Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 | 22:43
4η Δίκη ΣΠΦ

4η Δίκη ΣΠΦPointer

4η δίκη ΣΠΦ, Τετάρτη 7.1.15

Η συνεδρίαση διακόπηκε για τη Δευτέρα 19.1.2015, λόγω κωλύματος του πολιτικού κρατούμενου Π. Αργυρού, που παρίστατο σε άλλο δικαστήριο και ήθελε να παρευρίσκεται αυτοπροσώπως στο τρομοδικείο (όχι να εκπροσωπείται από το συνήγορό του).
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2015