Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 | 15:29
3η Δίκη ΣΠΦ

3η Δίκη ΣΠΦPointer

Νέα δίκη ΣΠΦ, πακέτο με άλλες υποθέσεις - 53η συνεδρίαση, Παρασκευή 31.5.13

Η συνεδρίαση ήταν εξαιρετικά σύντομη, γιατί από τους δύο μάρτυρες που είχαν κληθεί να καταθέσουν εμφανίστηκε μόνο ο ένας. Και αυτός δεν συνεισέφερε τίποτα για ποινική αξιοποίηση από το τρομοδικείο σε βάρος των κατηγορούμενων, αφού δεν αναγνώρισε κανέναν από τους ανθρώπους που είχαν νοικιάσει το σπίτι στην Καλλιθέα.

Στην απαίτηση των συνηγόρων και των κατηγορούμενων να κληθούν και οι άλλοι μάρτυρες, η πρόεδρος του τρομοδικείουν Μ. Τζανακάκη απάντησε, ότι άλλους δεν τους βρίσκουν και ότι αυτοί που βρίσκουν αγνοούν το δικαστήριο και δεν έρχονται! Πρότεινε δε στους κατηγορούμενους να υποβάλουν αίτημα ποιους μάρτυρες θέλουν να καλέσουν και το δικαστήριο θα διατάξει τη βίαιη προσαγωγή τους! Η απάντηση προκάλεσε αίσθηση και σε εμάς και στους συνηγόρους, γιατί από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 231 και 353) προβλέπεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις βίαιη προσαγωγή των μαρτύρων του κατηγορητηρίου και επιβολή προστίμου. Η εισαγγελία κάλεσε τους μάρτυρες και έχουν υποχρέωση να παραστούν και να καταθέσουν. Δεν είναι δουλειά των κατηγορούμενων να κάνουν επιλογή. Ο Κώδικας είναι σαφέστατος (άρθρο 352, παρ. 2): «Το δικαστήριο διατάσσει τη βίαιη προσαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 231 παρ. 4, των μαρτύρων που κλητεύθηκαν για πρώτη φορά κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, αν οι μάρτυρες αυτοί κατοικούν στην έδρα του δικαστηρίου και δεν προσέρχονται από απείθεια. Μπορεί ακόμα να διατάξει σε κάθε περίπτωση την προσαγωγή τους  με απλή συνοδεία».

Περιμένουμε, λοιπόν, από την πρόεδρο του τρομοδικείου να εφαρμόσει τον ΚΠΔ, εκδίδοντας απόφαση για βίαιη προσαγωγή όλων των μαρτύρων που δεν προσέρχονται να καταθέσουν. Και η βίαιη προσαγωγή να υλοποιηθεί, όχι να μείνει στο επίπεδο μιας προσχηματικής απόφασης.

Περιμένουμε δε ακόμη την αντίδραση του εισαγγελέα Σ. Μπάγια για την βίαιη προσαγωγή των μαρτύρων.
Παρασκευή 31 Μαΐου 2013