Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 | 05:49

ΕπικαιρότηταPointer

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Στρατηγική συρρίκνωσης των δαπανών

Την περασμένη Δευτέρα 12 Φλεβάρη, κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο «Ιδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις». Το νομοσχέδιο αποτελεί βήμα για τη συγκρότηση του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνας, όπως υποδεικνύει ο ΟΟΣΑ στην έκθεσή του για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Η συγκρότηση του Ενιαίου Χώρου, με παντρολογήματα ανάμεσα σε ΤΕΙ (π.χ. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής κατόπιν συγχώνευσης των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά) ή ανάμεσα σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, μέσα στο πλαίσιο της σκληρής δημοσιονομικής πειθαρχίας και των Μνημονίων διαρκείας, δεν έχει στόχο τη διαμόρφωση υψηλών ακαδημαϊκών κριτηρίων, όπως ισχυρίζεται το υπουργείο Παιδείας και πασχίζει να αποδείξει η αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου, αλλά τη συρρίκνωση των δαπανών. Αλλωστε, είναι αδύνατον να πιστέψουμε ότι ο ιμπεριαλιστικός οργανισμός, ο ΟΟΣΑ, έχει μεγάλη αγωνία για τη διαμόρφωση υψηλών ακαδημαϊκών κριτηρίων σε τέτοιου είδους ενοποιήσεις. Η «αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη» η «ακόμα μεγαλύτερη ενοποίηση του τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού τομέα» για τον ΟΟΣΑ αποτελούν αδήριτη ανάγκη στις συνθήκες της κρίσης και της σκληρής επιτροπείας που προβλέπουν τα Μνημόνια.

Την κατεύθυνση αυτή έσπευσαν να υιοθετήσουν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και το υπουργείο Παιδείας (τριετές σχέδιο υπουργείου Παιδείας) και υλοποιούν τώρα με την ίδρυση του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, ενώ προχωρούν, όπως συνεχώς αναφέρει ο Γαβρόγλου, και οι διεργασίες όσον αφορά το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Ηπείρου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Αντίστοιχες πρακτικές έχουμε στην Κρήτη και εσχάτως στην Πάτρα.

Η πληθώρα των Τμημάτων (κυρίως των ΤΕΙ) που δημιουργήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια, με στόχο να ικανοποιηθούν μικροκομματικά, πελατειακά συμφέροντα και να μειωθεί δραστικά η τάση της νεολαίας της εργαζόμενης κοινωνίας για πανεπιστημιακή εκπαίδευση (και όχι γιατί αυτό απαιτούσε το επίπεδο ανάπτυξης του ελληνικού καπιταλισμού), αποτελεί τώρα τροχοπέδη στην απαίτηση του κεφαλαίου για περικοπή των δαπανών.

Ετσι, οι «συγχωνεύσεις-συνέργειες-συνεργασίες» ανάμεσα σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, αποτελούν ένα συγκαλυμμένο νέο «σχέδιο Αθηνά», εξασφαλίζοντας στο αστικό κράτος σημαντική μείωση της κρατικής δαπάνης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφού οι σημαντικότατες ελλείψεις σε υποδομές, υλικοτεχνική υποδομή,  λειτουργικές δαπάνες και προσωπικό θα καλυφθούν με αλληλοκαλύψεις, ενώ σε δεύτερη φάση θα έχουμε και μείωση του αριθμού των φοιτητών.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, ιδρύεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με έδρα το Αιγάλεω. Τα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά «συγχωνεύονται δια απορροφήσεως από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αυτοδικαίως από την ίδρυσή του, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης».

Μόνο 26 Τμήματα από τα 42 που διαθέτουν σήμερα και τα δυο ΤΕΙ μαζί θα έχει το νέο Πανεπιστήμιο.

