Κυριακή 16 Ιουνίου 2019 | 09:44

ΕπικαιρότηταPointer

Ελληνικό Γιαούρτι: Μια σύμβαση στην υπηρεσία της κυβερνητικής προπαγάνδας

Στις 7 Μάρτη του 2019, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ υπέγραψε σύμβαση με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών που θα φτιάξει φάκελο για να γίνει δήθεν το ελληνικό γιαούρτι προϊόν ΠΓΕ (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ενδειξης). Τη σύμβαση μπορείτε να τη διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας.
 
Ας θυμηθούμε το ιστορικό αυτής της υπόθεσης. Τον Δεκέμβρη του 2017, ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Β. Αποστόλου συγκρότησε 16μελή ομάδα εργασίας, για να ετοιμάσει την πρόταση προς την ΕΕ προκειμένου το ελληνικό γιαούρτι να γίνει προϊόν ΠΓΕ. Πριν ακόμα φτάσει στα χέρια μας το πόρισμα της ομάδας εργασίας, γράψαμε ότι αυτή η κίνηση του Αποστόλου ήταν καθαρά δημαγωγική, προκειμένου να καλμάρει την ογκούμενη δυσαρέσκεια των κτηνοτρόφων που πλήττονται από τη δραστική μείωση των τιμών του νωπού γάλακτος, πρόβειου, γίδινου και αγελαδινού.
 
Στις 28 Μάρτη του 2018, η ομάδα εργασίας εξέδωσε πόρισμα, στο οποίο κατέληγε στη θέση ότι μπορεί να παράγεται ελληνικό γιαούρτι ΠΓΕ και με εισαγόμενο γάλα! Ηδη από τον Αύγουστο του 2016, με ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση ), που είχαν υπογράψει ο Αλεξιάδης από το υπουργείο Οικονομίας και ο Μπόλαρης από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είχε νομιμοποιηθεί η χρήση συμπυκνωμένου γάλακτος στην παραγωγή ελληνικού γιαουρτιού. Η θέση ότι μπορεί το ελληνικό γιαούρτι να ονομαστεί ΠΓΕ και να παράγεται και με εισαγόμενο γάλα ευθυγραμμιζόταν με το περιεχόμενο αυτής της ΚΥΑ, την οποία ούτε ο Αποστόλου ούτε ο διάδοχός του Αραχωβίτης θέλουν να καταργήσουν.
 
Η ομάδα εργασίας εισηγήθηκε αυτή τη θέση, γιατί ήταν η συνισταμένη των θέσεων της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΣΕΒΓΑΠ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων). Επειδή γνώριζαν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει αποδεκτός ο φάκελος για την αναγόρευση του ελληνικού γιαουρτιού σε ΠΓΕ, δεν είχαν καμιά αναστολή. Το μόνο που ενδιέφερε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου και την ομάδα εργασίας ήταν να γίνει μια θορυβώδης κουβέντα για την υποβολή του φακέλου, μέχρι την προκήρυξη των εθνικών εκλογών.
 
Οταν εμείς αποκαλύψαμε ότι θέλουν να υποβάλουν φάκελο για την παραγωγή ελληνικού για-ουρτιού και με εισαγόμενο γάλα, ο νέος υπουργός Αραχωβίτης προσπάθησε να κάνει έναν ελιγμό για να διαλύσει τις άσχημες για την κυβέρνηση εντυπώσεις. Ετσι, υποχρέωσε οκτώ μέλη της ομάδας εργασίας να υπογράψουν στις 19 Οκτώβρη του 2018 νέο πόρισμα, στο οποίο αναφέρεται ότι το ελληνικό γιαούρτι ΠΓΕ θα παράγεται με τη χρήση αποκλειστικά ελληνικού νωπού γάλακτος.
 
Στις 27 του περασμένου Γενάρη, σε άρθρο μας με τίτλο «Δημαγωγούν ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και Αραχωβίτης: Ο φάκελος για το ελληνικό γιαούρτι δε θα έχει καμιά τύχη» (http://www.eksegersi.gr/Επικαιρότητα/32219.Δημαγωγούν-ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ-και-Αραχωβίτης-Ο-φάκελος) αποδείξαμε γιατί ο φάκελος αυτός δε θα έχει καμία τύχη και ότι ο Αραχωβίτης και η κυβέρνηση των Τσιπραίων εξαπατούν τους κτηνοτρόφους που η αγανάκτησή τους χτύπησε ταβάνι. Καταδείξαμε, επίσης, ότι η εμπλοκή του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στη σύνταξη αυτού του φακέλου δεν είναι σύννομη και γίνεται μόνο και μόνο για να διασφαλιστεί ότι η διοίκηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα αποφασίσει πότε θα κατατεθεί ο φάκελος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε η αρνητική απάντηση να δοθεί μετά τις εθνικές εκλογές.
 
