Σάββατο 15 Αυγούστου 2020 | 22:20

ΕπικαιρότηταPointer

Και η επαγγελματική εκπαίδευση στο στόχαστρο

Μετά τον οδοστρωτήρα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η Κεραμέως ανοίγει πανιά για την τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση. Το νέο σαρωτικό νομοσχέδιο θα ετοιμαστεί μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Εξ ου και η υπουργός Παιδείας ξεκίνησε τη φάρσα του «διαλόγου» με τους «αρμόδιους φορείς».

Στο πλαίσιο αυτό, συναντήθηκε με τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία της ΓΣΕΕ. Οι αστογραφειοκράτες εξέδωσαν σχετικό δελτίο Τύπου, το οποίο, αν και πολύ συνοπτικό, αναδεικνύει την πλήρη ταύτιση της ξεπουλημένης συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας με τις νεοφιλελεύθερες απόψεις ΝΔ-Κεραμέως.

Πρωτίστως, αστογραφειοκράτες και υπουργείο Παιδείας εκφράζουν την αγωνία τους που η νεολαία δεν επιλέγει, στο βαθμό που επιθυμεί ο αστισμός, τη λεγόμενη τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση. 

Σημειώνουμε ότι διαχρονικά, όλα τα κόμματα που διαχειρίστηκαν τον ελληνικό καπιταλισμό, φτιασιδώνουν και ξανα-βαφτίζουν την  τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση όχι γιατί αυτό επιτάσσει το επίπεδο ανάπτυξης του ελληνικού καπιταλισμού, αλλά γιατί στόχος είναι αυτή να αποτελέσει «συνειδητή επιλογή» μεγάλου τμήματος της νεολαίας, ειδικά της εργατικής τάξης. Τα παιδιά της πρέπει να παραιτηθούν από το όνειρο της πανεπιστημιακής μόρφωσης και να στραφούν σε μια φθηνή και κακορίζικη μισοειδίκευση-κατάρτιση, που θα δικαιολογεί την «ευελιξία» στην εργασία και θα τα καθιστά αναλώσιμο είδος για το κεφάλαιο. Και μάλιστα από πολύ νωρίς. Εξ ου και η καρμανιόλα των συνεχών εξετάσεων και αξιολογικών κρίσεων, ειδικά στο Γενικό Λύκειο, με στόχο να στραφεί η νεολαία της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων στην τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση, πριν ακόμη αποκτήσει ένα επίπεδο γενικής μόρφωσης και αποκτήσουν διαστάσεις τα όνειρά της για πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Τα χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα σχετικά δελτία Τύπου Κεραμέως και ΓΣΕΕ είναι πανομοιότυπα:

«Από λύση ανάγκη για λίγους, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να αποτελέσει συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς. Στόχος, οι συντονισμένες παρεμβάσεις στον τομέα της ΕΕΚ και της Δια Βίου Μάθησης να συνδεθούν άμεσα με την αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομικής μεγέθυνσης και την ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού ανεργίας και κυρίως των νέων»: Νίκη Κεραμέως

«Η Συνομοσπονδία ... κατέθεσε τις αρχικές απόψεις της οι οποίες συνοψίζονται στα εξής: Στην αναγκαιότητα ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθμισης και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης με στόχο τον σταδιακό μετασχηματισμό της σε μία εκ των βασικών επιλογών των μαθητών και των οικογενειών τους»: ΓΣΕΕ
Αξονες του νομοσχέδιου δεν έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, πλην, όμως γνωρίζουμε τα σχετικά από το πρόγραμμα της ΝΔ για την Παιδεία.

Πρόγραμμα ΝΔ 
Επαγγελματική Εκπαίδευση-Κατάρτιση

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση να γίνει συνειδητή επιλογή.

Αμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας με τη συμμετοχή των «κοινωνικών εταίρων» στο σχεδιασμό.

Αυτονομία των ΕΠΑΛ και των ΙΕΚ με ενεργό ρόλο των εκπροσώπων της τοπικής οικονομίας.

Πρότυπα ΕΠΑΛ, στα οποία λειτουργεί Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (ΣΣΠΑΕ). Σε αυτό συμμετέχουν εκτός από τη διοίκηση-εκπροσώπηση του σχολείου και ίσος αριθμός εκπροσώπων των «κοινωνικών εταίρων» της περιοχής.

Το ΣΣΠΑΕ εισηγείται τους επαγγελματικούς τομείς που θα λειτουργήσουν στα ΕΠΑΛ, τα ειδικά μαθήματα-προγράμματα-δραστηριότητες πέραν του εγκεκριμένου κορμού. Οι εισηγήσεις έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

Εντός διετίας, όλα τα ΕΠΑΛ μιας Περιφερειακής Ενότητας συνθέτουν ένα συνεργαζόμενο δίκτυο, στο οποίο καθιερώνεται και λειτουργεί ΣΣΠΑΕ.