Οσα ισχυριστήκαμε παραπάνω επαληθεύονται στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου. Διαβάζουμε: «Το γεγονός ότι το νέο ίδρυμα θεραπεύει ένα ευρύ φάσμα των επιστημών και των τεχνών προσδίδει σε αυτό ένα συγκριτικό πλεονέκτημα... και μάλιστα με είκοσι έξι (26) αυτοδύναμα ακαδημαϊκά Τμήματα, αντί των σαράντα δύο (42) Τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων  των δύο απορροφώμενων ιδρυμάτων, οδηγώντας έτσι παράλληλα και σε σημαντικές οικονομίες κλίμακας τόσο σε ακαδημαϊκό, διοικητικό και υλικοτεχνικό επίπεδο, με σημαντικά οφέλη στην εξοικονόμηση και αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των πόρων».

Και παρακάτω: «Το συγκεκριμένο εγχείρημα έρχεται σε πλήρη συμφωνία με τον στόχο του Ενιαίου Χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Ερευνας. Συνιστά αποτελεσματική και δημιουργική λύση με αυξημένα εχέγγυα επιτυχούς υλοποίησης, καθώς εκμεταλλευόμενο το προσωπικό, την τεχνογνωσία, τις υποδομές, κ.ο.κ. δύο ήδη υπαρχόντων δομών της Ανώτατης Εκπαίδευσης δημιουργεί  μια νέα δομή με νέους συγκεκριμένους στόχους και νέες προοπτικές που ανταποκρίνονται στις υφιστάμενες σήμερα ανάγκες» (οι εμφάσεις δικές μας).

Οσον αφορά τα αναγραφόμενα περί νέων στόχων και προοπτικών, θεωρούμε ότι δεν αξίζουν κανέναν σχολιασμό, δεδομένης της τραγικής κατάστασης της ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας και της τεράστιας ανεργίας των νέων πτυχιούχων.

Τα γνωστικά πεδία του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής θα είναι πέντε: 
α) Κοινωνικές, Διοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες,
β) Επιστήμες Μηχανικού,
γ) Επιστήμες Τροφίμων,
δ) Επιστήμες Υγείας και Πρόνοιας,
ε) Καλλιτεχνικές Σπουδές.

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα λειτουργούν 5 Σχολές:
α) Η Σχολή Μηχανικών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: 1) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 2) Μηχανικών Βιοϊατρικής 3) Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 4) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 5) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 6) Μηχανολόγων Μηχανικών 7) Ναυπηγών Μηχανικών 8) Πολιτικών Μηχανικών.

β) Η Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: 1) Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 2) Διοίκησης Επιχειρήσεων 3) Διοίκησης Τουρισμού 4) Κοινωνικής Εργασίας 5) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 6) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία.

γ) Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: 1) Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 2) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 3) Συντήρησης  Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης 4) Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών.

δ) Η Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: 1) Βιοϊατρικών Επιστημών 2) Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας 3) Εργοθεραπείας 4) Μαιευτικής 5) Νοσηλευτικής 6) Φυσικοθεραπείας.

ε) Η Σχολή Επιστημών Τροφίμων, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: 1) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 2) Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών.

Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων διαρκεί 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες.

Οι αρμοδιότητες της Συγκλήτου [όπως είναι γνωστό, ο Γαβρόγλου «αναβάθμισε» πρόσφατα τις διοικήσεις των ΤΕΙ σε Συγκλήτους. Προηγούμενο βήμα «ανωτατοποίησης» υπήρξε η μετονομασία των ΤΕΙ συλλήβδην σε ΑΤΕΙ (Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα)] ασκούνται από 11μελή Διοικούσα Επιτροπή.

Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής γίνεται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής έως τις 30-9-2018.

Την 31η-12-2018 λήγει αυτοδικαίως η θητεία όλων των προσωρινών οργάνων διοίκησης και τα νέα εκλεγμένα όργανα αναλαμβάνουν την 1η-1-2019.

Τα μέλη ΔΕΠ των συγχωνευόμενων ΤΕΙ αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατ’ αντιστοίχιση των κατεχόμενων θέσεων (α΄ βαθμίδας, αναπληρωτές, επίκουροι, υπηρετούντες λέκτορες). 

