Σάββατο 06 Ιουνίου 2020 | 21:09
Εφετείο 17Ν

202η συνεδρίαση

Τρίτη, 30.5.07

«Ως μέλος μιας αριστερής οργάνωσης δε θα μπορούσα να μην παραδεχτώ τη συμμετοχή μου. Δε μίλησα, όπως κάποιοι νοσηροί εγκέφαλοι διαδίδουν, για να έχω την εύνοια του δικαστηρίου, αλλά γιατί αυτό επιβάλλουν η ηθική και η αξιοπρέπειά μου. Δε θα βρισκόμουν εδώ, αν δεν είχα αδικηθεί από την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου με βαριές ποινές, που δεν αντιστοιχούν σ’ αυτά που έκανα.
Πλήρες άρθρο...