Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 | 09:58
3η Δίκη ΣΠΦ

3η Δίκη ΣΠΦPointer

Νέα δίκη ΣΠΦ, πακέτο με άλλες υποθέσεις – 98η συνεδρίαση, Πέμπτη 6.2.14

Η «ανάγνωση» φωτογραφιών του βουλεύματος 207 συνεχίστηκε και στη σημερινή συνεδρίαση. Οση ώρα οι κατηγορούμενοι κοίταζαν τις εκατοντάδες φωτογραφίες, ο εισαγγελέας Σ. Μπάγιας πρότεινε να διαβάζονται ταυτόχρονα έγγραφα του βουλεύματος που δεν είχαν αναγνωσθεί, πρόταση που απορρίφθηκε από την πλευρά της υπεράσπισης και των κατηγορούμενων. Ο Σπ. Φυτράκης είπε ότι η διαδικασία πρέπει να γίνει κανονικότατα, όπως προβλέπει η δικονομία. Ο Γ. Νικολόπουλος ανέφερε ότι αν και οι περισσότερες φωτογραφίες είναι άχρηστες και επίτηδες έχουν μπει στη δικογραφία, έχει φανεί πως προκύπτουν διάφορα ζητήματα κατά την «ανάγνωσή» τους (όπως για παράδειγμα οι ξυμένοι αριθμοί στα όπλα της οργάνωσης), γι’ αυτό καλύτερα θα ήταν να αναγνωστούν τα έγγραφα που έχουν απομείνει μετά τις φωτογραφίες.

Η δίκη θα συνεχιστεί τη Δευτέρα στις 10 Φλεβάρη (θα ξεκινήσει η «ανάγνωση» των φωτογραφιών του βουλεύματος 208). Η προγραμματισμένη αυριανή συνεδρίαση αναβλήθηκε, γιατί αύριο θα ανακοινωθεί η απόφαση για τον Τ. Θεοφίλου.
Πέμπτη 06 Φεβρουαρίου 2014