Ολα τα ΕΠΑΛ εντός διετίας θα λειτουργούν όπως τα Πρότυπα, σε ό,τι αφορά την επιλογή των Τομέων, την πρακτική άσκηση και τα επιπλέον ειδικά μαθήματα.

Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας για τους απόφοιτους του Γυμνασίου.

Σχολές Μαθητείας σε όλα τα ενδιαφερόμενα υπουργεία και στον ιδιωτικό τομέα.

Ανασυγκροτούνται τα ΙΕΚ. Δημιουργείται ζώνη επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Τοπικές επιχειρήσεις και εκπαιδευτική μονάδα συνδιαμορφώνουν τις δραστηριότητεςΕκπαιδευτές από την αγορά εργασίαςΜαθητεία για το ήμισυ τουλάχιστον του χρόνου φοίτησης.

-Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΣΕΕΚ) με συμμετοχή εκπροσώπων Δημόσιας Διοίκησης, κοινωνικών εταίρων με κύριο αντικείμενο τη διαρκή προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Από τα παραπάνω είναι σαφής η πρόθεση της κυβέρνησης να καταστήσει την τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση πεδίο δραστήριας και αποφασιστικής παρέμβασης των καπιταλιστικών επιχειρήσεων σε όλα τα επίπεδα. Οι καπιταλιστές, οι «κοινωνικοί εταίροι» (σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και τα τσιράκια της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας της ΓΣΕΕ) θα συνδιαμορφώνουν τα προγράμματα σπουδών και θα καθορίζουν τους τομείς και τις ειδικότητες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της καπιταλιστικής αγοράς.

Επ’ αυτού, χαρακτηριστική είναι η δήλωση Μητσοτάκη, στην ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΒ: «Αλλά η κατάρτιση πρέπει να γίνει με σωστούς όρους με τη συμμετοχή της ιδιωτικής οικονομίας, με τις επιχειρήσεις να μας υποδεικνύουν πού είναι οι ανάγκες τους, με την πιστοποίηση να είναι απλή και να παρέχεται εύκολα από πιστοποιημένους με τη σειρά τους φορείς».

Ο φερετζές δε, της νέας «αναβάθμισης» της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης είναι τα λεγόμενα «Πρότυπα ΕΠΑΛ». Αυτά θα προσδώσουν άρωμα «αριστείας» στην επιχειρούμενη νέα «αναβάθμιση» της ΤΕΕ.

Δε γνωρίζουμε, βεβαίως, εάν σε αυτό το νομοσχέδιο θα συμπεριληφθεί και η επαίσχυντη, με έντονο ταξικό άρωμα, διάταξη για την καθιέρωση ανώτατου ηλικιακού ορίου για τη φοίτηση στα ΕΠΑΛ (τα 17 έτη), που αποσύρθηκε από το πολυνομοσχέδιο Κεραμέως μετά τις σφοδρές αντιδράσεις.

Η γενίκευση της Μαθητείας αποτελεί επίσης σημαντικό άξονα στο πρόγραμμα της ΝΔ. Καθιερώνεται μάλιστα και στους απόφοιτους Γυμνασίου(!), επεκτείνοντας ουσιαστικά την παιδική εργασία.

Για να υπάρξουν οι σχετικές συγκρίσεις, που αναδεικνύουν την ταύτιση απόψεων, παραθέτουμε στη συνέχεια τις «αρχικές απόψεις» της ΓΣΕΕ (όπως αναφέρονται στο δελτίο Τύπου).

Οι απόψεις της ΓΣΕΕ συνίστανται 

- Στην αναγκαιότητα ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθμισης και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης με στόχο τον σταδιακό μετασχηματισμό της σε μία εκ των βασικών επιλογών των μαθητών και των οικογενειών τους.

- Στην αναγκαιότητα άμεσης διασύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας και το παραγωγικό σύστημα.

- Στην αναγκαιότητα ποιοτικής αναβάθμισης της Αρχικής και της Συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, με στόχο την παροχή σύγχρονων δεξιοτήτων και γνώσεων στην προοπτική μετασχηματισμού του παραγωγικού προτύπου.

- Στην αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός πλαισίου αναβάθμισης της ποιότητας στο σύνολο του πεδίου και των υποσυστημάτων του για την κοινωνική, παραγωγική και οικονομική ανάπτυξη.

Γιούλα Γκεσούλη
 
Σάββατο 04 Ιουλίου 2020