Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 | 19:08

Νεολαία-ΠαιδείαPointer

Εργαζόμενοι μιας χρήσης

Ο εργαζόμενος, ο εργάτης-μερικό εργαλείο, με γνώσεις φθηνές και ευέλικτες, που γρήγορα αποχτιούνται και γρήγορα χάνονται, ευτελές εξάρτημα των προηγμένων μηχανών, αποδέκτης της άγριας εκμετάλλευσης είναι σταθερός στόχος του καπιταλισμού.
 
Εξ ου και η Παιδεία προσανατολίζεται όλο και περισσότερο, όλο και πιο επιτακτικά στο στόχο της απόκτησης των απαραίτητων μόνο δεξιοτήτων που απαιτούν κάθε φορά οι ανάγκες της καπιταλιστικής αγοράς εργασίας και απομακρύνεται με άλματα από κάθε ίχνος ολόπλευρης γνώσης. Μάρτυρας το «νέο σχολείο», το «νέο Λύκειο» όλων των υπουργών Παιδείας, των συριζαίων συμπεριλαμβανομένων (και όχι μόνο της Διαμαντοπούλου), οι εκπαιδευτικές «μεταρρυθμίσεις», οι νέοι ταξικοί φραγμοί.
 
Εξ ου και το πουσάρισμα απ’ όλες τις πλευρές, ντόπιες και ευρωπαϊκές, της λεγόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που αποτελεί κατά κανόνα τον Καιάδα των παιδιών της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, της γενικευμένης Μαθητείας (μαθητευόμενοι-απλήρωτοι εργάτες στα καπιταλιστικά κάτεργα) και της διά βίου μάθησης (αμάθειας).
 
Για να καταστεί, λοιπόν,  «η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) πιο ελκυστική για την ποιότητα των δεξιοτήτων και των θέσεων εργασίας», οργανώνονται εκδηλώσεις σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, όπως μας πληροφορεί το Δελτίο Τύπου της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, από τις 20 έως τις 24 Νοεμβρίου διοργανώνεται «η δεύτερη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων».
 
Στο Δελτίο Τύπου αναφέρεται η δήλωση της Marianne Thyssen, Επιτρόπου Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού: «Σε μια έξυπνη αγορά εργασίας, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί έξυπνη επιλογή. Η αντίληψη ότι η ΕΕΚ είναι υποδεέστερη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι εσφαλμένη. Δεν είναι υποδεέστερη αλλά ισότιμη! Η δεύτερη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων θα αναδείξει πληθώρα ευκαιριών και εμπειριών απ' όλη την Ευρώπη με στόχο να αποδείξει ότι η ΕΕΚ και η μαθητεία συνιστούν μια σπουδαία πρώτη επιλογή».
 
Στο ίδιο μήκος κύματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει: «Η προώθηση της αντίληψης ότι η ΕΕΚ αποτελεί επιλογή πρώτης γραμμής είναι μία από τις δέκα βασικές δράσεις που προτείνει η Επιτροπή στο πλαίσιο του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη, το οποίο εφαρμόζεται από τον Ιούνιο του 2016».
 
Σημειώνουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην έκθεσή του για το «νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων» αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής:
 
♦ «Επισημαίνει ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα πρέπει να συμβάλλουν στην προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη και εξέλιξη των νέων προκειμένου αφενός να γίνουν προορατικοί και υπεύθυνοι πολίτες έτοιμοι να ζήσουν και να εργαστούν σε μια τεχνολογικά προηγμένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία, και αφετέρου να τους παρέχεται ένα βασικό σύνολο ικανοτήτων για δια βίου μάθηση, το οποίο ορίζεται ως ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών απαραίτητων για την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την απασχόληση».
 
♦ «Επικροτεί τον στόχο του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων να γίνει η ΕΕΚ πρώτη επιλογή για τους εκπαιδευόμενους, ανταποκρινόμενη στη ζήτηση της αγοράς εργασίας και συνδεόμενη με μελλοντικές εργασιακές απαιτήσεις μέσω της συμμετοχής των εργοδοτών στον σχεδιασμό και την παράδοση των μαθημάτων» (οι εμφάσεις δικές μας).
 
Κοντολογίς, οι ευρωπαίοι καπιταλιστές συστήνουν να γίνει η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση πρώτη επιλογή για τη νεολαία.  Οι στόχοι αυτής της εκπαίδευσης να είναι:
 
♦ Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απαιτεί η παγκοσμιοποιημένη καπιταλιστική οικονομία.
 
♦ Η μετάδοση και υιοθέτηση συμπεριφορών από τους μελλοντικούς εργαζόμενους «απαραίτητων» για την «απασχόληση» (το κεφάλαιο απαιτεί υποταγμένα στρατιωτάκια, οσφυοκάμπτες και εθελόδουλους εργάτες).
 
♦ Ο σχεδιασμός και η παράδοση των μαθημάτων με συμμετοχή των εργοδοτών, γιατί έτσι μόνον εξασφαλίζεται η σύνδεση της ΕΕΚ με τις «μελλοντικές εργασιακές απαιτήσεις» ενός σύγχρονου μεσαίωνα.
 
Γιούλα Γκεσούλη
 
Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017