Πέμπτη 09 Απριλίου 2020 | 04:28
Εφετείο ΕΛΑ

Εφετείο ΕΛΑPointer

2η συνεδρίαση

Παρασκευή, 24.10.08

Κώλυμα στο πρόσωπο του τακτικού δικαστή Απόστολου Παπαθεοδώρου παρουσιάστηκε στη δίκη. Στις 9:30’ το πρωί η πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ειδοποιήθηκαν προφορικά για πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο δικαστής, ο οποίος έχει ζητήσει 3 εβδομάδες αναρρωτική άδεια, και διέκοψε για τις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να φτάσουν στο μεταξύ τα σχετικά έγγραφα.
 
Στις 12 η πρόεδρος ανέγνωσε τα έγγραφα, από τα οποία προέκυψε ότι ο εφέτης Παπαθεοδώρου πάσχει από κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου και του συνεστήθη (ιατρική βεβαίωση Π. Σουκάκου) αποχή από την εργασία και ανάπαυση 3 εβδομάδων. Χωρίς καν να δώσει το λόγο στην υπεράσπιση, η πρόεδρος άρχισε να ανακοινώνει ότι τη θέση του απόντος δικαστή καταλαμβάνει η πρώτη αναπληρωματική. Η υπεράσπιση, όμως, είχε άλλη άποψη την οποία και ανέπτυξε, για να αποδειχτεί πως κάθε άλλο παρά απλό είναι το ζήτημα που παρουσιάστηκε.
 
Σύμφωνα με την άποψη της υπεράσπισης (επιχειρηματολόγησαν οι Μυλωνάς, Δαλιάνη, Τσοβόλας, Ζορμπαλά, Δαμασκόπουλος), το δικαστήριο οφείλει να διακόψει για τρεις εβδομάδες. Και τούτο διότι πρώτον ο χρόνος είναι μικρότερος του ενός μηνός, που είναι το ανώτατο όριο διακοπής, και δεύτερο πρέπει να ακουστεί η άποψη του ίδιου του δικαστή. Αν διαπιστωθεί ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, διότι εξακολουθεί το πρόβλημα υγείας, τότε μόνο μπορεί να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία αναπλήρωσης. Αλλιώς, παραβιάζεται το άρθρο 8 του Συντάγματος, που λέει ότι κανένας δεν στερείται του νόμιμου δικαστή του.
 
Η εισαγγελική έδρα (Βαβέτσης και Μαντακιοζίδης) προσπάθησαν με νομικισμούς να απαντήσουν στην επιχειρηματολογία της υπεράσπισης, λέγοντας ότι το συγκεκριμένο δικαστήριο έχει στη σύνθεσή του και αναπληρωματικούς δικαστές για να μπορούν να αναπληρώσουν τους τακτικούς σε περίπτωση κωλύματος.
 
Ο υπερασπιστικός αντίλογος ήταν καταλυτικός. Η παρουσία και αναπληρωματικών δικαστών δεν σημαίνει και εναλλαγή συνθέσεων, σημείωσε η Μ. Δαλιάνη. Δε μπορεί η σύνθεση να είναι διαφορετική, ανάλογα με τα κωλύματα που εμφανίζονται. Τι θα γίνει αν επιστρέψει ο κωλυόμενος δικαστής; Θα αλλάξει η σύνθεση; Η συνήγορος θύμισε πως στη δίκη για την υπόθεση της 17Ν είχαν υπάρξει διακοπές λόγω ασθένειας δικαστή, ο οποίος αντικαταστάθηκε όταν το ζήτησε ο ίδιος, επειδή δε μπορούσε πλέον να συνεχίσει. Το κώλυμα είναι πρόσκαιρο και όχι ανυπέρβλητο, σημείωσε η Α. Ζορμπαλά.

Αλλιώς, ο ίδιος ο δικαστής θα το σημείωνε στο έγγραφό του, με το οποίο απλά ζήτησε άδεια 21 ημερών και όχι αντικατάσταση. Δεν έχουμε δήλωση του εφέτη, δεν έχουμε αίτημα για αντικατάσταση, οι 3 εβδομάδες δε συνιστούν μόνιμο κώλυμα, τόνισε ο Δ. Τσοβόλας, καταλήγοντας ότι τυχόν αναπλήρωση του κωλυόμενου δικαστή, υπ’ αυτές τις συνθήκες, θα συνιστά απόλυτη ακυρότητα. Πρόσθετη νομική επιχειρηματολογία προσέφεραν ο Ν. Δαμασκόπουλος και ο Ι. Μυλωνάς.
 
Η εμπεριστατωμένη άποψη της υπεράσπισης έγινε δεκτή από την πλειοψηφία του δικαστηρίου (υπέρ της αναπλήρωσης τάχθηκε μόνο ένα μέλος). Μετά από σχετικά σύντομη διάσκεψη, η πρόεδρος ανακοίνωσε την απόφαση και η δίκη διακόπηκε για τις 14 Νοέμβρη.
 
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2008