Κυριακή 16 Ιουνίου 2019 | 10:30

ΕπικαιρότηταPointer

Κατήργησαν την υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών μαζί με την υποβολή των ΑΠΔ: Ενα ακόμα «δωράκι» στους καπιταλιστές

Στον αντεργατικό νόμο 3846/ 11.5.2010, που δημοσιεύτηκε λίγες μέρες πριν από την ψήφιση του πρώτου μνημονιακού νόμου, με την οποία εισήχθησαν διατάξεις (παράγραφος 1 του άρθρου 17) σύμφωνα με τις οποίες οι ΑΠΔ (Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις) που υποβάλλονται για περιόδους για τις οποίες δεν έχουν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ οι ΑΠΔ που υποβάλλονται μετά από χρονική περίοδο που έχουν βεβαιωθεί οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές δε γίνονται δεκτές μέσω διαδικτύου.
 
Οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, ούτε από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι το τέλος του 2016, ούτε από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ στη συνέχεια, ούτε από το ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών) από το 2013 που άρχισε να λειτουργεί, για να υποχρεώσει υποτίθεται τους καπιταλιστές να καταβάλλουν στα ασφαλιστικά ταμεία τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Πριν από λίγες μέρες, στις 6 Μάρτη, κατατέθηκε μια εκπρόθεσμη (ν)τροπολογία, με την οποία αυτές οι διατάξεις καταργήθηκαν!
 
Θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο να παραθέσουμε ένα εκτενές απόσπασμα από την εισηγητική έκθεση αυτής της επαίσχυντης (ν)τροπολογίας:
 
«Με την παρούσα καταργείται η διάταξη με την οποία δε γίνονταν δεκτές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για διαστήματα μισθολογικών περιόδων, που δεν είχαν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως και ότι η υποβολή ΑΠΔ επόμενων, μετά τη βεβαίωση οφειλής μισθολογικών περιόδων, δε γίνεται δεκτή μέσω διαδικτύου, εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν είχε υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Η ως άνω κατάργηση κρίνεται σκόπιμη, καθόσον, το μέτρο της αναστολής της υποβολής των ΑΠΔ αποδείχθηκε στην πράξη μη αποτελεσματικό μέτρο πίεσης σε βάρος των εργοδοτών που ήταν ασυνεπείς στις κοινωνικοασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να θίγονται τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζόμενων. Τα παραπάνω αποκαθίστανται, καθώς πλέον θα απεικονίζεται το ασφαλιστικό ιστορικό και των εν λόγω εργαζόμενων» (οι εμφάσεις δικές μας).
 
Οι υπογράφοντες υπουργοί, Αχτσιόγλου, Ξανθός, Πολάκης και Πετρόπουλος, ψεύδονται όταν λένε ότι το μέτρο της αναστολής της υποβολής των ΑΠΔ αποδείχτηκε στην πράξη μη αποτελεσματικό. Εκείνο που έγινε είναι ότι το ΚΕΑΟ, ενώ ιδρύθηκε για να αναγκάσει –υποτίθεται- τους καπιταλιστές να καταβάλλουν τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, περιοριζόταν σε ευχολόγια και άφηνε τους καπιταλιστές -και μάλιστα τους μεγάλους οφειλέτες- να καταθέτουν κανονικά τις ΑΠΔ και ο ΕΦΚΑ (ή προηγουμένως το ΙΚΑ) να τις παραλαμβάνει.
 
Στις τριμηνιαίες εκθέσεις του ΚΕΑΟ επισημαινόταν μονότονα: «Στο πλαίσιο της δράσης αυτής εντατικοποιήθηκε το μέτρο της αναστολής της δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύου, που εφαρμόζεται για οφειλέτες με μεγάλες κυρίως και μη ρυθμιζόμενες οφειλές, οι οποίοι, ενώ υποβάλουν κάθε μήνα ΑΠΔ, δεν καταβάλλουν τις δηλούμενες με αυτήν εισφορές, με αποτέλεσμα τη συνεχή δημιουργία νέων οφειλών κάθε μήνα».
 