Η εκτίμησή μας αυτή επιβεβαιώνεται απόλυτα τόσο από το χρόνο που επιλέχτηκε να υπογραφεί η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ανάμεσα στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ όσο και από το περιεχόμενό της. Ενώ το ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με πλειοψηφία 4 προς 2, αποφάσισε στις 10 Γενάρη του 2019 να αναθέσει στο Εργαστήριο Γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών τη σύνταξη του φακέλου, η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών υπογράφηκε στις 7 Μάρτη, σχεδόν, μετά από δύο μήνες. Σε ό,τι αφορά τη διάρκειά της, στο 2ο άρθρο της σύμβασης προβλέπεται ότι ολοκληρώνεται σε έξι μήνες, ήτοι στις 6 Σεπτέμβρη του 2019 και πως «ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έχει δικαίωμα να τροποποιήσει τη διάρκεια της σύμβασης αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αιτήματος του αναδόχου, χωρίς να μεταβάλει το ποσό του συμφωνηθέντος τιμήματος».
 
Η κυβερνητική στόχευση, λοιπόν, είναι να κατατεθεί ο φάκελος μέσα στην προεκλογική περίοδο (αν ο Τσίπρας και η στενή του ομάδα επιλέξουν να γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβρη του 2019), με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως προεκλογικό εργαλείο εξαπάτησης των κτηνοτρόφων και υφαρπαγής της ψήφου τους.
 
Ενώ τους φακέλους για τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ τους ετοιμάζουν αποκλειστικά οι ενδιαφερόμενοι φορείς, στην προκειμένη περίπτωση την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη σύνταξή του έχει (παράνομα φυσικά) ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Αυτή η αποκλειστικότητα αποτυπώνεται στα άρθρα αυτής της Σύμβασης.
 
«Αρθρο 5: Παρακολούθηση της Σύμβασης. 1. Η παρακολούθηση και παραλαβή της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης από τον ανάδοχο διενεργείται από την Ειδική Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ: 450/07-01-2019 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ». Οπως αναφέραμε, τον αποκλειστικό έλεγχο της σύνταξης φακέλου τον έχει ο φορέας των παραγωγών που θέλουν ένα προϊόν τους να γίνει ΠΟΠ ή ΠΓΕ. Εν προκειμένω, όμως, το κουμάντο το κάνει αποκλειστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, μέσω της Ειδικής Επιτροπής που διόρισε ο ίδιος!
 
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6, που αναφέρεται στις υποχρεώσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, διαβάζουμε: «Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος πρέπει να συνεργάζεται με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση του έργου» (η έμφαση δική μας).
 
Τέλος, στο άρθρο 12, με τίτλο Εκχώρηση-Υποκατάσταση, διαβάζουμε: «Η παρούσα σύμβαση και τα απορρέοντα από αυτή δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων δεν μπορούν να εκχωρηθούν ή να μεταβιβαστούν σε τρίτους καθ’ οιονδήποτε τρόπο, χωρίς  την έγκριση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» (η έμφαση δική μας). Αν και δεν υπάρχει περίπτωση το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο να κάνει παιχνίδι είτε με τον ΣΕΒΓΑΠ (γαλακτοβιομήχανοι) είτε με τους κτηνοτρόφους, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ βάζει και αυτή τη ρήτρα για να διασφαλιστεί πλήρως η αποκλειστικότητα της διαχείρισης από την κυβέρνηση (μέσω του ΕΛΓΟ). Θέλουν να εξαφανίσουν τον κίνδυνο να μπουν στο παιχνίδι κάποιοι και να χαλάσουν το βρώμικο προπαγανδιστικό-προεκλογικό σχέδιο της κυβέρνησης.
 
Και από τη σύμβαση αποδεικνύεται ότι και οι ίδιοι οι εμπνευστές και διεκπεραιωτές του σχεδίου (Αποστόλου και Αραχωβίτης) δεν πιστεύουν ότι ο φάκελος για το «Ελληνικό Γιαούρτι ΠΓΕ» μπορεί να έχει οποιαδήποτε τύχη. Η αρμόδια Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας θα υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το φάκελο κατά την προεκλογική περίοδο (Σεπτέμβρη-Οκτώβρη) και τα «τέλια» της προπαγάνδας θα πάρουν φωτιά.
Σάββατο 23 Μαρτίου 2019