Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 | 22:51
3η Δίκη ΣΠΦ

3η Δίκη ΣΠΦPointer

Νέα δίκη ΣΠΦ, πακέτο με άλλες υποθέσεις - 79η συνεδρίαση, Παρασκευή 25.10.13

Στο διορισμό δύο νέων συνηγόρων του Θ. Μαυρόπουλου περιορίστηκε η σημερινή συνεδρίαση. Ο διορισμός κατέστη απαραίτητος, γιατί ο συνήγορός του Ι. Φωτόπουλος δήλωσε ότι δε θα μπορεί να παρίσταται στο τρομοδικείο τους επόμενους δύο μήνες, λόγω προσωπικού κωλύματος.

Είχαμε, όμως, και ένα ακόμη γεγονός. Στη συνεδρίαση της 17ης Οκτώβρη, η πρόεδρος του τρομοδικείου Μ. Τζανακάκη άρχισε να διαβάζει ένα έγγραφο που αφορούσε τον Δ. Μιχαήλ (είχε συλληφθεί μαζί με τους Κ. Σακά, Α. Μητρούσια, Γ. Καραγιαννίδη και Στ. Αντωνίου, που δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση του Βόλου, έγγραφα της οποίας διαβάζονταν, ούτε με τη ΣΠΦ). Τότε, ο συνήγορος Δ. Κατσαρής, αφού επισήμανε τα παραπάνω, υπέβαλε δύο αιτήματα. Πρώτο, ότι το συγκεκριμένο έγγραφο δεν μπορεί να διαβαστεί σ’ αυτή την υπόθεση. Δεύτερο, ότι το ζήτημα του αν μπορεί να διαβαστεί αυτό το έγγραφο, δεδομένου ότι ο Δ. Μιχαήλ έχει αθωωθεί, πρέπει να εξεταστεί όταν θ’ αρχίσουν να διαβάζονται τα αναγνωστέα έγγραφα του βουλεύματος 209. Σχολίασε δε, ότι το έγγραφο αυτό μπήκε στα αναγνωστέα μόνο και μόνο για να συνθεθούν δύο υποθέσεις που είναι άσχετες μεταξύ τους, αφού οι τέσσερις κατηγορούμενοι δεν έχουν καμία σχέση με τη ΣΠΦ.

Το τρομοδικείο τότε επιφυλάχτηκε να αποφανθεί. Ενώ, όμως, σήμερα διέκοψε και έπρεπε να περιοριστεί αυστηρά στο διορισμό συνηγόρων του Θ. Μαυρόπουλου, η πρόεδρος, χωρίς εκπροσώπηση του Θ. Μαυρόπουλου καιαπόντος του Δ. Κατσαρή, που είχε υποβάλει τα αιτήματα, ανακοίνωσε ότι γίνεται δεκτό το αίτημα του συνηγόρου να διαβαστεί το επίμαχο έγγραφο στην υπόθεση 209.

Η πρόεδρος του τρομοδοκείου εισάγει μεν ως αναγνωστέα, έγγραφα που στέλνονται από την Αντιτρομοκρατική, όχι μόνο μετά την έκδοση των βουλευμάτων, αλλά και ενώ έχει προχωρήσει η ακροαματική διαδικασία και βρίσκεται στο τέλος της, αλλά δεν αφαιρεί από τον κατάλογο έγγραφα που αφορούν ανθρώπους οι οποίοι έχουν αθωωθεί. Κάθε άλλο παρά επουσιώδη είναι τέτοια ζητήματα. Αντίθετα, αποτελούν σαφείς ενδείξεις  για την τελική αντιμετώπιση των κατηγορούμενων. Επιβεβαιώνουν πως η δίκη αυτή δεν είναι μια δίκη ποινικών κρατούμενων, αλλά μια δίκη πολιτικών αντιπάλων. Και η απόφαση θα είναι μια απόφαση καταδίκης πολιτικών αντιπάλων.

Η δίκη θα συνεχιστεί την Πέμπτη 31 Οκτώβρη.
Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013