Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 | 00:19

ΠεριβάλλονPointer

Προς ΔΑΟΚΑ για το γήπεδο Μελισσανίδη

Ανακαλέστε την παράνομη άδεια

Οπως είχαμε προαναγγείλει, την περασμένη Τρίτη (3 Οκτώβρη του 2017), καταθέσαμε στην υπηρεσία που εξέδωσε την παράνομη πλέον άδεια για το γήπεδο Μελισσανίδη (ΔΑΟΚΑ), αναφορά-αίτηση, με την οποία –ενόψει της απόφασης που εξέδωσε στις 20 Σεπτέμβρη το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών- ζητάμε να προχωρήσει άμεσα στην ανάκληση της Εγκρισης και Αδειας Δόμησης.

Οταν εκδόθηκε αυτή η άδεια, στις 25 του περασμένου Ιούλη, γράψαμε αμέσως ότι είναι διάτρητη. Στη συνέχεια, ερευνώντας αναλυτικά το περιεχόμενο αυτής της άδειας, ανακαλύψαμε άλλες κραυγαλαίες παρανομίες, όπως μια εξ ολοκλήρου ψευδή συμβολαιογραφική πράξη για τις θέσεις στάθμευσης, λαθεμένες κτηματολογικές εγγραφές κ.ά.

Στις 20 Σεπτέμβρη, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 8648/2017 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), με την οποία αναγνωρίστηκε ότι η γενική συνέλευση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ στις 3.2.2015, που ενέκρινε το παράνομο παραχωρητήριο, είναι ανυπόστατη. Δηλαδή, θεωρείται σαν να μην έγινε ποτέ, δεν επιδέχεται εκ των υστέρων διόρθωση και όλες οι έννομες συνέπειες που παρήχθησαν μετά την πραγματοποίησή της είναι επίσης ανυπόστατες. Στο προηγούμενο φύλλο της «Κόντρας» γράψαμε αναλυτικά γι’ αυτή την κομβικής σημασίας δικαστική απόφαση.

Τα δεδομένα άλλαξαν άρδην. Η ΔΑΟΚΑ υποχρεούται να ανακαλέσει τη διάτρητη άδεια, προκειμένου να συμμορφωθεί στοιχειωδώς στη νομιμότητα, ιδιαίτερα όπως διαμορφώθηκε μετά τη δικαστική απόφαση. Αυτό ακριβώς της ζητήσαμε να κάνει, με την Αναφορά-Αίτηση που υποβάλαμε, το περιεχόμενο της οποίας δημοσιεύουμε στη συνέχεια.

Η Αναφορά – Αίτηση

Αθήνα, 2.10.2017

Προς

Προϊσταμένη ΔΑΟΚΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΑΛΑΝΗ

Θέμα: Ανάκληση Εγκρισης και Αδειας Δόμησης 85/2017

Σας καταθέτουμε την υπ’ αριθμ. 8648/2017 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), η οποία αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στις 20.9.2017.

Η ως άνω απόφαση κάνει δεκτή την αγωγή και την πρόσθετη παρέμβαση μελών του αθλητικού σωματείου ΑΕΚ και κρίνει ως ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΗ την απόφαση της γενικής συνέλευσης του σωματείου στις 3.2.2015, η οποία –μεταξύ των άλλων- ενέκρινε και τη σύμβαση παραχώρησης της έκτασης που έχει παραχωρηθεί για την ανέγερση του «Κέντρου Αθλητισμού Μνήμης και Πολιτισμού ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» στη Νέα Φιλαδέλφεια, από το αθλητικό σωματείο ΑΕΚ στην εταιρία ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ.

Το ανυπόστατο, που έκρινε το δικαστήριο, εξαφανίζει εξ υπαρχής όλα τα έννομα αποτελέσματα που παρήχθησαν βάσει της συγκεκριμένης σύμβασης παραχώρησης. Η δε δικαστική απόφαση, ως αναγνωριστική, όπως αναφέρεται στο διατακτικό της (σελίδα 21η), είναι άμεσα εκτελεστέα. Οπως θα σας ενημερώσουν και οι νομικοί, όταν μια γενική συνέλευση κηρύσσεται ως ανυπόστατη, αυτό σημαίνει πως δεν είναι δεκτική θεραπείας. Η πλημμέλεια που την προκάλεσε δεν είναι μια απλή πλημμέλεια συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, αλλά μόνιμη πλημμέλεια που καθιστά τη ληφθείσα απόφαση ανύπαρκτη.

