Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 | 16:43
Δεύτερη Δίκη ΕΛΑ

Δεύτερη Δίκη ΕΛΑPointer

40ή συνεδρίαση

Δευτέρα, 25.4.05

Δυο λεπτά κράτησε όλο κι όλο η συνεδρίαση. Δεν υπήρχαν μάρτυρες, ο Γιάννης Σερίφης δήλωσε ότι θα έρθουν οι δικοί του από την επομένη και το δικαστήριο διέκοψε.
Δευτέρα 25 Απριλίου 2005