Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020 | 00:07

Νεολαία-ΠαιδείαPointer

Βαριά και σκληρά πλήγματα στην Παιδεία

Small_img_33524
Για να έχουμε υπόψη μας τι θα έχουμε μπροστά μας, μετά το σχηματισμό κυβέρνησης από τη ΝΔ υπό τον αγρίως νεοφιλελεύθερο Κυριάκο Μητσοτάκη παραθέτουμε τα χαρακτηριστικά σημεία του προγράμματος της ΝΔ για την Παιδεία, καθώς και απάνθισμα δηλώσεων τόσο του Μητσοτάκη, όσο και στελεχών της ΝΔ, συμπεριλαμβανομένης της νέας υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως.
 
Σχολεία πολλών κατηγοριών, με ιδιωτικοποιημένες πλευρές λειτουργίας, με υποχώρηση της γενικής μόρφωσης και στροφή στην πρώιμη ειδίκευση, πεδίο δραστηριοποίησης καπιταλιστικών επιχειρήσεων, με σκληρούς ταξικούς φραγμούς, τρομοκρατούμενα, υπό την αίρεση της τιμωρητικής αξιολόγησης
 
♦ Το δημόσιο σχολείο απελευθερώνεται από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του υπουργείου σε επίπεδο οργανωτικό, διοικητικό, παιδαγωγικό.
 
«Η Παιδεία μας έχει ανάγκη από πιο αυτόνομα και δημιουργικά σχολεία. Με πολύ μεγαλύτερη ελευθερία στην οργάνωση, τη διαχείριση πόρων, την επιλογή διδακτικού προσωπικού, την κατάρτιση προγράμματος σπουδών» (Μητσοτάκης στην 83η ΔΕΘ).
 
♦ Νέο πρόγραμμα σπουδών. Νέες εκπαιδευτικές θεματικές, όπως επιχειρηματικότητα, εθελοντισμός, κ.λπ.
 
♦ Εισαγωγή του θεσμού της «άσκησης» σε επιχειρήσεις, ώστε οι μαθητές να εξοικειώνονται με την πραγματική οικονομία.
 
Ευελιξία στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις τοπικές προτεραιότητες της κάθε περιοχής.
 
Ενισχυμένος ρόλος διευθυντή σχολείου.
 
♦ Δημιουργία νέου ολιγομελούς οργάνου υποστήριξης (Διευθυντής, Υποδιευθυντές, εκπρόσωπος Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σύλλογος Γονέων και παρατηρητές από τους μαθητές) για την καθημερινή λειτουργία του σχολείου και τη διαχείριση πρόσθετων πόρων επιπλέον της κρατικής χρηματοδότησης.
 
♦ Πρότυπα, Πειραματικά Σχολεία ως «νησίδες αριστείας και καινοτομίας». Επέκταση του θεσμού σε όλη την Ελλάδα.
 
♦ Εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας για μαθητές και γονείς με ενίσχυση μέτρων προστασίας στον περιβάλλοντα χώρο των σχολείων.
 
Αξιολόγηση σχολικών μονάδων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές με χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Δημιουργία δεικτών με βάση τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων.
 
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών με αποκλειστικό στόχο τη διαρκή βελτίωση αλλά και την επιβράβευσή τους.
 
«Να γίνει αξιολόγηση σχολικών μονάδων κι από εκεί θα ξεκινήσουμε. Θα υπάρχει ιστοσελίδα στο Υπουργείο που θα είναι οργανωμένη και στην πρώτη φάση η αξιολόγηση θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους, δηλαδή τους γονείς. Η αξιολόγηση δεν είναι μπαμπούλας. Με αυτόν τον τρόπο θα παίρνουμε αίσθηση των γονιών για το πώς τους φαίνεται το σχολείο των παιδιών τους» (Κωστής Χατζηδάκης).
 
Αποθέωση των ταξικών φραγμών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Τριτοβάθμια εκπαίδευση για λίγους κι εκλεκτούς
 
♦ Εθνικό Απολυτήριο. Στο βαθμό του Εθνικού Απολυτήριου συνυπολογίζονται οι βαθμοί και των τριών τάξεων του Λυκείου με ειδικό συντελεστή ανά τάξη.
 
Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις από τάξη σε τάξη για όλες τις τάξεις του Λυκείου με επιλογή θεμάτων από Τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας.
 
