Σάββατο 04 Απριλίου 2020 | 05:08
ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΑΖΑ

ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΑΖΑPointer

Απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου στο ΕΜΠ 1/6


Πέμπτη 03 Ιουνίου 2010