Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 | 15:50

ΕπικαιρότηταPointer

Αναμένεται νέα επίθεση στη δημόσια εκπαίδευση

Στα τέλη του Γενάρη πραγματοποιήθηκε συνάντηση Μητσοτάκη-ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο της δημαγωγικής προπαγάνδας περί ελέγχου του κυβερνητικού έργου, προώθησης των υπεσχημένων ανά υπουργείο και του προγραμματισμού για το 2020.

Τονίζοντας το υποκριτικό ενδιαφέρον του για τη δημόσια εκπαίδευση, ο Μητσοτάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «εντός των επόμενων δύο μηνών πρέπει να στρέψουμε περισσότερο το ενδιαφέρον μας στο τι γίνεται στα σχολεία μας».

Βέβαια, το «ενδιαφέρον» της κυβέρνησης της ΝΔ για τη δημόσια εκπαίδευση έχει γίνει ήδη αντιληπτό ιδιαίτερα τους τελευταίους πέντε μήνες. 

Η κυβέρνηση μεγαλούργησε στο θέμα της άγριας καταστολής, αποθέωση της οποίας αποτελεί η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου.

Χορτάσαμε από σκοταδιστικές απόψεις (έκκληση σε ιεροδιδάσκαλους να συμμετέχουν ενεργά στα της Παιδείας, υποχρεωτικός εκκλησιασμός και κατήχηση την ημέρα των Τριών Ιεραρχών, εγκύκλιος για συμμετοχή των μαθητών σε ημερίδα παραεκκλησιαστικής οργάνωσης και ανάκλησή της μετά το σάλο) και αναχρονιστικές αντιδραστικές παροτρύνσεις (η δήλωση Κεραμέως ότι το μάθημα της Ιστορίας πρέπει να ενισχύει την εθνική συνείδηση σε αντιδιαστολή με τον κοινωνικό της χαρακτήρα μαρτυρά την πρεμούρα των κυβερνώντων η Ιστορία να  χρησιμοποιείται ως «εθνικό αφήγημα», ως θεμέλιο της κυρίαρχης ιδεολογίας).

Καταργήθηκε η ρύθμιση Γαβρόγλου για τη διάκριση μεταξύ σχολών χαμηλής ζήτησης, στις οποίες οι υποψήφιοι εισάγονται χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις, και σχολών υψηλής ζήτησης, που οι υποψήφιοι εισάγονται με πανελλαδικές, επειδή η ΝΔ επιδιώκει το δρόμο της δραστικής αντιμετώπισης του φαινομένου του μαζικού συνωστισμού της νεολαίας της εργαζόμενης κοινωνίας μπροστά στις πύλες των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, το δρόμο του σοκ και δέους και όχι τον αργό θάνατο που επεδίωκαν οι συριζαίοι.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών «απελευθερώθηκαν από τον ασφυκτικό έλεγχο της Πολιτείας» και αυτό αποτέλεσε «επείγον κυβερνητικό μέτρο» για να προωθηθεί η επιχειρηματική λειτουργία των Πανεπιστημίων και να γενικευτούν τα δίδακτρα.

Νομοθετήθηκε νέο σύστημα-μέγγενη για τα ΑΕΙ «αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας», μέσω της «Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης» που αντικαθιστά την ΑΔΙΠ. Με «μπροστινό» την Αρχή, το υπουργείο Παιδείας συγχωνεύει-καταργεί Τμήματα και Πανεπιστήμια, αξιολογεί τα ιδρύματα με σκληρά κριτήρια ανταγωνισμού, τα Πανεπιστήμια κινδυνεύουν με ολική ή μερική αναστολή της χρηματοδότησης αν δεν παρέχουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος το απαιτούμενο υλικό πληροφόρησης, μέρος της πετσοκομμένης χρηματοδότησης τίθεται υπό την αίρεση της αξιολόγησης (80%-20%), κ.λπ.

Τέλος, βήμα-βήμα καταλύεται το άρθρο 16 του Συντάγματος. Εκτός από την «επαναφορά της δυνατότητας αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κρατών - μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών (βλέπε αμερικανικά κολλέγια), το υπουργείο ανακοίνωσε ότι με αυτοματοποιημένο, πλέον, τρόπο  θα γίνεται η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων των κολλεγίων, «σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 38/10 και ισχύει» καθώς και «η διευκόλυνση διαδικαστικά της διεκπεραίωσης των σχετικών αιτήσεων». Ακολούθησε το άρθρο 50 στο νόμο 4653/2020, σύμφωνα με το οποίο οι κάτοχοι τίτλων πανεπιστημίων της αλλοδαπής που έχουν συνάψει συμφωνίες δικαιόχρησης με τα εδώ κολλέγια έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη στη δημόσια εκπαίδευση, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή κατέχουν αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή κατέχουν αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού.

Το μέτρο καταδεικνύει προθέσεις, άσχετα αν σήμερα, όπως έχουν τα πράγματα, δεν μπορούν να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες (άρθρο 16, ιδρυτικός νόμος ΔΟΑΤΑΠ για ακαδημαϊκή αναγνώριση πτυχίων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με προϋπόθεση το σύνολο των σπουδών να έχει πραγματοποιηθεί στην αλλοδαπή και βασική προϋπόθεση για συμμετοχή στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για το διορισμό/πρόσληψη στη δημόσια εκπαίδευση το πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, το οποίο απονέμει ο ΔΟΑΤΑΠ).