♦ Διατήρηση για τουλάχιστον δύο χρόνια του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων.
 
♦ Καθορισμός ελάχιστης βάσης για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 
Τα ανώτατα ιδρύματα καθορίζουν τον ετήσιο αριθμό εισακτέων και μπορούν να ορίσουν βάση εισαγωγής υψηλότερη της ελάχιστης βάσης.
 
«Εχοντας εντοπίσει τη μεγαλύτερη, ίσως, παθογένεια του εκπαιδευτικού μας συστήματος που είναι το χάσμα μεταξύ εκπαιδευτικής διαδικασίας και αναγκών της αγοράς εργασίας, καθιερώνουμε τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό από το Γυμνάσιο, ώστε να αναδεικνύονται οι κλίσεις και οι δεξιότητες όλων των παιδιών. Επιπλέον, εστιάζουμε στο θεσμό της “άσκησης“ σε επιχειρήσεις...» (Νίκη Κεραμέως).
 
Πανηγύρια για τους σχολάρχες, κλάμα για τους εκπαιδευτικούς εργαζόμενους σε ιδιωτικά σχολεία
 
♦ Προστασία του δικαιώματος της ελληνικής οικογένειας για ελεύθερη επιλογή δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου.
 
Αναθεώρηση ρυθμιστικού πλαισίου για την ιδιωτική εκπαίδευση με κατάργηση των διατάξεων της σημερινής κυβέρνησης. Ενδεικτικά: επαναφορά της προτέρας κατάστασης όσον αφορά τη δυνατότητα εκπόνησης πρόσθετων δραστηριοτήτων των ιδιωτικών σχολείων.
 
Τα παιδιά της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων δεν έχουν άλλο δρόμο. Η Επαγγελματική Εκπαίδευση-Κατάρτιση, στην οποία παρεμβαίνουν αποφασιστικά οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις, είναι η μόνη διέξοδος
 
♦ Η Επαγγελματική Εκπαίδευση να γίνει συνειδητή επιλογή.
 
Αμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας με τη συμμετοχή των «κοινωνικών εταίρων» στο σχεδιασμό.
 
Αυτονομία των ΕΠΑΛ και των ΙΕΚ με ενεργό ρόλο των εκπροσώπων της τοπικής οικονομίας.
 
♦ Πρότυπα ΕΠΑΛ, στα οποία λειτουργεί Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (ΣΣΠΑΕ). Σε αυτό συμμετέχουν εκτός από τη διοίκηση-εκπροσώπηση του σχολείου και ίσος αριθμός εκπροσώπων των «κοινωνικών εταίρων» της περιοχής.
 
♦ Το ΣΣΠΑΕ εισηγείται τους επαγγελματικούς τομείς που θα λειτουργήσουν στα ΕΠΑΛ, τα ειδικά μαθήματα-προγράμματα-δραστηριότητες πέραν του εγκεκριμένου κορμού. Οι εισηγήσεις έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.
 
♦ Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας για τους απόφοιτους του Γυμνασίου.
 
♦ Ανασυγκροτούνται τα ΙΕΚ. Δημιουργείται ζώνη επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Τοπικές επιχειρήσεις και εκπαιδευτική μονάδα συνδιαμορφώνουν τις δραστηριότητες. Εκπαιδευτές από την αγορά εργασίας. Μαθητεία για το ήμισυ τουλάχιστον του χρόνου φοίτησης.

♦ Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΣΕΕΚ) με συμμετοχή εκπροσώπων Δημόσιας Διοίκησης, κοινωνικών εταίρων με κύριο αντικείμενο τη διαρκή προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα επαγγέλματα του μέλλοντος.
 
Η απάτη των μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών. Αποδοχή του «προσοντολογίου» και απαξίωση πτυχίων με επαναφορά διαγωνισμού του ΑΣΕΠ
 
