Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 | 18:50

Νεολαία-ΠαιδείαPointer

Προσπαθούν να επιβάλλουν την υποχρεωτική 30ωρη παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο


Σύγχυση επιδιώκει να προκαλέσει στους εκπαιδευτικούς η διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας (αρ. πρωτοκόλλου: 14181 / ΓΔ4, 26-1-2018) για την υποχρεωτική 30ωρη παρουσία τους στο σχολείο και μέσα από αυτήν τη σύγχυση να πετύχει αυτοί αυτόβουλα να παραμένουν στο σχολείο επί 6ωρο καθημερινά, έχουν δεν έχουν να διεκπεραιώσουν συγκεκριμένο έργο που τους ανατίθεται από τα «αρμόδια όργανα διοίκησης του σχολείου». Σε αυτό, βεβαίως θα βοηθήσει και η δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία και το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί ως κλάδος είναι ένας συντηρητικός κλάδος (όσοι αντιτάσσονται στην επιβολή αντιδραστικών μέτρων στην εκπαίδευση είναι μειοψηφικά ρεύματα σε σχέση με το σύνολο του εκπαιδευτικού κόσμου).
 
Προφανώς, η διαφορά στη σύνταξη των προτάσεων δεν έγινε τυχαία ή από αβλεψία. Οι συριζαίοι μας έχουν συνηθίσει στην πολυγλωσσία, γι’ αυτό και ο Γαβρόγλου άλλα δηλώνει προς τους εκπαιδευτικούς (ότι δεν αλλάζει τίποτε σχετικά με την παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο), άλλα δεσμεύεται ότι θα κάνει μπροστά στους τροϊκανούς –εξ ου και η επαναδιατύπωση του σχετικού άρθρου του νόμου 1566/85, ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος και για την αύξηση του διδακτικού ωραρίου- και άλλα «διευκρινίζει» με την εγκύκλιό του.
 
Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος υιοθετεί την παράθεση δυο προτάσεων, αντί της μιας πρότασης που έχει το άρθρο του νέου νόμου (άρθρο 245 του νόμου 4512/2018) ισχυροποιώντας έτσι την πρώτη εξ αυτών και επιβάλλοντας το υποχρεωτικό 30ωρο. Στο νέο νόμο η υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών συνδυάζεται με την προσφορά υπηρεσιών που τους ανατίθενται «από τα όργανα διοίκησης».
 
Εγκύκλιος:  Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας όπως αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα.
 
Στους εκπαιδευτικούς ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης της σχολικής μονάδας υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώρηση-ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων...
 
Αρθρο 245 του νόμου 4512/2018
 
Η παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «8. Oι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή 30 ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του Κεφ. ΣΤ του άρθρου 11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών  που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώρηση- ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων...
 
Σημειώνουμε ότι το στόχο της υποχρεωτικής παραμονής τον υπηρετούσε έτσι κι αλλιώς η διατύπωση του άρθου 245 του νέου νόμου («παραμένουν υποχρεωτικά... για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται...»), γι’ αυτό άλλωστε και κρίθηκε αναγκαία η επαναδιατύπωση του άρθρου 13 του νόμου 1566/85.
 
Ο νόμος 1566/85 καθιστούσε την παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο, πέραν του διδακτικού τους ωραρίου δυνητική, εφόσον τους είχε ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου συγκεκριμένο έργο: «Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, τις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή 30 ώρες την εβδομάδα».
 
Με χρονικές και συντακτικές αλλαγές στις διατυπώσεις, οι συριζαίοι νομίζουν ότι θα παγιδεύσουν τους εκπαιδευτικούς.
 
Δυστυχώς γι’ αυτούς και οι δυο εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες, ΔΟΕ-ΟΛΜΕ, έχουν προς το παρόν εκδώσει καταγγελίες και καλούν τους εκπαιδευτικούς να μην εφαρμόσουν το υποχρεωτικό 30ωρο και ότι εφόσον ολοκληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο και τελειώνουν τις εργασίες τους που τους έχουν ανατεθεί από το σύλλογο διδασκόντων να αναχωρούν από το σχολείο.
 
Θυμίζουμε δε στους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ότι ο Αρβανιτόπουλος έχασε τη μάχη για την επιβολή της αξιολόγησης όχι γιατί ξεσηκώθηκε κανένα μεγαλειώδες και μαζικό κίνημα, αλλά γιατί τον αγώνα τον έδωσαν με συνέπεια και συνέχεια ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα και δη στο λεκανοπέδιο, εκπαιδευτικοί που αποτελούσαν μειοψηφία σε σχέση με το σύνολο.
Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018