Το ίδιο το ΚΕΑΟ ομολογεί, λοιπόν, ότι παραλάμβανε τις ΑΠΔ από τους καπιταλιστές, οι οποίοι εξακολουθούσαν να μη καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνεχώς νέες οφειλές. Το ΚΕΑΟ περιοριζόταν απλώς να θυμίζει (φραστικά και μόνο) το μέτρο της αναστολής της δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ. Γι' αυτό λέμε ότι οι τέσσερις συριζαίοι υπουργοί ψεύδονται. Το μέτρο δεν αποδείχτηκε αναποτελεσματικό, γιατί απλούστατα ποτέ δεν εφαρμόστηκε στα σοβαρά.
 
Ας δούμε και τον ισχυρισμό τους, ότι δήθεν με την αναστολή της εφαρμογής αυτού του μέτρου θα απεικονίζεται το ασφαλιστικό ιστορικό των εργαζόμενων. Από τη στιγμή που το ΚΕΑΟ παραλάμβανε τις ΑΠΔ, απεικονιζόταν και εξακολουθεί να απεικονίζεται το ασφαλιστικό ιστορικό των εργαζόμενων. Η συριζαίικη προστυχιά θυμίζει το «πονάει μάτι, κόβει κεφάλι». Αντί να πουν ότι κακώς δεν εφαρμόστηκε το μέτρο και να υποχρεώσουν –επιτέλους- τους καπιταλιστές να πληρώνουν, αυτοί καταργούν το μέτρο, επικαλούμενοι πρόστυχα την απεικόνιση του ασφαλιστικού ιστορικού των εργαζόμενων (για την οποία δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα).
 
Μέχρι τώρα, που υπήρχε -έστω στα χαρτιά- η απειλή για μη αποδοχή των ΑΠΔ και επιβολή προστίμων, μερικοί καπιταλιστές κατέβαλλαν κάποια ποσά. Από τώρα και μετά θα γίνει το «έλα να δεις».
 

Στα ύψη τα φέσια

 
Τον Μάρτη του 2015, δύο μήνες μετά την ανάληψη της διαχείρισης της καπιταλιστικής εξουσίας από τους Τσιπραίους, το συνολικό χρέος των καπιταλιστών προς τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν 14,6 δισ. ευρώ! Οι μεγαλοφειλέτες (αυτοί που χρωστούσαν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ) ήταν 955 και χρωστούσαν 3.34 δισ. ευρώ.
 
Το Σεπτέμβρη του 2018, το χρέος είχε εκτιναχτεί στα 34,35 δισ. ευρώ. Οι μεγαλοφειλέτες είχαν φτάσει τους 1.790 και το χρέος τους τα 7.76 δισ. ευρώ.
 
Δεν νομίζουμε ότι χρειάζεται κάποιο σχόλιο. Η σύγκριση είναι αποκαλυπτική. Σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια, με κυβέρνηση Τσίπρα, τα φέσια των καπιταλιστών προς τα ασφαλιστικά ταμεία υπερδιπλασιάστηκαν.
 
Μήπως η αύξηση του χρέους των καπιταλιστών προς τα ασφαλιστικά ταμεία οφείλεται και στο ότι πολλές επιχειρήσεις χρεοκόπησαν και έκλεισαν; Την απάντηση θα τη βρούμε στην έκθεση του ΚΕΑΟ για το τρίτο τρίμηνο του 2018, που αναφέρει: «Από τους ελέγχους που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες διαπιστώθηκε ότι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού των οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης συντρέχουν για 830 περιπτώσεις με συνολικό ποσό οφειλής ύψους 136.344.258 ευρώ».
 
Τα περίπου 136 εκατ. ευρώ είναι βέβαια μεγάλο ποσό. Ομως, αν το συγκρίνουμε με τα 34,35 δισ. ευρώ του συνολικού χρέους των καπιταλιστών, θα διαπιστώσουμε ότι είναι ένα πολύ μικρό τμήμα του, μόλις το 0,4%!
 
Είναι πραγματικά εξοργιστικό, ν' ακούς τα Τσιπράκια να μιλούν για «ανάκτηση της εργασίας», να καμαρώνουν ότι «έσωσαν το ασφαλιστικό σύστημα» και την ίδια στιγμή να αβαντάρουν με τόσο προκλητικό τρόπο τους εκ συστήματος φεσαδόρους καπιταλιστές. Ν' αφήσουν κατά μέρος τα φιλεργατικά παραμύθια τους και να βάλουν μπροστά την είσπραξη των χρεών των καπιταλιστών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019