Πέμπτη 09 Ιουλίου 2020 | 04:00
Καταρχάς κυβέρνηση και υπουργείο Παιδείας τρόμαξαν να πάρουν απόφαση να κλείσουν τα σχολεία, μετά από συνεχείς εκκλήσεις και καταγγελίες. Στη συνέχεια, η Κεραμέως ανακοίνωσε με πολλά ταρατατζούμ ότι το υπουργείο προχωρά στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, της οποίας «στόχος δεν είναι η κάλυψη της διδακτέας ύλης, αλλά η συνέχιση της επαφής των μαθητών με τη μαθησιακή διαδικασία».
Πλήρες άρθρο...
Και η ΚΥΑ (ΦΕΚ 868 Β/16 Μαρτίου 2020) με τίτλο «Καθορισμός διαδικασίας έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19», που αφορά την προκήρυξη πρόσληψης επικουρικού προσωπικού, στέλνει στα αζήτητα τις ρυθμίσεις Κεραμέως για τα κολλέγια.
Πλήρες άρθρο...
Με τα χίλια ζόρια, μετά από συνεχείς εκκλήσεις και την ύπαρξη επιβεβαιωμένου κρούσματος στο ΚΕΣΥ (Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης) Αττικής, το υπουργείο Παιδείας αναγκάστηκε να δώσει οδηγίες για κάποια περιοριστικά μέτρα στη λειτουργία των ΚΕΣΥ (είναι οι δημόσιες εκπαιδευτικές δομ
Πλήρες άρθρο...