Επειδή η εν λόγω σύμβαση παραχώρησης εγκρίθηκε από γενική συνέλευση που κρίθηκε από το δικαστήριο ως ανυπόστατη, ενώ εσείς δεχτήκατε αυτή τη σύμβαση παραχώρησης ως έγκυρη και ισχυρή και εκδόσατε την 85/2017 Εγκριση και Αδεια Δόμησης με συγκύριους του έργου το Ερασιτεχνικό Σωματείο ΑΕΚ και τη ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ, έχετε υποχρέωση να ανακαλέσετε την ως άνω Εγκριση και Αδεια Δόμησης, όπως επιβάλλει το ισχύον Δίκαιο, προκειμένου να συμμορφωθείτε με την Απόφαση 8648/2017 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία).

Σε αντίθετη περίπτωση, θα επιφέρετε σοβαρή βλάβη: πρώτον, στα συμφέροντα του αθλητικού σωματείου ΑΕΚ (τα οποία, φυσικά, δεν ταυτίζονται με τις επιλογές του προέδρου του, όπως άλλωστε έχει ήδη κρίνει και η Ελληνική Δικαιοσύνη, όχι μόνο με την 8648/2017 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αλλά και με την άσκηση σε βάρος του ποινικής δίωξης για απιστία σε βαθμό κακουργήματος) και, δεύτερον, στα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου, καθόσον η συγκεκριμένη έκταση έχει παραχωρηθεί στο αθλητικό σωματείο ΑΕΚ για την άσκηση κοινωφελούς σκοπού (άθληση των αθλητών του), αποτελεί πράγμα εκτός συναλλαγής και απαγορεύεται η παραχώρησή του σε οποιονδήποτε τρίτο, πολλώ δε μάλλον σε ένα κερδοσκοπικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, όπως είναι η ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ, του οποίου οι σκοποί αντιβαίνουν στον κοινωφελή σκοπό για τον οποίο έγινε η παραχώρηση.

Εκτός αν έχετε την… καινοφανή άποψη, ότι το Ελληνικό Δημόσιο παραχωρεί εκτάσεις σε μη κερδοσκοπικά σωματεία, για να μπορούν αυτά να τις παραχωρούν σε κερδοσκοπικές ανώνυμες εταιρίες προκειμένου οι τελευταίες να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες επί των δημοσίων εκτάσεων.

Ειδικότερα

1. Οπως μας είχε ενημερώσει η υπηρεσία σας με το υπ' αρ. πρωτ. 53835/8.12.2014 έγγραφό της, είχε ζητήσει τη «συνδρομή του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Εργου του Υπουργείου μας όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Αθλητικής Ενωσης Κωνσταντινουπόλεως». Γνωρίζουμε και γνωρίζετε πολύ καλά, ότι το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Εργου δεν γνωμοδότησε θετικά ως προς τη νομιμοποίηση της ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ. Αντιθέτως, όπως γνωρίζετε, εισηγήθηκε στον υπουργό ΠΕΝ, Γιώργο Σταθάκη, την υποβολή σχετικού Ερωτήματος στο ΝΣΚ, εισήγηση την οποία ο υπουργός δεν δέχτηκε.

Γνωρίζατε, επίσης, κατόπιν δικής μας ενημέρωσης, ότι η νομιμοποίηση της συγκεκριμένης σύμβασης παραχώρησης εκκρεμούσε ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων, μετά από αγωγή που κατέθεσαν μέλη του ερασιτεχνικού σωματείου ΑΕΚ. Και είχατε υποχρέωση, σεβόμενοι τις αρχές της χρηστής διοίκησης, να απόσχετε από κάθε πράξη ως προς την εκκρεμούσα υπόθεση, έως ότου αποφανθεί το αρμόδιο Δικαστήριο.

Παρολαυτά και μολονότι σας είχαμε προειδοποιήσει με έγγραφό μας στις 17.07.2017, ότι τυχόν έκδοση Εγκρισης και Αδειας Δόμησης με κύριο του έργου τη ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ θα γεννούσε ένα ακόμη σκάνδαλο σε βάρος της δημόσιας περιουσίας, ανάλογο με το περιβόητο σκάνδαλο του Βατοπεδίου, σπεύσατε στις 25.07.2017 να εκδώσετε την 85/2017 Εγκριση και Αδεια Δόμησης, αγνοώντας το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Εργου, στο οποίο οι ίδιοι είχατε καταφύγει, και περιφρονώντας την εκκρεμούσα δικαστική διαδικασία και την αναμενόμενη κρίση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Το γεγονός ότι την τελευταία στιγμή «σκαρώθηκε» μια καινούργια Αίτηση (με ημερομηνία 20.07.2017, για ν’ αντικαταστήσει την αρχική αίτηση που είχε υποβάλει η ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ στις 14.08.2014!) και ότι η Εγκριση και Αδεια Δόμησης εκδόθηκε με συγκύριους το Ερασιτεχνικό σωματείο ΑΕΚ και τη ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ, δεν αλλάζει τίποτα επί της ουσίας. Δεχτήκατε, να καταστήσετε συγκύριο την ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ, πράγμα που συνιστά πρόδηλη παρανομία.

