Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 | 10:18
3η Δίκη ΣΠΦ

3η Δίκη ΣΠΦPointer

Νέα δίκη ΣΠΦ, πακέτο με άλλες υποθέσεις - 95η συνεδρίαση, Παρασκευή 23.1.14

To διάβασμα των εκατοντάδων εγγράφων της δικογραφίας ολοκληρώθηκε και οι επόμενες συνεδριάσεις θα αφιερωθούν στην «ανάγνωση» των φωτογραφιών από τις κατ' οίκον έρευνες της Αντιτρομοκρατικής, οι οποίες γεμίζουν μερικές κούτες.

Ο εισαγγελέας Σ. Μπάγιας ζήτησε από την πρόεδρο να φροντίσει να επισπευσθεί η αποστολή στο δικαστήριο των δύο πρωτόδικων αποφάσεων για την υπόθεση του Χαλανδρίου, προκειμένου να δει το σκεπτικό τους και να παρουσιάσει τις απόψεις του για την ένσταση εκκρεμοδικίας, δεδομένου ότι αυτό το δικαστήριο θα είναι το πρώτο που θα νομολογήσει πάνω στο ζήτημα της εκκρεμοδικίας.
Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014