Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 | 22:28
4η Δίκη ΣΠΦ
Την καθιερωμένη ανάγνωση του απουσιολογίου ακολούθησε μια σειρά αγορεύσεων των συνηγόρων υπεράσπισης, σχετικά με την απόρριψη του εισαγγελέα Γρ. Βαβέτση του συνόλου των ενστάσεων και αιτημάτων που υποβλήθηκαν. Πρώτος ξεκίνησε ο Φρ. Ραγκούσης αναλύοντας διεξοδικά την ένσταση περί ασάφειας των υπό ανά
Πλήρες άρθρο...
Λόγω σοβαρών υποχρεώσεων, καθυστερήσαμε στην προσέλευση στη δίκη και έτσι δεν μπορέσαμε ν' ακούσουμε την τοποθέτηση του Χρήστου Τσάκαλου, ο οποίος εξέθεσε διεξοδικά, όπως πληροφορηθήκαμε, τις θέσεις της ΣΠΦ επί των ενστάσεων που έχουν υποβάλει οι συνήγοροι και για μια σειρά άλλα ζητήματα.
Πλήρες άρθρο...
Μετά την καθιερωμένη ανάγνωση του απουσιολόγιου κατηγορούμενων και συνηγόρων, πήρε το λόγο ο συνήγορος Φρ. Ραγκούσης για να αναπτύξει τις ενστάσεις του και τα αιτήματά του. Υπέβαλε ενστάσεις αναρμοδιότητας του δικαστηρίου (Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων), κακής σύνθεσης του δικαστηρίου, απόλυτης ακυρ
Πλήρες άρθρο...
Μετά την ανάγνωση του καθιερωμένου απουσιολόγιου κατηγορούμενων και συνηγόρων από τον πρόεδρο του τρομοδικείου  Γ. Μιχολιά, οι συνήγοροι υπεράσπισης υπέβαλαν τις ενστάσεις που υποβάλλονται σε όλες τις πολιτικές δίκες των τρομοδικείων. Η πρώτη ένσταση αφορά την αναρμοδιότητα του δικαστηρίου (Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων), διότι τα εκδικαζόμενα αδικήματα είναι πολιτικά και σύμφωνα με το αστικό σύνταγμα πρέπει να εκδικαστούν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (ΜΟΔ).
Πλήρες άρθρο...
Με τον πολιτικό κρατούμενο Κ. Σακκά να διανύει την 36η μέρα απεργία πείνας δεν ήταν δυνατόν να γίνει η σημερινή συνεδρίαση στο τρομοδικείο. Ετσι, μετά την καθιερωμένη ανάγνωση από τον πρόεδρο Γ. Μιχολιά του απουσιολόγιου κατηγορούμενων και συνηγόρων, η συνήγορος υπεράσπισης του Κ.
Πλήρες άρθρο...
Με τον πολιτικό κρατούμενο Κ. Σακκά στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας να διανύει την 23η ημέρα απεργία πείνας, δεν ήταν δυνατόν να γίνει και η σημερινή συνεδρίαση του τρομοδικείου, με πρόεδρο τον Γ. Μιχολιά. Μετά την ανάγνωση του καθιερωμένου αποσιολόγιου κατηγορούμενων και συνηγόρων, η συνήγορος του Κ.
Πλήρες άρθρο...
Με τον Κ. Σακκά να διανύει τη 14η ημέρα απεργία πείνας και να έχει εισαχθεί από χθες στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας συνεδρίαση δεν μπορούσε να γίνει. Κατά την εκφώνηση του καθιερωμένου απουσιολόγιου από τον πρόεδρο του τρομοδικείου Γ. Μιχολιά, τρεις από τους κατηγορούμενους, οι Δ.
Πλήρες άρθρο...
Η απουσία του Κ. Σακκά, που βρίσκεται στην 7η μέρα απεργίας πείνας και αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της συνεδρίασης, δεδομένου ότι ο Κ. Σακκάς θέλει να παρευρίσκεται προσωπικά στις συνεδριάσεις του τρομοδικείου, αλλά αδυνατεί. Τον Κ.
Πλήρες άρθρο...
Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την ανάγνωση μιας πολύ σύντομης περίληψης του κατηγορητήριου από τον εισαγγελέα Γρ. Βαβέτση. Στη συνέχεια, συνήγοροι υπεράσπισης και οι Χ. Τσάκαλος και Μ. Νικολόπουλος υπέβαλαν αίτημα να διαβαστεί όλο το διατακτικό του βουλεύματος. Ο πρόεδρος του τρομοδικείου απάντησε ότι η α
Πλήρες άρθρο...
Συντομότατη ήταν και αυτή η συνεδρίαση, καθώς μετά την ανάγνωση από τον πρόεδρο του τρομοδικείου Γ. Μιχολιά του απουσιολόγιου για τους κατηγορούμενους και τους συνηγόρους υπεράσπισης υποβλήθηκε από έξι παριστάμενους διορισμένους συνηγόρους αίτημα διακοπής της δίκης, γιατί από την ογκώδη δικογραφία δεν μπόρεσαν να πάρουν τίποτ’ άλλο εκτός από το κατηγορητήριο.
Πλήρες άρθρο...