Η σύμβαση παραχώρησης πλέον έχει κηρυχτεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ανυπόστατη. Ετσι, έχουμε το σκαναδαλωδώς παράδοξο, η υπηρεσία σας να εκδίδει Εγκριση και Αδεια Δόμησης σε μια ανώνυμη εταιρία, βάσει μιας σύμβασης παραχώρησης, η οποία έχει κηρυχτεί από τα Ελληνικά Δικαστήρια ως ανυπόστατη. Είχατε υποχρέωση, βάσει των αρχών της χρηστής διοίκησης, να περιμένετε τη δικαστική κρίση και μετά να εκδώσετε τη διοικητική πράξη σας. Εσείς, όμως, σπεύσατε να ικανοποιήσετε αυτούς που πίεζαν να βγει η άδεια πριν τη δικαστική κρίση, επειδή γνώριζαν πολύ καλά ότι η δικαστική κρίση θα δικαίωνε τους προσφεύγοντες κατά της παράνομης γενικής συνέλευσης της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ και κατά της παράνομης σύμβασης παραχώρησης.

Ο μόνος τρόπος για να θεραπευτεί αυτή η εξόφθαλμη και σκανδαλώδης πλημμέλεια είναι να ανακαλέσετε ΑΜΕΣΑ την 85/2017 Εγκριση και Αδεια Δόμησης.

Oποιαδήποτε εκ μέρους σας άρνηση συμμόρφωσης προς την Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ή κωλυσιεργία θα συνιστά σκανδαλώδη εύνοια προς την πλευρά της ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ και βοήθεια προς αυτήν να δημιουργήσει τετελεσμένα σε βάρος του αθλητικού σωματείου ΑΕΚ και του Ελληνικού Δημοσίου. Και βέβαια, θα έχει τις αναλογούσες διοικητικές και ποινικές συνέπειες.

2. Πέρα από το ανυπόστατο της σύμβασης παραχώρησης προς την ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ, όπως κρίθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την 8648/2017 Απόφασή του, η 85/2017 Εγκριση και Αδεια Δόμησης έχει μια σειρά ακόμα πλημμέλειες.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής:

- Η συμβολαιογραφική πράξη 8165/2017 της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευφροσύνης Σιμοπούλου-Κορωναίου για τον ορισμό θέσεων στάθμευσης είναι προδήλως ψευδής και παράνομη, καθώς αναφέρει ότι το οικόπεδο είναι ενιαίο και ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, ενώ από τους ΚΑΕΚ φαίνεται καθαρά πως πρόκειται για δύο εκτάσεις με δύο διαφορετικούς ιδιοκτήτες. Εκταση 26.621 τμ (ΚΑΕΚ 051051001001) είναι ιδιοκτησία σε ποσοστό 100% του αθλητικού σωματείου ΑΕΚ, ενώ το υπόλοιπο της συνολικής έκτασης (ΚΑΕΚ 051051001003) είναι ιδιοκτησία σε ποσοστό 100% του Ελληνικού Δημοσίου. Οι ευθύνες της συμβολαιογράφου –ποινικές και διοικητικές- θα αναζητηθούν στα αρμόδια επίπεδα, όμως σε ό,τι αφορά τη ΔΑΟΚΑ προκύπτει το ερώτημα: Πώς τα στελέχη της υπηρεσίας σας, έμπειρα κατά τεκμήριο, δέχτηκαν αυτήν την προδήλως ψευδή και παράνομη συμβολαιογραφική πράξη; Πώς προστάτεψαν τη νομιμότητα, ως όφειλαν;

- Υπάρχει σαφής αναντιστοιχία κτηματολογικών εγγραφών, τοπογραφικού διαγράμματος και πραγματικής κατάστασης. Η έκταση ιδιοκτησίας του ερασιτεχνικού σωματείου ΑΕΚ (ΚΑΕΚ 051051001001 ) αναφέρεται ως εμβαδού 26.126 τμ, αντί του ορθού που είναι 26.621,50 τμ, όπως αναφέρεται στο παραχωρητήριο του 1934, το οποίο έχει μεταγραφεί στις 11.2.1947 στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών (τόμος 1386, φύλλο 386). Η έκταση που παραχώρησε το 2014 το Ελληνικό Δημόσιο (ΚΑΕΚ 051051001003) αναφέρεται ως εμβαδού 2.966 τμ, αντί του ορθού που είναι 2.499,50 τμ. Επιπλέον, οι δυο εκτάσεις με τα λανθασμένα εμβαδά, των οποίων τα ΚΑΕΚ αναφέρονται στην Αδεια Δόμησης, έχουν άθροισμα 29.092 τμ και όχι 29.121,61 όπως αναφέρεται στην Αδεια Δόμησης.