Δεν είμαι διατεθειμένος να δεσμευθώ σε οποιονδήποτε αριθμό προσλήψεων, εάν δεν μελετήσω πρώτα ενδελεχώς τα στοιχεία και διαπιστώσω πόσα πραγματικά κενά υπάρχουν. Προσλήψεις στον αέρα, μόνο και μόνο για να στέλνουμε ένα «φιλολαϊκό μήνυμα», εγώ δεν πρόκειται ποτέ να εξαγγείλω. ...Οταν μελετήσουμε τα πραγματικά κενά, θα εξαγγείλουμε πόσες πραγματικά προσλήψεις χρειάζονται να γίνουν στην παιδεία, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν και το γεγονός, είναι μια πραγματικότητα σήμερα, ότι έχουμε πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι σε ένα καθεστώς ετήσιας ομηρίας μέσα από το καθεστώς των αναπληρωτών. Για τους οποίους θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την προϋπηρεσία τους, αλλά -θα το πω γιατί θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος- με διαγωνισμό από το ΑΣΕΠ. Προσλήψεις χωρίς διαγωνισμούς δεν πρόκειται να γίνουν από την επόμενη Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας (Μητσοτάκης στον Χατζηνικολάου).
 

Τα κολλέγια οιονεί ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σταθερός στόχος η κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος


♦ Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) αποδίδει άμεσα με αυτοματοποιημένες διαδικασίες στους απόφοιτους ξένων πανεπιστημίων και κολλεγίων την αναγνώριση των προσόντων τους, χωρίς τη σημερινή καθυστέρηση.
 
«Παρότι εδώ υπάρχουν κολλέγια που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά, δεν υπάρχει ακαδημαϊκή αναγνώριση, αλλά επαγγελματική... Ο κ. Τσίπρας έχει επιβάλλει την άποψή του για μη κρατικά πανεπιστήμια στους βουλευτές του. Εμείς δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αμέσως. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε μία απελευθέρωση από το σοβιετικό μοντέλο, με προπτυχιακά και μεταπτυχιακά ξενόγλωσσα μαθήματα στα δημόσια πανεπιστήμια. Επίσης, να οργανώσουμε Summer Schools και Universities, στα πανεπιστήμια της Κρήτης, του Αιγαίου και του Ιονίου. Να συνδυάζουν οι φοιτητές τα μαθήματά τους με τις διακοπές τους. Οπως και να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία των ελληνικών με γνωστά ευρωπαϊκά και αμερικανικά πανεπιστήμια για κοινά πτυχία» (Κωστής Χατζηδάκης).
 
Αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Ιδρυση «μη κρατικών και ιδιωτικών ιδρυμάτων» Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 
«Ασφαλώς και η Νέα Δημοκρατία και εγώ προσωπικά θα αγωνιστούμε με όλες της τις δυνάμεις για την αλλαγή του άρθρου 16 του Συντάγματος. Ετσι ώστε να μπορούν επιτέλους να δημιουργηθούν μη κρατικά και γιατί όχι και ιδιωτικά πανεπιστήμια και στη χώρα μας» (Κυριάκος Μητσοτάκης).
 
Πανεπιστήμια-επιχειρήσεις ΑΕ. «Επιχειρηματικότητα», «Ανταγωνιστικότητα», Αξιολόγηση παντού. Πτυχία πολλών ταχυτήτων. Ασυλο τέλος και ένταση της καταστολής. Μέτρα για την εμπέδωση κλίματος υποταγής και του νόμου της σιωπής. Εχθρός το φοιτητικό και λαϊκό κίνημα
 
♦ Κατάργηση νόμων Μπαλτά, Φίλη, Γαβρόγλου. Νέος νόμος-πλαίσιο.
 
♦ Προσέλκυση νέων πόρων εκτός της κρατικής χρηματοδότησης.
 
Μεγαλύτερη διασύνδεση με αγορά εργασίας.
 
Επαναφορά Συμβουλίου Ιδρύματος και αναμόρφωση της λειτουργίας του.
 
Ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα για προσέλκυση φοιτητών από χώρες εκτός ΕΕ.
 
Απελευθέρωση προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 
Ανώτατο χρονικό όριο ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών (ν+2).
 
♦ Η ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας) βασικός θεσμός αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών, διδασκόντων, Ιδρυμάτων.
 
Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ώστε να ενισχύεται η διαφάνεια και η δημόσια πληροφόρηση.
 
♦ Κριτήρια αξιολόγησης η εξωστρέφεια των ιδρυμάτων, οι επιδόσεις των φοιτητών και η σύνδεση με την αγορά εργασίας.
 
