Τετάρτη 01 Απριλίου 2020 | 13:54

ΕπικαιρότηταPointer

Εδώ και τώρα να επιταχθούν τα μαγαζιά των εμπόρων της υγείας

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με το δωδέκατο άρθρο της ΠΝΠ της 20ής Μάρτη επαναφέρει το καθεστώς της πολιτικής επιστράτευσης και της επίταξης των εργαζόμενων, όταν θα κηρύσσουν απεργίες.
 
Στις 20 Μάρτη, οι υπουργοί Γεωργιάδης, Χρυσοχοΐδης, Βρούτσης και Κικίλιας, με απόφασή τους, έκλεισαν όλα τα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας, ορίζοντας (απόφαση Θεοχάρη, ΦΕΚ 994Β/24.3.2020) ότι 78 ξενοδοχεία σε όλη τη χώρα (ένα σε κάθε νομό και από τρία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά για τις στεγαστικές ανάγκες των πολιτών που θα υποχρεωθούν να διανυκτερεύσουν για υπηρεσιακούς λόγους.
 
Τα ξενοδοχεία αυτά είναι πολύ μικρά και δεν έχουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές για να αποφύγουν τη μετατροπή τους σε υγειονομικές βόμβες, λόγω της πανδημίας. Ούτε διαθέτουν τις απαιτούμενες κλίνες για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες όσων λόγω δουλειάς αναγκάζονται να μετακινηθούν σε άλλη πόλη. Οι ιδιοκτήτες των πεντάστερων ξενοδοχείων δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον για να ενταχτούν, γιατί δεν υπάρχουν προσδοκώμενα κέρδη, ενώ δεν υποχρεώθηκαν να καταβάλουν τους μισθούς και τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζόμενων που απασχολούν, ώστε να έχουν ανάγκη να λειτουργήσουν. Και βέβαια, η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε επίταξη μεγάλων ξενοδοχείων.
 
Το ίδιο συμβαίνει με τα ιδιωτικά νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα. Η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε επίταξη των ιδιωτικών νοσοκομείων, ενώ είναι σοβαρές οι ανάγκες σε ΜΕΘ, ούτε των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρα, μολονότι είναι επιτακτική ανάγκη να αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των τεστ, δεδομένου ότι απ’ όλους τους επιστήμονες (και απ’ αυτούς που έβαλαν τις επιστημονικές τους γνώσεις στην υπηρεσία των κυβερνητικών πολιτικών επιδιώξεων) υπάρχει εκτίμηση ότι είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος να αυξηθούν οι πολίτες που θα μολυνθούν από τον κοροναϊό.
 
Πλουσιοπάροχες συμβάσεις ανάθεσης
 
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη όχι μόνο αρνείται να επιτάξει τα «μαγαζιά» των εμπόρων της υγείας, αλλά μέσω των Σταϊκούρα και Κικίλια προετοίμασε το έδαφος για να προχωρήσει σε κατ’ ανάθεση συμβάσεις του δημοσίου σ’ αυτούς, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι ΜΕΘ των ιδιωτικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα για την πραγματοποίηση τεστ.
 
Στην ΚΥΑ Σταϊκούρα - Κικίλια της 13ης Μάρτη (ΦΕΚ 848Β) υπογραμμίζεται η ανάγκη να χρησιμοποιηθούν οι ΜΕΘ των ιδιωτικών κλινικών (άρθρο 1 παρ. 3). Το επόμενο στάδιο ήταν η ΠΝΠ της 20ής Μάρτη (ΦΕΚ 68Α), στο πεντηκοστό ένατο άρθρο της οποίας προβλέπεται η σύναψη συμβάσεων του δημοσίου με τους εμπόρους της υγείας, κατ’ ανάθεση και κατά παρέκκλιση όλων των ισχυουσών διατάξεων.
 
Η δαπάνη που θα καταβάλει το δημόσιο στους εμπόρους της υγείας για κάθε άνθρωπο που θα διακομιστεί σε δική τους ΜΕΘ μπορεί να υπολογιστεί με συνδυασμό της ΚΥΑ των Σταϊκούρα -Κικίλια με την ΚΥΑ των Πολάκη - Χουλιαράκη για τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, της 1ης Νοέμβρη του 2018.
 
Η ΚΥΑ Σταϊκούρα-Κικίλια προβλέπει:
 
«2. Σε περίπτωση νοσηλείας σε ΜΕΘ ιδιωτικού θεραπευτηρίου-κλινικής, η τιμή ημερήσιας αποζημίωσης ΜΕΘ, για την εφαρμογή της παρούσας, αντιστοιχεί στο ημερήσιο νοσήλιο της παρ. 8 του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ Β 4898/2018), πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09 όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.105494 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’3096/2012). Εξαιρούμενα της τιμής ημερήσιας αποζημίωσης ΜΕΘ ορίζονται τα κάτωθι: α) Ιατρικές Πράξεις: - Θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας (Αιμοκάθαρση, Αιμοδιήθηση, Αιμοδιαδιήθηση) β) Φάρμακα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: (…)
 
3. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η διενέργεια χειρουργικής επέμβασης λόγω της κλινικής κατάστασης του ασθενούς που είναι στη ΜΕΘ, τότε αυτή αποζημιώνεται με την τιμή του ΚΕΝ της κύριας νόσου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπολογιζόμενη με συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09 επί την τιμή του Κ.Ε.Ν. (ΦΕΚ 3096/Β/23-11-2012) συν τα εξαιρούμενα της παρούσας. Ο υπολογισμός αυτός εφαρμόζεται και στην τιμή του ημερήσιου νοσηλείου, όπως αυτό ισχύει, όταν γίνεται χρήση αυτού στα Κ.Ε.Ν. και στις περιπτώσεις που η νοσηλεία υπερβαίνει τη Μέση Διάρκεια Νοσηλείας του Κ.Ε.Ν συν σε όλες τις περιπτώσεις τα εξαιρούμενα της παρούσας. Σε ειδικές επεμβάσεις όπου δεν υπάρχει αντιστοίχιση ΚΕΝ, τότε αποζημιώνεται ημερήσιο νοσήλιο με τα ανωτέρω εξαιρούμενα, τα ειδικά μοσχεύματα και ειδικά υλικά που είναι απαραίτητα για την διενέργεια μιας επέμβασης, καθώς και τα θεραπευτικά μέσα, εμφυτεύσιμα ή μη και προθέσεις. Δεν αποζημιώνονται υλικά μη κοστολογημένων ιατρικών πράξεων και υλικά μιας χρήσης, εφόσον υπάρχουν αντίστοιχα πολλαπλών χρήσεων, καθώς και υλικά μη κοστολογημένων ιατρικών πράξεων».
 
Η ΚΥΑ των Πολάκη –Χουλιαράκη, στο άρθρο 21 παρ. 8, προβλέπει:
 
«8. Για νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ., το ημερήσιο νοσήλιο καθορίζεται ως ακολούθως: α. 800 ευρώ για τις τρείς (3) πρώτες ημέρες νοσηλείας, β. 550 ευρώ από την τέταρτη (4) ως την δέκατη Πέμπτη (15) ημέρα νοσηλείας, γ. 400 ευρώ για υπόλοιπο της αναγκαίας νοσηλείας. Η αποζημίωση για νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ. καταβάλλεται με εξαιρούμενη μόνο την θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας (Αιμοκάθαρση, Αιμοδιήθηση, Αιμοδιαδιήθηση)».
 
Είναι ολοφάνερο ότι οι έμποροι της υγείας θα βγάλουν τεράστια κέρδη, ενώ θα έπρεπε το κράτος να τους επιτάξει. Ομως, ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί του είναι ερωτευμένοι με την ιδιωτική οικονομία και αδιαφορούν για το αν αυτός ο έρωτας είναι άκρως επιζήμιος για το δημόσιο συμφέρον και τη δημόσια υγεία. Και ήταν πραγματικά τραγελαφική η προσπάθεια του Πέτσα να σώσει την παρτίδα, μετά την αποκάλυψη της πλουσιοπάροχης αβάντας στους εμπόρους της υγείας, ισχυριζόμενος ότι η παροχή δεν είναι και τόσο μεγάλη. Από τη μια λένε ότι «βρισκόμαστε σε πόλεμο» και επαναφέρουν την πολιτική επιστράτευση για τους εργάτες, από την άλλη δεν επιτάσσουν αυτούς που κατέχουν «όπλα» για τη διεξαγωγή του «πολέμου», αλλά ετοιμάζονται να κάνουν απευθείας συμβάσεις μαζί τους!
 
Σε ό,τι αφορά τα τεστ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ισχυρίστηκε ότι η δαπάνη θα κινηθεί από 65 έως 85 ευρώ το ένα, ανάλογα με τον αριθμό των τεστ που θα κάνει το ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο. Αυτή είναι η μισή αλήθεια (που ισοδυναμεί με ψέμα), γιατί το ιδιωτικό εργαστήριο θα εισπράξει χρήματα για τη λήψη του βιολογικού υλικού και στη συνέχεια άλλα χρήματα για τη μεταφορά του αποτελέσματος, που θα εξαρτηθεί από τις αποστάσεις. Μόνο για τη λήψη του βιολογικού υλικού το εργαστήριο θα εισπράξει από τον κρατικό κορβανά άλλα 50 ευρώ.
 
Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ των Σταϊκούρα-Κικίλια, δεσμεύτηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό, ως πρώτη δόση, 30 εκατ. ευρώ για να δοθούν στους εμπόρους της υγείας, όταν θα αρχίσει η ροή ασθενών στις ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα. Φυσικά, δεν μπορεί από τώρα να εκτιμηθεί πόσο θα είναι το συνολικό «νταβατζιλίκι» που θα καταβάλει το ελληνικό δημόσιο στους εμπόρους της υγείας.
 
Γι’ αυτό και είναι παλλαϊκό το αίτημα: εδώ και τώρα να επιταχθούν τα μαγαζιά των εμπόρων της υγείας για να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το δημόσιο σύστημα υγείας.
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020