Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 | 08:59
3η Δίκη ΣΠΦ

3η Δίκη ΣΠΦPointer

Νέα δίκη ΣΠΦ, πακέτο με άλλες υποθέσεις - 91η συνεδρίαση, Παρακευή 27.12.13

Η δίκη κύλησε με ανάγνωση εγγράφων και διέκοψε για την Τρίτη 7 Γενάρη.
Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2013