♦ Η κρατική χρηματοδότηση θα γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και δεικτών (κόστος σπουδών ανά φοιτητή, διάρκεια προγραμμάτων σπουδών, γνωστικό αντικείμενο, μέγεθος ιδρύματος, κ.λπ) και θα συνδέεται με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
 
♦ Ενίσχυση της δημιουργίας επιχειρήσεων εντάσεως γνώσης με συμμετοχή των Ιδρυμάτων. Συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας/τεχνογνωσίας μεταξύ Πανεπιστημίων και ιδιωτικών φορέων.
 
Αξιοποίηση σχημάτων ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα) για την κάλυψη των αναγκών των Ιδρυμάτων.
 
♦ Θεσμικό πλαίσιο για πρόσθετη χρηματοδότηση από «τρίτους». Επώνυμες έδρες, δωρεές, κ.λπ.
 
♦ Συνεχίζεται η διαμόρφωση του Ακαδημαϊκού Χάρτη (συγχωνεύσεις/ενοποιήσεις Πανεπιστημίων-ΤΕΙ) μετά από αξιολόγηση από την ΑΔΙΠ. Ενίσχυση του Τεχνολογικού Τομέα.
 
Πρακτική άσκηση των φοιτητών σε δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.
 
Ταχύρρυθμα προγράμματα κατάρτισης και επανειδίκευσης με πιστοποίηση με βάση τις ανάγκες της αγοράς.
 
Κατάργηση ασύλου. Αυτεπάγγελτη επέμβαση των δυνάμεων καταστολής για όλες τις αξιόποινες πράξεις που λαμβάνουν χώρα στα Ιδρύματα και πειθαρχικές ευθύνες των Πρυτανικών Αρχών για τη μη έγκαιρη κλήση και ενημέρωση των αρμοδίων δημοσίων οργάνων.
 
«Ο κόσμος βαδίζει γοργά προς την 4η Βιομηχανική Επανάσταση αλλάζοντας επιστημονικά, τεχνολογικά και κοινωνιολογικά δεδομένα. Ομως οι κύριοι Γαβρόγλου και Τσίπρας μάς πάνε πίσω στις πιο σκοτεινές  στιγμές  της δεκαετίας του ’80: Η εκλογή πρυτάνεων από ξεχωριστά ψηφοδέλτια αναστατώνει τη ζωή των πανεπιστημίων με μόνο στόχο τον κομματικό έλεγχο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η αξιολόγηση ουσιαστικά ακυρώθηκε. Η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας, η ΑΔΙΠ, υποβαθμίστηκε και με το bullying που έζησαν οι καταξιωμένοι επιστήμονες του εξωτερικού, οι οποίοι κλήθηκαν να βοηθήσουν με τις  ιδέες τους. Πολλοί από αυτούς έφυγαν, και δεν θέλουν να γυρίσουν πάλι πίσω. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα αντί για εργαλείο ανάπτυξης, αλλά και εσόδων, σημαντικών εσόδων για πολλά από τα πανεπιστήμιά μας, μένουν αλυσοδεμένα από συνεχή αντικίνητρα προς τους διδάσκοντες. Η καθημερινότητα στις Σχολές, μας απειλεί και μας προσβάλλει όλους: Στην ΑΣΟΕΕ, στο Πολυτεχνείο, στο Αριστοτέλειο, πολλά ακόμη πανεπιστήμια, χώροι που έχουν καταληφθεί έχουν γίνει  επίσημα γιάφκες κουκουλοφόρων» (Κυριάκος Μητσοτάκης).
 
«Το άσυλο υπάρχει για να προστατεύει ιδέες και όχι εγκληματίες με ναρκωτικά και μολότοφ. Τα αμφιθέατρα είναι χώρος γνώσης και διαλόγου, όχι τραμπουκισμών και βίας. Σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, όπως είναι η Ελλάδα, όπου τα ατομικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης, διασφαλίζονται πλήρως, η παρακαταθήκη του ακαδημαϊκού ασύλου δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο πολιτικής κατάχρησης και ιστορικής διαστρέβλωσης. Γι’ αυτό και το άσυλο με τη σημερινή του μορφή θα καταργηθεί. Ως εδώ! Εγγυώμαι προσωπικά ότι στο δημόσιο πανεπιστήμιο δεν θα υπάρχει κανείς χώρος υπό κατάληψη» (Μητσοτάκης).
 
(όλες οι εμφάσεις δικές μας)
 

Γιούλα Γκεσούλη
Σάββατο 13 Ιουλίου 2019