Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 | 09:56

ΕπικαιρότηταPointer

Ηξεις αφίξεις με το νέο εξεταστικό

Ως το τέλος του Μάρτη θα έρθουν, λέει, στη Βουλή οι αλλαγές στο Λύκειο και το νέο εξεταστικό. Τα σχετικά δημοσιεύματα στον αστικό Τύπο έχουν πληθύνει και μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και δημοσίευμα της Αυγής που κάνει λόγο για τη μη συμπερίληψη στις αλλαγές του συνυπολογισμού του βαθμού του απολυτήριου του Λυκείου (με ποσοστό συμμετοχής 10%) στο βαθμό εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 
Σύμφωνα με το δημοσίευμα θα παραμείνουν οι αλλαγές για τις δύο κατηγορίες σχολών: μια κατηγορία θα αποτελούν οι σχολές χαμηλής ζήτησης, στις οποίες θα ισχύει η «ελεύθερη πρόσβαση» και άλλη κατηγορία θα αποτελούν οι σχολές υψηλής ζήτησης (π.χ. Ιατρικές, Πολυτεχνεία), για την εισαγωγή στις οποίες θα απαιτούνται πανελλαδικές εξετάσεις σε τέσσερα μαθήματα. Γι’ αυτούς τους υποψήφιους το υπουργείο Παιδείας «προσανατολίζεται στο ενδεχόμενο να μην προσμετράται στα συνολικά μόρια το 10% του βαθμού του απολυτηρίου αλλά να συνυπολογίζονται μόνο τα μόρια των τεσσάρων εξεταζόμενων μαθημάτων και των μαθημάτων επιλογής σε περίπτωση που οι υποψήφιοι επιθυμούν να διεκδικήσουν θέσεις περισσότερων επιστημονικών πεδίων».
 
Οι συριζαίοι, φαίνεται ότι κάνουν πίσω έπειτα από τις ενστάσεις ότι η προσμέτρηση του βαθμού του απολυτήριου θα επηρεάσει τις σχέσεις καθηγητών-μαθητών και τις απειλές της ΝΔ να μην τολμήσει η κυβέρνηση να ψηφίσει τις αλλαγές στο Λύκειο και τον τρόπο εισαγωγής, μιας και είναι κυβέρνηση υπό αίρεση και πάμε για εκλογές.
 
Ανεξάρτητα από το τι θα πράξουν οι τσιπραίοι, γεγονός είναι ότι οι σχεδιαζόμενες αλλαγές είναι βαθιά αντιδραστικές και αντιεκπαιδευτικές:
 
 ♦ Το νέο Λύκειο είναι αυστηρά προσανατολισμένο στην ειδίκευση και όχι στη γενική μόρφωση. Τα όποια ψήγματα γενικής μόρφωσης έχουν απομείνει στο σχολείο, περιορίζονται κατά πολύ στη Β΄ Λυκείου και εξαφανίζονται στη Γ΄ Τάξη.
 
 ♦ Η Γ΄ Τάξη μόνο τυπικά ανήκει στον ενιαίο κορμό του Λυκείου. Ουσιαστικά αποκόπτεται από το Λύκειο και μετατρέπεται και με τη βούλα σε τάξη φρροντιστήριο προετοιμασίας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 
 ♦ Καθιερώνονται διπλές πανελλαδικές εξετάσεις: Μία για την απόκτηση του «αναβαθμισμένου» απολυτήριου (το 40% του βαθμού του απολυτήριου θα προκύπτει από τις εξετάσεις στα τέσσερα εξάωρα μαθήματα των πανελλαδικών, που βαφτίζονται ενδοσχολικές εξετάσεις, στις οποίες τα θέματα δε θα μπαίνουν από τον καθηγητή του σχολείου που γνωρίζει το επίπεδο γνώσης των μαθητών του, αλλά από τους καθηγητές της ομάδας σχολείων, ανά Δήμο ή Νομό. Τα γραπτά των μαθητών θα έχουν καλυμμένα τα ονόματα και θα βαθμολογούνται από καθηγητή άλλου σχολείου). Και μία άλλη κατηγορία πανελλαδικών εξετάσεων στα ίδια 4 μαθήματα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 
♦ Οι μαθητές από τη Β΄Λυκείου μαθαίνουν να εσωτερικεύουν «τη μοίρα» τους, με τη συμπλήρωση του πρώτου μηχανογραφικού στο τέλος της Β΄ Τάξης και μάλιστα σε πολύ περιορισμένο αριθμό επιλογών (10 επιλογές). Οι μαθητές κατηγοριοποιούνται και ο τελικός διαχωρισμός επέρχεται στη Γ΄ Λυκείου. Με τη βοήθεια της ανασυγκρότησης της όλης μορφωτικής διαδικασίας και στη Β΄Λυκείου (εκτεταμένα δοκίμια, εξετάσεις, κ.λπ.) και μπροστά στο μηχανογραφικό στο τέλος της Β΄ Τάξης, κάποιοι θα αποδεχθούν (;) ότι είναι «άχρηστοι» και δε θα συμπληρώσουν το πρώτο μηχανογραφικό των 10 επιλογών, κάποιοι θα το συμπληρώσουν με στόχο στο δεύτερο μηχανογραφικό, το Φεβρουάριο της Γ΄ Λυκείου, να επιλέξουν οριστικά ένα Τμήμα που ήδη βρίσκεται στα αζήτητα (με τα μέχρι σήμερα δεδομένα) και το οποίο με βάση την αγοραία λογική της προσφοράς και ζήτησης θα ορισθεί σε Τμήμα ελεύθερης πρόσβασης και να εισαχθούν σε αυτό και κάποιοι θα επιλέξουν να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις, ξανά στα 4 εξάωρα μαθήματα (κοινά και για το απολυτήριο, με την προϋπόθεση ότι θα το έχουν πάρει), δηλώνοντας σχολές όπως σήμερα.
 
♦ Οι Σχολές, τα Τμήματα κατηγοριοποιούνται με τη βούλα του νόμου και σύμφωνα με την αγοραία λογική της προσφοράς και ζήτησης. Κατατάσσονται σε σχολές πρώτης (υψηλής ζήτησης με πανελλαδικές) και δεύτερης κατηγορίας (χαμηλής ζήτησης και άρα ελεύθερης πρόσβασης).
 
Πρόκειται για καρικατούρα «ελεύθερης πρόσβασης», που επιλέχθηκε μόνο και μόνο για να ικανοποιήσει το 4% του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, μιας και η ελεύθερη πρόσβαση ήταν για αρκετά χρόνια προβεβλημένο αίτημα των συριζαίων.
 
Γιούλα Γκεσούλη
Σάββατο 09 Μαρτίου 2019