσιακοί παράγοντες, αλλά δεκάδες μόνο από τους δασολόγους. Λέγεται ότι οι υπάλληλοι που είτε υποβαθμίστηκαν είτε μετακινήθηκαν παράνομα σε όλες τις Διευθύνσεις της Α.Δ. Θ-ΣΕ ξεπερνούν τους 300!
 
Ψάξαμε στη Διαύγεια για να βρούμε αποφάσεις μετακίνησης δασολόγων το 2011, από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρηση, που ήταν τότε ο δασολόγος με Α’ βαθμό Δ. Γκουσιούδης. Βρήκαμε ότι ο εν λόγω προϊστάμενος εξέδωσε αποφάσεις με τις οποίες μετακινούσε συνέχεια προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δασών και Δασαρχείων των Νομών που υπάγονται στην Α.Δ. Θ-ΣΕ. Μας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ο προϊστάμενος του Δασαρχείου  Βόλου Ν. Ντίτορας δεν κλήθηκε ούτε μια φορά να επισκεφθεί τον χώρο που υπάγεται στην ευθύνη του Δασαρχείου του Βόλου για να ελέγξει την παράνομη υλοτομία, που στην περίοδο της βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης, από 2009 μέχρι σήμερα, οργιάζει σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό να μετατραπούν τα δάση σε αγρότοπους παραγωγής καυσόξυλων.
 
Δεν μιλήσαμε ούτε με τον Δ. Γκουσιούδη ούτε με κάποιον από τους δασολόγους που είτε μετακινήθηκαν είτε υποβαθμίστηκαν, ώστε να μάθουμε απ’ αυτούς τον λόγο εξαίρεσης του Ντίτορα από τη μετακίνηση για τον έλεγχο της παράνομης υλοτομίας. Δε χρειαζόταν να κάνουμε τέτοια, γιατί απλά στον Ντίτορα είχαν επιβληθεί πειθαρχικές ποινές και πειθαρχική παραπομπή για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του. Κι όμως, αυτόν τον υπηρεσιακό παράγοντα επέλεξε ο Σκουρλέτης για να τον κάνει συντονιστή. Στην επιλογή μέτρησε προφανώς το ότι είναι επιρρεπής στη λήψη παράνομων αποφάσεων.
 
Οπως γράψαμε σε προηγούμενο δημοσίευμα, ο Ντίτορας έβαλε τον Γρ. Σουλιώτη να ακυρώσει την απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο τελευταίος ακύρωνε την απόφαση του Ντίτορα να υποβαθμίσει παράνομα τον Η. Τσέλιγκα από προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σε προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσας. Η  ενέργεια του Γρ. Σουλιώτη είναι παράνομη, γιατί υπάρχει το δεδικασμένο, όμως ο Σκουρλέτης «σφυρίζει κλέφτικα», αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο στον «εκλεκτό» του να αλωνίζει. Ομως, θέλει δε θέλει ο Π. Σκουρλέτης, στο τέλος θα αναγκαστεί να ξηλώσει τον Ντίτορα και όλες τις παράνομες αποφάσεις του.
 
Τέλος, θέλουμε να επισημάνουμε ότι ο Σκουρλέτης ενεργεί κατά το δοκούν, χρησιμοποιώντας δύο μέτρα και δύο σταθμά, παραβιάζοντας τη νομιμότητα. Ο ίδιος, ως υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετακίνησε δύο προϊσταμένους, τον Τολέρη και τον Τζίμα, θεωρώντας αυτή του την ενέργεια νόμιμη. Στην περίπτωση των αποφάσεων της πρώην γενικής γραμματέα της Α.Δ. Θ-ΣΕ Καλ. Γερακούδη, όμως, τις θεώρησε παράνομες και έκανε μερική αποδοχή των γνωμοδοτήσεων 298/2016 και 56/2017 του ΝΣΚ. Με την αποδοχή του αυτή ο Σκουρλέτης θεώρησε τις αποφάσεις της Καλ.Γερακούδη παράνομες!
 
Γεράσιμος Λιόντος

 
Σάββατο 10 Μαρτίου 2018