Στη συνάντηση με τον Κούλη, η Κεραμέως ανέπτυξε τις 16 παρεμβάσεις που προτίθεται να κάνει το υπουργείο μέσα στο 2020.

Μεταξύ άλλων φανφαρόνικων διακηρύξεων που έχουμε ακούσει επανειλημμένως απ’ όλους όσους πέρασαν κατά καιρούς από το υπουργείο Παιδείας (π.χ. ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών, στήριξη της ειδικής αγωγής μέσω των διορισμών, ενίσχυση πλαισίου ένταξης προσφύγων, κ.ά.), σημειώνουμε τις εξής χαρακτηριστικές παρεμβάσεις:

♦ Θεσμοθέτηση νέου πλαισίου πρότυπων και πειραματικών σχολείων. Πιο συγκεκριμένα στόχος είναι  το Σεπτέμβριο του 2020, η λειτουργία 28 προτύπων και 34 πειραματικών σχολείων.

♦ Δρομολόγηση προγράμματος για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού έργου.

♦ Δημιουργία νέων οργανωτικών δομών με ενισχυμένο το ρόλο των κοινωνικών εταίρων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

♦ Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την ίδρυση πρότυπων ΕΠΑΛ και σύνδεσή τους με πειραματικά ΙΕΚ.

♦ Αναδιαμόρφωση των επαγγελματικών σχολών κατάρτισης.

♦ Κατάρτιση νομοσχεδίου για την εξωστρέφεια των ΑΕΙ και σχεδιασμός θεσμικού πλαισίου για την προσέλκυση ξένων φοιτητών.

♦ Ενίσχυση του συνδέσμου των ΑΕΙ με την αγορά εργασίας και τον αναπτυξιακό τομέα, περισσότερη ανεξαρτησία και νέοι τρόποι χρηματοδότησης.

♦ Νέο θεσμικό πλαίσιο συνολικά για τα ΑΕΙ (μοντέλο διοίκησης, μεγαλύτερη αυτονομία, αναμόρφωση του πλαισίου σπουδών και αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη).
Με λίγα λόγια το υπουργείο Παιδείας

♦ Θα προωθήσει και μέσω του θεσμού των Προτύπων την κατηγοριοποίηση των σχολείων, με όχημα το ιδεολόγημα της «αριστείας», που αποτελεί διαχρονικά εμμονή του δεξιού συντηρητικού πολιτικού χώρου και ακροατηρίου και της νεοφιλελεύθερης ΝΔ, και που τελικά είναι ταξική επιλογή 

♦ Θα δρομολογήσει την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. Παίρνοντας μαθήματα από τους συριζαίους, η Κεραμέως, μέσω της εσωτερικής αξιολόγησης των σχολείων («αυτοαξιολόγηση») που θα προηγηθεί, θα επιδιώξει να εμπεδωθεί καταρχάς «κουλτούρα αξιολόγησης» στους εκπαιδευτικούς πριν κάνει το επόμενο βήμα. Και βέβαια, μια καρικατούρα επιμόρφωσης στο πλαίσιο του σχολείου. Εχει δε αμολύσει τον πρόεδρο του ΙΕΠ Αντωνίου να κάνει δηλώσεις για αξιολόγηση τύπου ΠΔ 152, προετοιμάζοντας το έδαφος, για να βγει στη συνέχεια η ίδια και να καθησυχάσει τους εκπαιδευτικούς λέγοντας ότι  «το Υπουργείο είναι αυτό που παίρνει τις αποφάσεις και όσον αφορά την αξιολόγηση δεν δρομολογείται τίποτε σχετικό με αυτήν προς το παρόν». Οι δηλώσεις της όμως (ανάρτηση στα social media, ανακοίνωση υπουργείου) ότι «Σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ο σχεδιασμός μας για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι σαφής και ξεκάθαρος: πρώτο βήμα η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και στη συνέχεια η αξιολόγηση δασκάλων και καθηγητών», άλλα φανερώνουν. Η ΔΟΕ κατηγορεί την υπουργό για διγλωσσία και «κρυφή ατζέντα», κάτι που έκανε και κατά την ψήφιση του άρθρου 50 του νόμου 4653/2020 για τα κολλέγια

♦ Θα επιλέξει να χρυσώσει ακόμη μια φορά το χάπι για τα παιδιά της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, που κατά κανόνα φοιτούν στα ΕΠΑΛ, ώστε να μειώσει δραστικά τη ροή προς την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και θα εμπλέξει με περισσότερο έντονο τρόπο τους καπιταλιστές («κοινωνικούς εταίρους») στα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

♦ Θα προωθήσει την «εξωστρέφεια» των ΑΕΙ, μέσω προγραμμάτων σπουδών που θα προσελκύουν φοιτητές-πελάτες. Θα ενισχύσει τη σύνδεση των πανεπιστημίων με τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις και θα ενθαρρύνει (στην ουσία θα εξαναγκάσει) τα ιδρύματα να καταφύγουν σε πηγές χρηματοδότησης «από τρίτους», προωθώντας την ιδιωτικοοικονομική λειτουργία τους. Τέλος, θα φέρει νέο νόμο-πλαίσιο με επαναφορά των Συμβουλίων διοίκησης, ασφυκτικούς περιορισμούς στο χρόνο σπουδών (ν+2), κατάργηση «αιώνιων» φοιτητών κ.λπ., ενώ προαναγγέλλει εκ νέου «αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη», με νέο γύρο συγχωνεύσεων-καταργήσεων.

Γιούλα Γκεσούλη
 
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020