Τέλος, δεν έχει ληφθεί υπόψη ιδιοκτησία εμβαδού 205 τμ (ΚΑΕΚ 051051001002), μεταγεγραμμένη στο Υποθηκοφυλακείο κατόπιν παραχώρησης του 1934, η οποία βρίσκεται σαφέστατα μέσα στα όρια του λανθασμένου τοπογραφικού διαγράμματος της άδειας δόμησης και συγκεκριμένα στην έκταση των 2.499,50 ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου.

- Στην Εγκριση και Αδεια Δόμησης αναφέρετε ως ιδιοκτήτη της έκτασης σε ποσοστό 100% το Ερασιτεχνικό Σωματείο ΑΕΚ. Την ίδια στιγμή, αναφέρετε δύο ΚΑΕΚ (051051001001 και 051051001003), οι οποίοι -όπως ασφαλώς διαπιστώσατε από τα στοιχεία κτηματολογίου που σας προσκομίστηκαν- αναφέρονται σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες. Ο μεν ΚΑΕΚ 051051001001 αναφέρει ως ιδιοκτήτη το ερασιτεχνικό σωματείο ΑΕΚ, ο δε ΚΑΕΚ 051051001003 αναφέρει ως ιδιοκτήτη το Ελληνικό Δημόσιο. Η αναφορά στο άρθρο 42 Ν. 4277/2014 είναι εκ του πονηρού, διότι η συγκεκριμένη διάταξη αναφέρεται σε μία ενιαία έκταση, που μεταβιβάζεται κατά χρήση, διοίκηση και διαχείριση στην ΑΕΚ, όμως η έκταση του ΚΑΕΚ 051051001001 αποτελούσε ήδη ιδιοκτησία του ερασιτεχνικού σωματείου ΑΕΚ, καθώς έχει παραχωρηθεί το 1934 και έχει μεταγραφεί στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών το 1947. Πώς δεχτήκατε να εκδώσετε Εγκριση και Αδεια Δόμησης μ’ αυτές τις κραυγαλαίες ασυνέπειες στα κτηματολογικά δεδομένα του οικοπέδου;

- Από την άλλη, στη συμβολαιογραφική πράξη ορισμού θέσεων στάθμευσης αναφέρεται ότι ολόκληρη η έκταση είναι ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου! Δηλαδή, έχουμε κατά περίπτωση, πότε ιδιοκτήτη της έκτασης το ερασιτεχνικό σωματείο ΑΕΚ και πότε ιδιοκτήτη της έκτασης το Ελληνικό Δημόσιο! Κι αυτά τα αποδεχτήκατε!

Αυτές τις εμφανέστατες πλημμέλειες, που λόγω της εμπειρίας σας είναι σίγουρο ότι τις εντοπίσατε, τις παραβλέψατε σκόπιμα, προκειμένου να εκδώσετε την 85/2017 Εγκριση και Αδεια Δόμησης, για την έκδοση της οποίας σας ασκούνταν αφόρητες πιέσεις από ένα ολόκληρο σύστημα συμφερόντων και από την κυβερνητική εξουσία. Ηταν τόση η βιασύνη και η αδιαφορία σας για την τήρηση των στοιχειωδέστερων κανόνων της νομιμότητας, που ενώ εκδώσατε την Εγκριση και Αδεια Δόμησης με συγκύριους την Ερασιτεχνική ΑΕΚ και τη ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ, τα σχέδια και οι μελέτες που σφραγίσατε αναφέρουν ως κύριο του έργου μόνο τη ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ!

Ενόψει όσων προεκτέθησαν,

ΖΗΤΟΥΜΕ

ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ

αν προτίθεστε να ανακαλέσετε την 85/2017 Εγκριση και Αδεια Δόμησης, προκειμένου να αποκατασταθεί η τρωθείσα νομιμότητα.

Συνημμένο: Αντίγραφο της 8648/2017 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία).
Σάββατο 07 Οκτωβρίου 2017