Κυριακή 07 Ιουνίου 2020 | 06:09

ΠεριβάλλονPointer

Νόμος 4280/2014

Θέσπισαν την απόλυτη ασυδοσία των χρυσοθήρων και των άλλων καταστροφέων του περιβάλλοντος

 
Με το νόμο 4280/2014 (δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, στις 8 Αυγούστου), ολοκληρώνεται ένα μεγάλο έγκλημα του υπουργού Περιβάλλοντος Ι. Μανιάτη και του αναπληρωτή υπουργού Ν. Ταγαρά σε βάρος του δάσους, σε βάρος της νομιμότητας και του ελληνικού δημοσίου και υπέρ της εταιρίας «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ». Με το άρθρο 54 παρ. 8 εδάφιο α του νόμου, αφαιρείται η αρμοδιότητα Εγκρισης Δόμησης για Μεταλλευτικές Κτιριολογικές Κατασκευές από τις Υπηρεσίες Δόμησης (πρώην Πολεοδομίες) και τη ΔΟΚΚ (Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών) και μεταφέρεται στη Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών (ΔΜΒΟ), ενώ με το εδάφιο γ αφαιρούνται η έγκριση δόμησης και η άδεια δόμησης  για τις πρόχειρες ή κινητές εγκαταστάσεις.
 
Ιδού οι σχετικές διατάξεις:
 
«Το άρθρο 161 του ν.δ. 210/1973 αντικαθίσταται ως εξής:
 
«1.α. Η έγκριση της τεχνικής μελέτης του άρθρου 4 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (…) ή και η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 158 του παρόντος νόμου, από την αρμόδια υπηρεσία αποτελεί και έγκριση δόμησης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του ν. 4030/2011 (Α’ 249) για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της εκμετάλλευσης και επεξεργασίας των μεταλλευμάτων ή των λατομικών ορυκτών εντός μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου…
 
γ. Για τα πρόχειρα ή κινητά καταλύματα του άρθρου 7 παράγραφος 3 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (…) εντός μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου δεν απαιτείται ούτε έγκριση δόμησης ούτε άδεια δόμησης παρά μόνο υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου  μηχανικού περί στατικής επάρκειας αυτών» (οι εμφάσεις δικές μας).
 
Είναι γνωστό ότι το φθινόπωρο του 2012 η «Ελληνικός Χρυσός» εγκατέστησε παράνομα στα εργοτάξια που είχε φτιάξει μέσα στο δάσος (που το είχε ξεπατώσει ξεχερσώνοντας χιλιάδες στρέμματα) λυόμενα σπίτια, χωρίς την έκδοση οικοδομικής άδειας. Χάρη στις μεγάλες κινητοποιήσεις του λαού της Χαλκιδικής η Πολεοδομία αναγκάστηκε να πάει στο εργοτάξιο, να κάνει αυτοψία και να επιβάλει ένα πρόστιμο, μετά τη δεύτερη επίσκεψη. Περιορίστηκε στην επιβολή του προστίμου, που στο τέλος δε θα εισπραχτεί, και δεν αποφάσισε να ξηλώσει τις λυόμενες κατασκευές.
 
Ερχεται τώρα ο αναπληρωτής υπουργός Ν. Ταγαράς, που κινείται στα χνάρια των προκατόχων του δασοκτόνων υπουργών, και νομιμοποιεί όλες αυτές τις παράνομες κατασκευές και τα παράνομα εργοτάξια, με το εδάφιο γ της παραγράφου 8 του άρθρου 54 του νόμου 4280. Εμμεσα καταργεί όλα τα πρόστιμα που είχε επιβάλει η Πολεοδομία Αρναίας και δίνει το δικαίωμα στις μεταλλευτικές καπιταλιστικές επιχειρήσεις α’λα Μπόμπολα να κατασκευάζουν πρόχειρα ή κινητά καταλύματα χωρίς να βγάζουν οικοδομικές άδειες.
 
