Κυριακή 05 Ιουλίου 2020 | 13:35
Με τον κανονισμό 625/2017 της ΕΕ μπήκαν οι βάσεις για την πλήρη ιδιωτικοποίηση των ελέγχων στον αγροτικό τομέα, με την εξαφάνιση και των ελάχιστων ελέγχων που είχαν απομείνει. Ο ρόλος που οι Κομισάριοι και οι αρμόδιοι υπουργοί της ΕΕ έχουν αναθέσει στις δημόσιες ελεγκτικές υπηρεσίες κάθε κράτους μέλους είναι ένας ρόλος-πάρεργο.
Πλήρες άρθρο...
Στο θέμα έχουμε ξαναναφερθεί. Από τον Νοέμβρη του 2017, ο τότε υπουργός ΥΠΑΑΤ (του ΣΥΡΙΖΑ) Β. Αποστόλου είχε αποφασίσει την αφαίρεση του δικαιώματος και της υποχρέωσης των κτηνιάτρων δημοσίων υπαλλήλων να σφραγίζουν τα σφάγια αρνιών και προβάτων για να αποδεικνύεται η χώρα προέλευσής τους.
Πλήρες άρθρο...