Οσοι κατέχουν προσωποπαγή θέση μέλους ΔΕΠ ΤΕΙ, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μέλους ΔΕΠ Πανεπιστημίου.

Οι Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές οι οποίοι κατέχουν τακτική θέση μέλους ΔΕΠ ΤΕΙ εντάσσονται επίσης σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες μετατρέπονται σε τακτικές, ύστερα από αίτησή τους και η πράξη μετατροπής εκδίδεται χωρίς τήρηση άλλης διαδικασίας. 

Οι καθηγητές α΄ βαθμίδας «για την άρση οποιασδήποτε αμφισβήτησης σχετικά με την πλήρη εφαρμογή της αρχής της ισότητας», όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, θα υποβληθούν σε κρίση από ειδικά εκλεκτορικά σώματα αποτελούμενα από καθηγητές Πανεπιστημίου και ανάλογα με την κρίση θα τοποθετούνται σε τακτικές ή θα παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις με δυνατότητα μετατροπής (σ.σ. η πρόβλεψη αυτή μπήκε προφανώς ως αντιστάθμισμα στις αντιδράσεις των Πανεπιστημίων και των πανεπιστημιακών).

Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρμογών), που δεν κατέχουν διδακτορικό τίτλο, δεν εντάσσονται στην κατηγορία λεκτόρων Πανεπιστημίου, αλλά στην κατηγορία λεκτόρων εφαρμογών. Οταν αποκτήσουν διδακτορικό μπορούν να ζητήσουν μετατροπή της θέσης τους.

Τα μέλη ΔΕΠ που παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οσοι εντάσσονται σε τακτικές θέσεις υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς μέλους ΔΕΠ Πανεπιστημίου από 1η-1-2019.

Τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ εντάσσονται σε Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχουν (τακτική θέση ή προσωποπαγή) και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ Πανεπιστημίου, καθώς και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς. Η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1η-1-2019.

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στα συγχωνευόμενα ΤΕΙ, μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με την ίδια εργασιακή σχέση που κατέχει (οργανική θέση ή προσωποπαγή) και στην ίδια κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα. 

Προσωπικό των συγχωνευόμενων ΤΕΙ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για τις συναφθείσες  συμβάσεις έργου.

Συμπέρασμα: Πρόκειται για συρραφή ιδρυμάτων, με δραστικές συγχωνεύσεις-καταργήσεις τμημάτων, με προσωπικό που δεν είναι βέβαιο εάν διαθέτει στο σύνολό του τα ακαδημαϊκά προσόντα, με διατήρηση των εργασιακών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων των ελαστικών μορφών εργασίας. Και βέβαια με μύρια προβλήματα που δημιουργούνται από την ύπαρξη Σχολών/Τμημάτων πανεπιστημιακού επιπέδου με δυο διαφορετικές διάρκειες σπουδών (π.χ. Πολυτεχνεία με πενταετείς σπουδές, που μάλιστα χορηγούν πτυχίο επιπέδου μάστερ και Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής με διάρκεια φοίτησης 4 έτη). 

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες από το πρόγραμμα σπουδών υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου, των Τμημάτων των συγχωνευόμενων ΤΕΙ εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα προπτυχιακά μαθήματα Τμημάτων των συγχωνευόμενων ΤΕΙ συνεχίζονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών έως την ολοκλήρωση των εξαμήνων και των εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εφαρμόζονται από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Με πράξη του Προέδρου Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων των συγχωνευόμενων ΤΕΙ με μαθήματα του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και καθορίζονται:

α) τα μαθήματα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου Τμήματος ΤΕΙ, οπότε και ορίζεται ο αντίστοιχος αριθμός μαθημάτων που πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς ο φοιτητής, μεταξύ των μαθημάτων που προσφέρονται από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου, πλέον της πρακτικής άσκησης και

β) τα επιπλέον μαθήματα, θεωρητικού χαρακτήρα, τα οποία οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς ο φοιτητής για την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου και τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυμεί να ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος ΤΕΙ υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση στη γραμματεία του Τμήματος έως την 30η  Σεπτεμβρίου 2018, η οποία δεν ανακαλείται. 

Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος ΤΕΙ.
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων των δυο ΤΕΙ συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους φοιτητές και στους αποφοίτους τους απονέμεται μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Τμήματος ΤΕΙ.

Ο αριθμός των φοιτητών που εντάσσονται στα νέα Τμήματα και η εκπαιδευτική κατάστασή τους καθορίζεται με πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ή του Πρύτανη.
Δομές Διετούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Το σχέδιο νόμου εισάγει και τις διατάξεις με τις οποίες στα ΑΕΙ ιδρύονται Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΕΕ) διετούς διάρκειας για αποφοίτους των ΕΠΑΛ. Πρόκειται για πλευρά του λεγόμενου επιχειρηματικού πανεπιστήμιου, που εκπονεί προγράμματα όλων των τύπων και για όλα τα βαλάντια.

Οι ανάγκες της καπιταλιστικής αγοράς θα καθορίσουν και τους τομείς και το περιεχόμενο των διετών αυτών προγραμμάτων σπουδών. Το νομοσχέδιο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στην πρόταση ίδρυσης κάθε ΚΕΕ πρέπει να αναγράφεται «η σκοπιμότητα ίδρυσής του σύμφωνα με τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της εθνικής οικονομίας».

«Η σκοπιμότητα ίδρυσης μπορεί να τεκμηριώνεται με προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, των Επιμελητηρίων και των Επιστημονικών Ενώσεων της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει το Α.Ε.Ι., του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου».

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου, καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός εισακτέων  κατ’ έτος.

Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν. Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγονται στο πρόγραμμα βάσει του βαθμού του απολυτηρίου από το ΕΠΑΛ. Επιπλέον κριτήρια μπορεί να ορίζονται στον Κανονισμό του ΚΕΕ. 

Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα και περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών και πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 960 ωρών. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμονται διπλώματα επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Για την άμεση εμπλοκή των καπιταλιστικών επιχειρήσεων στα προγράμματα των ΚΕΕ,  ο ίδιος ο Γαβρόγλου είχε δηλώσει: «Ερχόμαστε σε συγκεκριμένες επαφές με βιομηχανικά επιμελητήρια, με εμπορικά επιμελητήρια, με τοπικούς φορείς, κυρίως αγροτικούς, για να καταλάβουμε τι χρειάζονται κι αυτοί. Παραδείγματος χάρη, έχουν γίνει συζητήσεις με τον κ. Κορκίδη που είναι ο Πρόεδρος του Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου στον Πειραιά, έχουν γίνει συζητήσεις με τον κ. Βενιάμη που είναι ο Πρόεδρος των Εφοπλιστών, για να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν για την πρακτική άσκηση των φοιτητών που θα σπουδάζουν σε αυτές τις διετείς δομές».

Οι διετείς αυτές δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελούν τα νέα «καθρεφτάκια για τους ιθαγενείς», τα παιδιά της εργατικής τάξης, που κατά κανόνα φοιτούν στα ΕΠΑΛ. Εξ ου και η προνομιακή πρόσβαση των αποφοίτων ΕΠΑΛ στα ΚΕΕ. Η ρύθμιση αυτή είναι άλλο ένα «κόλπο» της άρχουσας τάξης για να μειωθεί ο αριθμός των υποψηφίων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Επιτροπές Ηθικής της Ερευνας (άρθρο 21)