Με το εδάφιο α καταργείται και η έγκριση δόμησης, μιας και παίρνουν την αρμοδιότητα από τις Υπηρεσίες Δόμησης (πρώην Πολεοδομίες) και τη ΔΟΚΚ και τη δίνουν στην Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών (ΔΜΒΟ). Μια Διεύθυνση που δεν έχει το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, που στερείται εμπειρίας και που δεν έχει τις τεχνικές προδιαγραφές που διαθέτουν οι Πολεοδομίες για να κάνει στοιχειωδώς σοβαρό έλεγχο στη διεκπεραίωση μιας σημαντικής δουλειάς όπως είναι η έγκριση δόμησης. Πρέπει να έχουμε υπόψη, ότι με την έγκριση δόμησης εκδίδεται το 90% της οικοδομικής άδειας. Για τον Ν. Ταγαρά, όμως, που θα μπει στη χορεία των καταστροφέων του δάσους, του περιβάλλοντος και της εργατικής δύναμης, όπως όλοι οι προκάτοχοί του στο ΥΠΕΚΑ, προέχει η ασύδοτη καπιταλιστική ανάπτυξη σε βάρος τόσο του περιβάλλοντος όσο και της εργατικής τάξης.
 
Στις 12 Φλεβάρη του 2012, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (τεύχος 251Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του υπουργού Εσωτερικών και του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος για τη «Διαδικασία έντυπης υποβολής Εγκρισης Δόμησης και Αδειας Δόμησης». Στο πρώτο άρθρο αυτής της ΚΥΑ, που φέρει τον τίτλο «Απαιτούμενα Δικαιολογητικά, Μελέτες Προδιαγραφές και Δικαδικασίες, για την Εγκριση Δόμησης», διαβάζουμε δύο πυκνογραμμένες σελίδες με τα απαιτούμενα σχέδια, έγγραφα και ελέγχους. Αυτά πλέον θα πρέπει να τα ελέγχει το Τμήμα Γ’ της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών προκειμένου να εκδώσει την Εγκριση Δόμησης.
 
Στις 3 του Οκτώβρη υποβάλαμε αίτηση στον προϊστάμενο της ΔΜΒΟ και ζητήσαμε να μας δώσει αντίγραφο της αίτησης που υπέβαλε η «Ελληνικός Χρυσός» για την Εγκριση  Δόμησης και να μας απαντήσει πότε αυτή θα δοθεί στην εταιρία. Στις 6 Οκτώβρη μας απάντησε ο ίδιος ο προïστάμενος, αναφέροντας μεταξύ των άλλων: «Σε απάντηση της από 3/10/2014 αίτησής σας, σας γνωρίζουμε ότι η εταιρία "Ελληνικός Χρυσός ΑΕ" υπέβαλε αίτηση για θεώρηση στοιχείων δόμησης (Αρχιτεκτονική και Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη)… και εντός της τρέχουσας εβδομάδας ολοκληρώνεται ο έλεγχος και η θεώρηση των τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων». 
 
Εχοντας διαβάσει το πρώτο άρθρο της ΚΥΑ και την πληθώρα των σχεδίων, μελετών, αδειών και δικαιολογητικών που προβλέπει, διαπιστώνουμε ότι ο προϊστάμενος της ΔΜΒΟ μας δίνει μια γενικόλογη και πλήρως ασαφή απάντηση για το τι ελέγχει η υπηρεσία του. Σε συνδυασμό με το ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία δε διαθέτει ειδι-  κούς μηχανικούς για να κάνουν πλήρη και εμπεριστατωμένο έλεγχο (διαφορετική είναι η εμπειρία της και εντελώς διαφορετικές οι αρμοδιότητές της), δικαιούμαστε να ισχυριστούμε, ότι γίνεται πλήρης υποβάθμιση των ελέγχων που απαιτούνται προκειμένου να βγει η Εγκριση Δόμησης. Σύμφωνα, μάλιστα, με τον προϊστάμενο, στις αρχές της άλλης εβδομάδας η ΔΜΒΟ θα είναι έτοιμη για να εκδώσει την Εγκριση Δόμησης. 
 
