Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 | 21:45
3η Δίκη ΣΠΦ

3η Δίκη ΣΠΦPointer

Νέα δίκη ΣΠΦ, πακέτο με άλλες υποθέσεις – 80η συνεδρίαση, Πέμπτη 31.10.13

Μετά την καθιερωμένη ανάγνωση του απουσιολογίου, το δικαστήριο διέκοψε λόγω καθυστέρησης ενός συνηγόρου υπεράσπισης. Η πρόεδρος του τρομοδικείου έκανε το γνωστό κήρυγμα περί των καθυστερήσεων των συνηγόρων και των εμποδίων που θέτουν στην ομαλή λειτουργία των συνεδριάσεων.

Αμέσως μετά την ολιγόλεπτη διακοπή, συνεχίστηκε η ανάγνωση εγγράφων της δικογραφίας, τα οποία αφορούσαν εκθέσεις εργαστηριακών πραγματογνωμοσυνών (απομαγνητοφώνηση συνομιλιών) και εκθέσεις αυτοψίας. Στη συνέχεια, αναγνώστηκε έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης που αφορούσε αρχεία που βρέθηκαν σε υπολογιστή στο σπίτι της Νέας Ιωνίας Βόλου και ξεκίνησε η ανάγνωση εγγράφων που περιλαμβάνουν προκηρύξεις και κείμενα μελών της ΣΠΦ.

Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα 4 Νοέμβρη. Οι επόμενες συνεδριάσεις για το Νοέμβρη ορίστηκαν για τις 8, 11, 14, 18, 21, 26 και 28.
Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013