Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 | 11:42
«Με τις 1749 - 1752/2019 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκαν οι 101470/Δ2/16.6.2017 (Β΄2104) και 99058/Δ2/13.6.2017 (Β΄2105) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, με τις οποίες καθορίσθηκαν τα προγράμματα σπουδών του μαθήματος των θρησκευτικών αφενός του δημοτικού και του γυμνασίου και αφετέρου του λυκείου.
Πλήρες άρθρο...
4.297 εκτιμά η Διδασκαλική Ομοσπονδία ότι είναι τα λειτουργικά κενά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Από τη μακρά λίστα των περιοχών την πρωτιά κατέχουν η Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας (242, 259, 240, 230 κενά αντίστοιχα), η Δυτική και Ανατολική Αττική (144 και 245 κενά αντίστοιχα), ο Πειραιάς (105 κενά), η Δυτι
Πλήρες άρθρο...