Αλλο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι τόσο το τμήμα Γ της ΔΜΒΟ όσο και οι υπηρεσιακοί παράγοντες αυτού του τμήματος δεν έχουν τις προϋποθέσεις να κάνουν ουσιαστικό έλεγχο στις λειψές πλέον μελέτες που ζητούνται από τη μεταλλευτική καπιταλιστική επιχείρηση «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» προκειμένου να βγει η Εγκριση Δόμησης. Επικοινωνήσαμε με υπηρεσιακό παράγοντα της ΔΜΒΟ και του θέσαμε δύο ερωτήματα: Πρώτον, γιατί επιλέχτηκε η Διεύθυνσή του να εκδώσει την Εγκριση Δόμησης και όχι η ΔΟΚΚ που, όπως είναι γνωστό, επιλέχτηκε από τη συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου για να εκδώσει την Εγκριση και την Αδεια Δόμησης για το γήπεδο του Μελισσανίδη. Δεύτερον, εάν τόσο αυτός και οι συνάδελφοί του όσο και η ίδια η Διεύθυνση έχουν τις προϋποθέσεις για να κάνουν ουσιαστικό έλεγχο. Ζορίστηκε να μας απαντήσει ο ίδιος και μας παρέπεμψε στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης. Από το ύφος του φαινόταν καθαρά ότι εμμέσως παραδεχόταν πως δεν έχουν τις προϋποθέσεις για ουσιαστικό έλεγχο. Παίρνοντας υπόψη ότι η Εγκριση Δόμησης αποτελεί το βασικό τμήμα μιας οικοδομικής άδειας, γίνεται φανερό, ότι στην ουσία καταργείται  η υποχρέωση για έκδοση πραγματικής οικοδομικής άδειας ειδικά στην περίπτωση της «Ελληνικός Χρυσός» και γενικά για άλλες μεταλλευτικές επιχειρήσεις που θα επιχειρήσουν να κατασκευάσουν νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας μεταλλευμάτων.
 
Η προσπάθεια των πολιτικών ηγεσιών του ΥΠΕΚΑ να καταργήσουν την έκδοση Οικοδομικών Αδειών για τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις ξεκίνησε στις αρχές του 2012, αφού πρώτα φρόντισαν να εκδώσουν αποφάσεις με τις οποίες άνοιξαν το δρόμο στην «Ελληνικός Χρυσός» να εγκατασταθεί στο δάσος των Σκουριών και να αρχίσει το ξεπάτωμα αυτού του σπάνιου δάσους. Επόμενο βήμα ήταν η υιοθέτηση από τη ΔΟΚΚ (30 Νοέμβρη του 2012) του αιτήματος που είχε υποβάλει στις 10 Σεπτέμβρη του 2012 η «Ελληνικός Χρυσός» στην Πολεοδομία της Αρναίας, σύμφωνα με το οποίο για να εγκριθεί η Εγκριση Δόμησης από τις Πολεοδομίες δεν χρειάζεται να προηγηθεί έλεγχος από Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (πρώην ΕΠΑΕ). Το επόμενο βήμα ήταν η απόφαση της ΔΜΒΟ να εκδώσει, το Μάη του 2013, άδεια για την εγκατάσταση  του μηχανολογικού εξοπλισμού. Εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού σε μια χρονική στιγμή που όχι μόνο δεν είχαν κατασκευαστεί τα κτίρια, αλλά δεν είχε εκδοθεί ακόμη ούτε η Εγκριση Δόμησης!
 
Ολες αυτές οι αποφάσεις, στις οποίες είχαμε αναφερθεί αναλυτικά παλαιότερα, ήταν προάγγελοι της τελευταίας απόφασης με την οποία η ΔΜΒΟ ανέλαβε να εκδίδει την Εγκριση Δόμησης. Αυτή η απόφαση δεν πρέπει να περάσει. Χρέος του κινήματος που αναπτύχθηκε στην Χαλκιδική είναι να την αντιπαλέψει με όλα τα μέσα. Επειδή στις αρχές της εβδομάδας η ΔΜΒΟ θα εκδώσει την Εγκριση Δόμησης και θ’ αρχίσει να τρέχει η προθεσμία των 60 ημερών για προσφυγή στο ΣτΕ, το κίνημα πρέπει να στριμώξει και τη νέα διοίκηση του Δήμου Αριστοτέλη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και εκτός των άλλων να κάνει μαζί με το λαό της Χαλκιδικής προσφυγή στο ΣτΕ.
 
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014