Πλήθος άλλες διατάξεις περιέχονται στο σχέδιο νόμου. Μεταξύ αυτών και αυτές που επιδιώκουν να βάλουν φωτοστέφανο στην έρευνα που πραγματοποιείται στα Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά τεχνολογικά κέντρα. Ολοι γνωρίζουμε ότι η όποια έρευνα πραγματοποιείται, κυρίως αφορά στην αύξηση των καπιταλιστικών κερδών, καθόσον γίνεται σε σύμπραξη με καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Το νομοσχέδιο ορίζει ότι σε κάθε ΑΕΙ και σε κάθε ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο συνιστάται και λειτουργεί Επιτροπή Ηθικής της Ερευνας (Ε.Η.Ε.) και πασχίζει να μας πείσει ότι μέσα στη σαπίλα του καπιταλισμού που η επιστήμη δεν είναι «καθαρή» και έχει μπει στην υπηρεσία του κεφαλαίου, οι Ε.Η.Ε. θα «ελέγχουν  αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και  τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον».

Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας (άρθρο 29)

Αναφέρονται οι νέοι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι προέρχονται από την ενοποίηση των υφιστάμενων.
Πρόκειται για τον «εξορθολογισμό» του διδακτικού προσωπικού, μέσω «ενοποίησης συναφών τομέων», που θα δώσουν νομιμοφάνεια στις αναθέσεις δεύτερων και τρίτων μαθημάτων, θα περιορίσουν τις δαπάνες (το «μισθολογικό κόστος» θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό στην προκαταρκτική έκθεση του ΟΟΣΑ) και θα μειώσουν περαιτέρω και τους διορισμούς των αναπληρωτών. 

Ρύθμιση για τα Νηπιαγωγεία (άρθρο 33)

Το υπουργείο Παιδείας, αφού επί μήνες διαλαλούσε υποκριτικά ότι θα θεσμοθετήσει τη διετή προσχολική αγωγή και αφού πέρασε την εξαγγελία από μύρια κύματα (θυμίζουμε ότι παρέπεμπε τη θεσμοθέτησή της για το τέλος της τριετίας. Τέλος αυτή έγινε αίτημα υπό αίρεση αφού το τριετές σχέδιο του υπουργείου Παιδείας αναφέρεται πλέον σε «εκτίμηση της ενδεχόμενης ανάγκης επέκτασής της», ενώ υπάρχει και η δήλωση Γαβρόγλου ότι «θέλουμε να κατοχυρώσουμε στους γονείς την επιλογή εάν θέλουν να στείλουν τα τετράχρονα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς ή στα Νηπιαγωγεία») εισάγει τώρα με το νομοσχέδιο άλλη μια «κολοβή» ρύθμιση.

Σύμφωνα με αυτήν, η φοίτηση των νηπίων (ηλικία 5 ετών) είναι μεν υποχρεωτική σε όλη τη χώρα, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά η φοίτηση των προνηπίων (ηλικία 4 ετών), που είναι και το αιτούμενο «γίνεται υποχρεωτική σταδιακά από το σχολικό έτος 2018-2019, κατά δήμους, οι οποίοι ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».

Η Παιδεία και στην περίπτωσή μας η πιο ευαίσθητη βαθμίδα της το Νηπιαγωγείο, μπήκε και πάλι στην κλίνη του Προκρούστη. Η σκληρή δημοσιονομική πειθαρχία δεν επιτρέπει γενναία χρηματοδότησή της, δεν επιτρέπει νέες υποδομές και διορισμούς εκπαιδευτικού προσωπικού. Η διαδικασία του καθορισμού των δήμων που θα έχουν το προνόμιο της διετούς φοίτησης μπορεί να πάρει σε μάκρος και τελικά να μη γενικευτεί, εφόσον θα ανασύρονται κάθε φορά διάφορα προσκόμματα, που θα βάζουν πάντα οι ιμπεριαλιστές δανειστές και θα σπεύδουν να εφαρμόσουν ασμένως οι ντόπιοι υπηρέτες τους. 

Γιούλα Γκεσούλη


ΚΟΝΤΡΑ: ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 16 ΦΛΕΒΑΡΗ
Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018