Κυριακή 05 Ιουλίου 2020 | 12:25

ΑγροτικάPointer

Να καταργηθεί άμεσα η κατάπτυστη εγκύκλιος του 2017, που νομιμοποιεί τις ελληνοποιήσεις αρνιών

Στο θέμα έχουμε ξαναναφερθεί. Από τον Νοέμβρη του 2017, ο τότε υπουργός ΥΠΑΑΤ (του ΣΥΡΙΖΑ) Β. Αποστόλου είχε αποφασίσει την αφαίρεση του δικαιώματος και της υποχρέωσης των κτηνιάτρων δημοσίων υπαλλήλων να σφραγίζουν τα σφάγια αρνιών και προβάτων για να αποδεικνύεται η χώρα προέλευσής τους. Μάλιστα, έβαλε προϊσταμένη της αρμόδιας Διεύθυνσης από την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου να εκδώσει τη σχετική εγκύκλιο, μολονότι αυτή δεν είχε -από την υπηρεσιακή της θέση- το δικαίωμα να εκδίδει τέτοιες εγκυκλίους.

Είχαμε αποκαλύψει ακόμα, ότι τον Απρίλη του 2019, λόγω του Πάσχα των Καθολικών, είχε γίνει «πάρτι» με την ελληνοποίηση ρουμάνικων αρνιών, τα οποία στη συνέχεια εξάγονταν ως ελληνικά.

Εκείνη την περίοδο, είχε μεν δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης ο κανονισμός 625/2017, όμως αυτός άρχισε να εφαρμόζεται από τις 14 Δεκέμβρη του 2019! Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι, ναι μεν με την πλήρη εφαρμογή αυτού του κανονισμού οι έλεγχοι θα ιδιωτικοποιηθούν, προς όφελος των καπιταλιστικών επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εμπορία και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, όμως δεν παραδίδεται στους καπιταλιστές-ιδιοκτήτες των σφαγείων το σφράγισμα της προέλευσης των αρνιών που σφάζονται στα σφαγεία τους. Αυτό το διέπραξε ο Αποστόλου και το συνεχίζει ο νυν ΥΠΑΑΤ Βορίδης.

Παραθέτουμε την κατάπτυστη εγκύκλιο που εφαρμόζουν σε όλη την Ελλάδα οι κτηνίατροι δημόσιοι υπάλληλοι των ΔΑΟΚ:

«ΘΕΜΑ: Σφραγίδες προέλευσης
Σχετ. Ηλεκτρονική αλληλογραφία από 01-09-2017

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι η Υπουργική Απόφαση 91354 (Αρ. Φύλλου 2983 - Τεύχος Β/30.8.2017) αναφορικά με την Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ), δεν προβλέπει την επίθεση σφραγίδων προέλευσης στα σφάγια και ως εκ τούτου η μόνη σφραγίδα που απαιτείται, πλέον, είναι η υγειονομική.

Υπενθυμίζεται ότι οι Υπεύθυνοι Σφαγειοτεχνικών Εγκαταστάσεων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού αριθ. 1337/2013 «για θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών».

Θα είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφόρηση

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ»

Ο ισχυρισμός της προϊσταμένης (της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ, στην ουσία), ότι δήθεν, με βάση τον πρώτο κανονισμό που αναφέρει, δεν έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση οι κτηνίατροι δημόσιοι υπάλληλοι να σφραγίζουν τα σφάγια για τη χώρα προέλευσης, υποχρέωση που, με το δεύτερο κανονισμό, δήθεν μεταφέρεται στους ιδιοκτήτες των σφαγείων, είναι ψευδής. Ούτε το ένα προβλέπεται ούτε το άλλο.

Επειδή πλησιάζει το Πάσχα και θα φουντώσουν πάλι οι ελληνοποιήσεις αρνιών, ρωτάμε τον ΥΠΑΑΤ Βορίδη: Θα αφήσει κατά μέρος τις μαυρογιαλούρικες δηλώσεις για το χτύπημα των ελληνοποιήσεων αρνιών από τη Ρουμανία και άλλες βαλκανικές χώρες και θα προχωρήσει άμεσα στην κατάργηση αυτής της κατάπτυστης εγκυκλίου; 
 
Σάββατο 08 Φεβρουαρίου 2020