Τρίτη 04 Αυγούστου 2020 | 17:27

ΕπικαιρότηταPointer

Προς Υποθηκοφυλακείο Νέας Φιλαδέλφειας: Διαγράψτε αμέσως το παράνομο συμβόλαιο

Με αναφορά μας προς το Υποθηκοφυλακείο Νέας Φιλαδέλφειας, που πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν (αρ. Πρωτ. 916/3.8.2017), θέτουμε τον υποθηκοφύλακα Ευ. Αποστολόπουλο ενώπιον των τεράστιων ευθυνών του και του ζητούμε να διαγράψει άμεσα την παράνομη Πράξη Προσδιορισμού Θέσεων Στάθμευσης Αυτοκινήτου της συμβολαιογράφου Σιμοπούλου-Κορωναίου, η οποία αναφέρει ψευδώς ότι το οικόπεδο των περίπου 26,6 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, είναι ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου.

Η ίδια αναφορά απευθύνεται και προς τον Υποθηκοφύλακα Αθηνών (αρ. Πρωτ. 2011/3.8.2017), στα βιβλία του οποίου έχει μεταγραφεί από το 1947 το οικόπεδο των περίπου 26,6 στρεμμάτων, που το Ελληνικό Δημόσιο παραχώρησε το 1934 στην ΑΕΚ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της αναφοράς:
 
Αθήνα 3-8-2017

Προς
Τον προϊστάμενο του Υποθηκοφυλακείου Ν. Φιλαδέλφειας κ. Αποστολόπουλο
και
Τον προϊστάμενο του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών κ. Γιαπαλή

Οπως γνωρίζετε, την προηγούμενη εβδομάδα ζήτησα και πήρα αντίγραφο του συμβολαίου 8165/2017 της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευφροσύνης Σιμοπούλου-Κορωναίου, που αφορά Πράξη Προσδιορισμού Θέσεων Στάθμευσης Αυτοκινήτου στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Διαβάζοντας το εν λόγω συμβόλαιο, διαπίστωσα ότι ολόκληρη η έκταση των 29.121 τετραγωνικών μέτρων του οικοπέδου επί του οποίου θα χτιστεί το γήπεδο φέρεται ως ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, γεγονός που είναι ψευδές και καθιστά το εν λόγω συμβόλαιο προδήλως παράνομο και άκυρο.

Επειδή η εν λόγω καταγραφή στο συμβόλαιο όσο και η μεταγραφή του στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Ν. Φιλαδέλφειας μου προξένησαν εντύπωση για την ευκολία που ένας ψευδής ισχυρισμός, που αφορά μάλιστα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος ζήτημα, μετατρέπεται σε δημόσιο έγγραφο, ζήτησα από τον Υποθηκοφύλακα Ν. Φιλαδέλφειας κάποιες διευκρινήσεις.

Πώς ο Υποθηκοφύλακας Ν. Φιλαδέλφειας μετέγραψε ένα συμβόλαιο που είναι προδήλως παράνομο και άκυρο, δεδομένου ότι εμφανίζει την έκταση των 29.121 τετραγωνικών μέτρων, ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, όταν τα 26.621,5 τετραγωνικά μέτρα απ’ αυτή την έκταση ανήκουν στην ιδιοκτησία του Αθλητικού Σωματείου ΑΕΚ; Η εν λόγω έκταση έχει παραχωρηθεί στο Αθλητικό Σωματείο ΑΕΚ το 1934 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών το 1947, χωρίς έκτοτε να έχει μεταβληθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή το μέγεθος της έκτασης;

Γιατί δεν επικοινώνησε με το Υποθηκοφυλακείο Αθηνών και με το Κτηματολογικό Γραφείο Ν. Ιωνίας, στο οποίο υπάρχουν οι προσωρινοί κτηματολογικοί  πίνακες με ΚΑΕΚ 051051001001 και 051051001003, που αφορούν την έν λόγω έκταση των 29.121 τετραγωνικών μέτρων;

Η απάντηση που έλαβα από τον Υποθηκοφύλακα Ν. Φιλαδέλφειας είναι ότι δεν επικοινώνησε με το Υποθηκοφυλακείο Αθηνών ούτε με το Κτηματολογικό Γραφείο Ν. Ιωνίας, γιατί αυτό δεν προβλέπεται. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι τα 26.621,5 της εν λόγω έκτασης ανήκουν στην ιδιοκτησία του Αθλητικού Σωματείου ΑΕΚ.

Απάντησα ότι δεν συμφωνώ με τους ισχυρισμούς του και ότι θα επανέλθω σύντομα με γραπτή αναφορά, όπως και κάνω.

Διαβάζοντας προσεκτικά το συμβόλαιο 8165/2017 της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευφροσύνης Σιμοπούλου-Κορωναίου, διαπίστωσα ότι ο Υποθηκοφύλακας που μετέγραψε αυτό το συμβόλαιο είχε πλήρη γνώση του γεγονότος ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του ακινήτου αφενός έχει μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο Αθηνών και αφετέρου έχει πιστοποιητικό κτηματογράφησης με ΚΑΕΚ 051051001001.

Παραθέτω τρία αποσπάσματα από το παράνομο συμβόλαιο, το οποίο ασμένως μετέγραψε ο Υποθηκοφύλακας Ν. Φιλαδέλφειας:

«…δηλώνει ότι δυνάμει της υπ’ αριθμόν 62032/02.09.1934 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως, η οποία έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθήνας στον τόμο1326 και με αριθμό 386».

«Το ως άνω οικόπεδο επιφανείας μέτρων τετραγωνικών είκοσι εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι ενός και 0,61 (29.121,61) τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου έχει καταχωρηθεί στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα του Γραφείου Κτηματογράφησης ΟΤΑ Νέας Φιλαδέλφειας με ΚΑΕΚ 051051001001 και 051051001003».

«Προσαρτώντας στην παρούσα πράξη μου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2308/1995 και με αριθμούς πρωτ. 05105/2602 και 01505/2627 και ημερομηνία 7/7/2017 πιστοποιητικά κτηματογραφούμενου ακινήτου του Γραφείου Κτηματογράφησης ΟΤΑ Νέας Φιλαδέλφειας από τα οποία προκύπτει  ότι τα ΚΑΕΚ των γεωτεμαχίων είναι 051051001001 και 051051001003».

Είναι ηλίου φαεινόιτερον ότι ο Υποθηκοφύλακας Ν. Φιλαδέλφειας, Ευ. Αποστολόπουλος, γνώριζε ότι το ακίνητο με ΚΑΕΚ 051051001001 είναι ιδιοκτησίας κατά 100/100 του Αθλητικού Σωματείου ΑΕΚ, όπως σαφώς αναγράφεται στο πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου. Επομένως, κακώς μετέγραψε ένα παράνομο συμβόλαιο, το οποίο αναφέρει ότι αυτή η έκταση είναι ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου.

Ο κ. Ευ. Αποστολόπουλος είναι υποχρεωμένος να διαγράψει άμεσα τη μεταγραφή του παράνομου αυτού συμβολαίου. Οσον αφορά τις δικές του ενέργειες, θα κινήσουμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να αποκατασταθεί η τρωθείσα νομιμότητα.

Συνημμένο
Αρθρο μας με τίτλο: «Παράνομο συμβόλαιο-παράνομη μεταγραφή: Εγκλήματα κατ’ εξακολούθηση για να δοθεί η διάτρητη άδεια στον Μελισαννίδη» (δείτε εδώ).
Πέμπτη 03 Αυγούστου 2017