Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 | 04:55

ΔιεθνήPointer

Στριμώχνονται οι ΗΠΑ στο διεθνές εμπόριο

Τον Μάρτη του 2017, ο ΟΟΣΑ επέκτεινε τη βάση δεδομένων σχετικά με το διεθνές εμπόριο, συμπληρώνοντας για πρώτη φορά έναν ξεχωριστό πίνακα που αποτυπώνει την πηγή της προστιθέμενης αξίας στις διμερείς εισαγωγές. Για παράδειγμα, ένα προϊόν που εισάγεται στις ΗΠΑ ενδέχεται να εμπεριέχει αξίες που αρχικά παρήχθησαν στις ΗΠΑ αλλά στη συνέχεια εξήχθησαν για να επιστρέψουν ξανά πίσω με το εισαγόμενο προϊόν. Αυτό θα μπορούσε να συμβαίνει με εξαρτήματα που παράγονται στις ΗΠΑ, εξάγονται και στη συνέχεια εισάγονται στις ΗΠΑ σαν μέρη ενός νέου προϊόντος (π.χ. μία αντλία βενζίνης παράγεται στις ΗΠΑ, εξάγεται και στη συνέχεια επιστρέφει σαν μέρος ενός αυτοκινήτου που εισάγεται στις ΗΠΑ).
 
Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, η έκθεση της Διεύθυνσης Διεθνούς Εμπορίου του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ με τίτλο: US produced value in US imports from NAFTA (Η παραγόμενη αξία στις ΗΠΑ που εμπεριέχεται στις αμερικάνικες εισαγωγές από την NAFTA), που δημοσιεύτηκε στις 22 Σεπτέμβρη του 2017 (βλ. https://www.commerce.gov/sites/commerce.gov/files/us-produced-value-in-us-imports-from-nafta.pdf), επισημαίνει ότι το ποσοστό των αξιών που παρήχθησαν στις ΗΠΑ και εμπεριέχονται στα εισαγόμενα προϊόντα από το Μεξικό, έπεσε από το 26% που ήταν το 1995, στο 16% το 2011. Το ίδιο ισχύει και για το ποσοστό των αξιών που παρήχθησαν στις ΗΠΑ αλλά ανήκουν στα εισαγόμενα από τον Καναδά προϊόντα. Από το 21% που ήταν το 1995, έπεσε στο 15% το 2011. Οπως επισημαίνει η έκθεση, η πτώση του μεριδίου των ΗΠΑ στα εισαγόμενα προϊόντα από τις χώρες της NAFTA ήταν ιδιαίτερα αισθητή στον τομέα των αυτοκινήτων, όπου το μερίδιο των ΗΠΑ στις εισαγωγές από το Μεξικό και τον Καναδά έπεσε κατά 8% από το 1995 μέχρι το 2011. Η ίδια εικόνα (αν και σε χαμηλότερο βαθμό) ισχύει και για τις εισαγωγές βασικών μετάλλων που κατέχουν τη δεύτερη θέση στις εισαγωγές από τις χώρες της NAFTA.
 
Τι σημαίνει αυτό; Οτι ολοένα και λιγότερες αξίες παράγονται στις ΗΠΑ και επιστρέφουν πίσω. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στην ανάπτυξη των διεθνών ανταγωνιστών τους, αλλά και στην εξαγωγή κεφαλαίου που οι ΗΠΑ κάνουν στο εξωτερικό, προτιμώντας να παράγουν αξίες σε άλλες χώρες (με φτηνότερο εργατικό δυναμικό και λιγότερα δικαιώματα) παρά να τις παράξουν στο εσωτερικό.
 
Σάββατο 10 Μαρτίου 2018